Nederlands Jeugdinstituut Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
13 april 2017, nummer 13
Grote verschillen tussen scholen 'zorgelijk'
13-4-2017
De kwaliteitsverschillen tussen scholen en opleidingen met een vergelijkbare populatie zijn te groot. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsverslag 2015/2016. De bewindslieden van OCW noemen de verschillen 'zorgelijk'.
Inspectie ontevreden over optreden Horizon
12-4-2017
Horizon heeft onvoldoende gedaan om seksuele relaties tussen medewerkers en jongeren te voorkomen, concludeert de Inspectie Jeugdzorg. JeugdzorgPlus-locatie De Vaart meldde in 2016 twee maal een relatie tussen een medewerker en een jongere.
Kloof tussen wijkteams en migranten
12-4-2017
De wijkteams bereiken bewoners met een migratieachtergrond niet optimaal. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Kritiek op Hoenderloo Groep en LJ&R na suïcide
12-4-2017
Het suïcidepreventiebeleid van De Hoenderloo Groep is onvoldoende uitgewerkt. Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) schoot tekort bij de probleemanalyse en de risicotaxatie bij een jongen die in juni 2016 op een gesloten groep van De Hoenderloo Groep suïcide pleegde. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Proef met lesprogramma op maat
11-4-2017
Dertig middelbare scholen starten met een proef om onderwijs op maat te bieden. Het ministerie van OCW wil met het experiment onderzoeken of maatwerk effectief is en hoe leerlingen toegang krijgen tot deze onderwijsvorm.
Meer kinderen naar kinderopvang
11-4-2017
Meer kinderen maken gebruik van opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat meldt het ministerie van SZW.
Gemeenten blijven investeren in speelruimte
10-4-2017
Gemeenten blijven zich inzetten om voldoende speelruimten te creëren voor kinderen, ondanks hun dalende budgetten. Dit blijkt uit een online vragenlijst van de Branchevereniging Spelen & Bewegen.
Oost-Brabant krijgt Expertisecentrum Depressie Jeugd
6-4-2017
GGZ Oost Brabant opent een Expertisecentrum Depressie Jeugd om de zorg voor depressieve en suïcidale jongeren in de regio te verbeteren.
Positionering en werkwijze verschillen per wijkteam
6-4-2017
'Het' wijkteam bestaat niet. Gemeenten richten het elk op hun eigen manier in. Het programma Integraal Werken in de Wijk vroeg zeventien gemeenten over hun organisatievorm en positionering van wijkteams.
 
Slachtoffers van loverboys
Nieuws van het NJi
Handreikingen en instrumenten voor hulp aan slachtoffers van loverboys zijn u gebundeld door het Nederlands Jeugdinstituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB. Aan de orde komt onder meer signalering door hulpverleners, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel, een kwaliteitskader voor jeugdhulp en informatie voor slachtoffers.
 
Bekijk nu het overzicht
 
 
Veiligheid in het wijkteam
Nieuws van het NJi
Medewerkers van wijkteam hebben vaak weinig tijd om te reflecteren op het omgaan met onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Daarom organiseert het Nederlands Jeugdinstituut een bijeenkomst over dit thema en over het gebruik van een reflectietool die het NJi heeft ontwikkeld op basis van gesprekken met wijkteammedewerkers. Op 2 juni in Utrecht.
 
Lees meer
 
 
Kennisnet Jeugd
Tips om het netwerk te betrekken
Blog: Nic Drion geeft praktische tips om met ouders te bespreken hoe je hun netwerk kunt betrekken bij de hulpverlening.
'Pollepelgate': hoe melden een doel op zich lijkt te zijn
Blog: Arjan Bolt vertelt hoe een telefoongesprek met Veilig Thuis het contact met ouders kan ondermijnen.
 
Pas verschenen
Veerkrachtig opgroeien
In deze position paper pleiten Lokalis, Spirit en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor de ontwikkeling van een nieuwe taal in het jeugdstelsel, met woorden die recht doen aan de jeugdhulpverlening en de belevingswereld van cliënten.
Praktijkboek Psychotrauma
In dit boek komen verschillende traumatypen, signalen en behandelmogelijkheden aan bod. Waar nodig wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen.
Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen
Deze richtlijn voor de jeugdgezondheidszorg gaat in op het bevorderen van gezond slaapgedrag en verminderen van slaapproblemen bij kinderen tot 18 jaar.
Pleegzorg begeleiden is een vak!
De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' helpt pleegzorgbegeleiders om de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleegouders te verbeteren.
 
Agenda
25
apr
Jongerenwerk is Toekomst
Dag van het Jongerenwerk 2017 voor en door jongerenwerkers
8
mei
Themamiddag: werken met vrijwilligers in de jeugdbescherming
Themamiddag over het inzetten van vrijwilligers in de jeugdbescherming
8
mei
Landelijke Actieweek Thuiszitters
Landelijke actieweek om aandacht te vragen voor het aantal thuiszitters
11
mei
Samen leren, samen zorgen
Samenwerking primair onderwijs en jeugdhulp
11
mei
Systemisch werken met complexe psychiatrische gezinsproblematiek
Studiedag voor hulpverleners, behandelaars en begeleiders
11
mei
Dag van het Sociaal Domein
Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur
12
mei
Pay it Forward
Netwerkdag European Youth Week
15
mei
Gemeenten aan zet bij jong ouderschap
Voor beleid en bestuur van gemeenten
15
mei
Learn and share: aanpak kwetsbare jongeren
Medewerkers van gemeentelijke beleidsafdelingen en diensten in duo's
16
mei
Genderaspecten in het spel van kinderen
Speelforum over ontwikkeling van kinderen
18
mei
Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
Het schoolmaatschappelijk werk speelt een belangrijke rol bij het versterken van preventie op school, in kinderopvang en wijkteams. Hoe begeleidt u vanuit die rol bijvoorbeeld kinderen bij hun talentontwikkeling? Of wat kunt u doen om schoolverzuim en thuiszitters te voorkomen? Op 18 mei wisselen we graag goede voorbeelden uit.
18
mei
Sturen op integraal werken
Congres over integraal werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders.
18
mei
Taalontwikkelingsstoornis bij kinderen
Congres over herkenning en behandeling van een taalontwikkelingstoornis
19
mei
Afstemmen op broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking
Kinderen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblemen
29
mei
Expertmeeting kwetsbare statushouders 16-27
Voor managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere organisaties
30
mei
Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB
Leer met en van elkaar hoe je werkt met een toekomstplan voor een doorlopende ondersteuning voor iedere jongere van 16-27 jaar.
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in