Nederlands Jeugdinstituut Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
16 maart 2017, nummer 9
Nijmegen baseert zorgkeuze op maatschappelijk baten
16-3-2017
Nijmegen baseert een deel van zijn jeugd- en Wmo-beleid op de uitkomsten van acht maatschappelijke businesscases. Binnenlands Bestuur berichtte op 14 maart over het nieuwe Nijmeegse beleid.
Structuur opvanggroep beïnvloedt functioneren groep
15-3-2017
Het functioneren van groepen in de kinderopvang wordt onder meer beïnvloed door structurele kenmerken van de groep en door de interactievaardigheden van medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van Mireille Aarts, die 20 maart promoveert aan de Radboud Universiteit.
Aannames over transformatie beïnvloeden uitvoering
15-3-2017
Aannames over de transformatie van het sociale domein beïnvloeden het succes van de vernieuwing. Het gaat bijvoorbeeld om de aanname dat samenwerken simpel is of dat alle burgers een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk. Movisie inventariseerde deze aannames onder 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals.
Stress en karakter beïnvloeden stemmingsproblemen
15-3-2017
Stressvolle levensgebeurtenissen en persoonlijkheidsaspecten zoals copingstijl en temperament beïnvloeden de mate waarin kinderen van ouders met een  bipolaire stoornis zelf ook stemmingsproblemen krijgen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sanne Kemner op 13 maart promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer aandacht nodig voor vader van kind met Down
15-3-2017
Vaders van kinderen met downsyndroom ervaren meer dagelijkse problemen dan moeders en hebben meer behoefte aan steun. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jan Pieter Marchal op 10 maart promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Bussemaker wil kleine, unieke opleiding beschermen
14-3-2017
Minister Jet Bussemaker van OCW heeft een wetsvoorstel ingediend om te zorgen dat kleinschalige en specialistische vakopleidingen blijven bestaan. Dat meldde het ministerie van OCW op 13 maart.
Meer geschillen over verwijderen van leerlingen
9-3-2017
Ouders hebben in 2016 meer dan het jaar daarvoor verzoekschriften ingediend over de verwijdering van hun kind van school bij de Geschillencommissie Passend onderwijs. Dit blijkt uit het jaarverslag dat de Geschillencommissie op 7 maart publiceerde.
 
Voeding en ADHD
Oproep
Onderzoekers van Karakter, Triversum, Accare en het RIVM zoeken deelnemers voor een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een dieet-behandeling bij ADHD.  
 
Lees meer
 
 
Jongerenwerk is toekomst
Nieuws van het NJi
Kom op dinsdag 25 april naar de Dag van het Jongerenwerk 2017, een werk- en uitwisselingsbijeenkomst van, voor en door 250 uitvoerend jongerenwerkers. Het centrale thema van de dag is verbinding: de jongerenwerker als verbinding naar jongeren in de wijk en naar netwerkpartners zoals de wijkagent, het wijkteam of de school.
 
Lees meer
 
 
Jeugdhulp in gezinsvormen
Nieuws van het NJi
Het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen' moet gemeenten helpen om opvang in steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen onderdeel te maken van hun beleid. Binnenkort verschijnt een handleiding die is gebaseerd op de inzichten hierover van onder anderen pleeg- en gezinshuisouders, vertegenwoordigers van pleegzorgorganisaties en gemeenteambtenaren. 
 
Lees meer
 
 
Kennisnet Jeugd
Kind en gezin geen verkiezingsthema
Blog: Marike van Gemert verbaast zich over het gebrek aan aandacht voor kind en gezin bij de verkiezingen.
Methodische reflectie
Blog: Werkdruk bestrijd je door tijd te reserveren om als team te reflecteren op methodisch handelen, aldus Arjan Bolt.
Zelfredzaamheid
Blog: De focus op zelfredzaamheid staat een echte transformatie in de weg, stelt Nic Drion.
 
Pas verschenen
Dalende jeugdcriminaliteit
In dit themanummer van Justitiële Verkenningen geven experts mogelijke verklaringen voor de spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit in de afgelopen tien jaar.
Handboek Methodisch Matchen
Dit handboek beschrijft de uitgangspunten van Methodisch Matchen en behandelt stap voor stap het proces van matching tussen kind of jongere en pleeggezin of gezinshuis.
Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein
Deze publicatie geeft richtlijnen voor uitwisseling van gegevens door professionals in Veiligheidshuizen bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problemen.
Emotionele problematiek bij Turks-Nederlandse meiden
Dit rapport beschrijft onderzoek naar de mogelijke oorzaken van emotionele problemen van Turks-Nederlandse meiden.
 
Agenda
27
mrt
europe@DJHT
Conferentie over jongerenwerk, kind- en jeugdwelzijn
27
mrt
Onderwijs, ouders en jeugdhulp
Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
30
mrt
Multiprobleemgezinnen
Congres over werken met multiprobleemgezinnen
31
mrt
Communiceren over (vermoedens van) Kindermishandeling
Studiedag over het delen van zorgen
3
apr
Innovatief onderwijs- en jeugdbeleid 2018-2022
Voor beleidsadviseurs onderwijs- en jeugdbeleid
4
apr
Gedragsproblemen bij kinderen
Behandeling van gedragsproblemen
4
apr
‘Media en het jonge kind! Wat is daarop uw visie?’
Een werkbijeenkomst met professionals over opvoedingsondersteuning bij het jonge kind en media
5
apr
Op verhaal komen
Over schrijven, lezen en verbeelden
6
apr
Angst bij kinderen en jong volwassenen
Congres over angstproblemen bij jeugd
6
apr
Jeugdhulpverlening
Bijeenkomst voor jeugdhulpverlener, generalist, zorgaanbieder en Wmo-consulent in sociaal domein
7
apr
Ieder kind is welkom!
Openingscongres Week van het jonge kind
8
apr
Hersenontwikkeling in de kindertherapie
Een congres voor kindertherapeuten
13
apr
Onzekerheid omarmen!
Studiedag over relatie tussen cliënten en hulpverleners
19
apr
Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams
Mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk rondom privacywetgeving
20
apr
Different perspectives on youth forensic psychiatry
Studiedag en masterclasses over forensische jeugdpsychiatrie
25
apr
Jongerenwerk is Toekomst
Dag van het Jongerenwerk 2017 voor en door jongerenwerkers
11
mei
Systemisch werken met complexe psychiatrische gezinsproblematiek
Studiedag voor hulpverleners, behandelaars en begeleiders
15
mei
Gemeenten aan zet bij jong ouderschap
Voor beleid en bestuur van gemeenten
15
mei
Learn and share: aanpak kwetsbare jongeren
Medewerkers van gemeentelijke beleidsafdelingen en diensten in duo's
18
mei
Sturen op integraal werken
Congres over integraal werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders.
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in