Nieuws over kinderrechten, samenwerken, positieve jeugd en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
18 mei 2017, nummer 17
Gerechtshof berispt Raad voor de Kinderbescherming
18-5-2017
Het Gerechtshof Amsterdam vindt dat de Raad voor de Kinderbescherming onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan in een vechtscheidingszaak. Dat schreef de Volkskrant op 17 mei. Ook het Openbaar Ministerie kreeg kritiek.
Nederlandse jeugd ziet toekomst positief tegemoet
17-5-2017
Nederlandse jongeren denken opvallend positief  over hun toekomst. Tussen jongeren met of zonder migrantenachtergrond is hierbij nauwelijks verschil. Dit concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) naar aanleiding van het onderzoek Gedeelde Toekomst.
Hulpverleners in Hoorn werkten langs elkaar heen
17-5-2017
De hulp aan een gezin in Hoorn kende te weinig samenhang, waardoor er te weinig oog was voor de veiligheid van het kind. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over een calamiteit in mei 2016, toen een moeder zichzelf en haar kind om het leven bracht.
Nederland daalt op ranglijst kinderrechten
17-5-2017
Nederland is gedaald van de dertiende naar de vijftiende plaats op de KidsRights Index, een internationale ranglijst over de naleving van kinderrechten. In 2015 stond Nederland nog op de tweede plaats.
AKJ: Aantal klachten jeugdhulp groeit
16-5-2017
Meer kinderen en ouders met vragen, problemen of klachten over jeugdhulp meldden zich in 2016 bij een vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit blijkt uit het AKJ-jaarverslag.
Neveneffecten van interventie zijn net zo effectief
16-5-2017
De bijkomende handelingen van een interventie, zoals het opschrijven van negatieve gedachten, zijn net zo effectief als een interventie zelf. Dat concludeert Yuli Tak uit onderzoek naar het mechanisme van effectieve preventieprogramma's voor jongeren met een depressie. Op 29 mei promoveert ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Meer bureaucratie door onheldere inkoop jeugdhulp
15-5-2017
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders werken hun inkoopafspraken vaak onvoldoende uit, wat leidt tot meer bureaucratie. Dat concludeert onderzoeksbureau Q-Consult Zorg in de rapportage (Sturing op de) inkoop van jeugdhulp.
Meer risico op depressie bij weinig zelfrespect
11-5-2017
Jongeren met een laag gevoel van eigenwaarde lopen meer kans op klachten als angst en depressie. Dat concludeert Lonneke van Tuijl in het proefschrift waarop zij op 18 mei promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Geen Nieuwsbrief Jeugd met Hemelvaart
In verband met Hemelvaart verschijnt de volgende nieuwsbrief op 1 juni.
 
Bijdragen aan Voor de Jeugd Dag
Nieuws van het NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut en VNG Congressen organiseren de Voor de Jeugd Dag in oktober. Tot vrijdag 26 mei is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor een workshop of een activiteit.
 
Bijdrage indienen
 
 
Samen verder voor de jeugd
Nieuws van het NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut nodigt u uit voor een middagsymposium en kennismarkt ter gelegenheid van zijn 10-jarige bestaan. We willen met u terug- en vooruitblikken op ontwikkelingen in de jeugdsector en het kennis- en innovatiebeleid.
 
Naar het programma
 
 
Jeugdhulp in gezinsvormen
Nieuws van het NJi
De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien. Dat is mogelijk met 'jeugdhulp in gezinsvormen', bijvoorbeeld een pleeggezin of een gezinshuis. De handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen' helpt gemeenten hun beleid vorm te geven.
 
Lees meer
 
 
Kennisnet Jeugd
Cliëntenraden en jongerenraden: meer dan medezeggenschap
Blog: Cliënten- en jongerenraden hebben voordelen voor zowel organisaties als ouders en jongeren, legt Marian Welling uit.
Betrek het netwerk ook als het moeilijk wordt
Blog: Nic Drion geeft tips om het netwerk te betrekken, ook als de veiligheid van het kind in het geding is.
 
Pas verschenen
Handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp
Professionals die cliënten actief willen betrekken bij het realiseren van goede jeugdhulp vinden in dit handboek handige tips.
Samen voor een veilige school
De brochure is een leidraad voor gesprekken tussen school en politie. Door goede samenwerking kan criminaliteit en overlast op en rond school worden teruggedrongen.
Handreiking Passende zorg en Behandeling voor jeugdigen
De expertgroep Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd heeft een instrument ontwikkeld waarmee gemeenten, hulpverleningsorganisaties, onderwijs en gezondheidszorg in de regio jeugdhulp met elkaar kunnen afstemmen.
Kwesties en keuzes in wijkgericht werken
In deze publicatie komen dilemma's aan bod die wijkteams en professionals tegenkomen in de praktijk. De bundel bestaat uit een essay en vier artikelen. Deze publicatie stond in de vorige nieuwsbrief met een verkeerde link.
 
Agenda
29
mei
Kwetsbare statushouders 16-27
Expertmeeting voor managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere organisaties
30
mei
Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB
Hoe werk je met een toekomstplan voor een doorlopende ondersteuning voor jongeren van 16-27 jaar?
30
mei
Extreem lastige klassen
Lesgeven in het voortgezet onderwijs
31
mei
Onveilig gehecht
Omgaan met hechtingsproblemen in het onderwijs
31
mei
Diversiteit en cultuursensitief werken
Cultuursensitief communiceren met gezinnen
1
jun
Zorg bij (v)echtscheiding
Landelijke studiedag over zorg bij vechtscheiding
1
jun
Pleegzorg en gezinshuizen 2017
Symposium gericht op kennis en inspiratie
2
jun
Veiligheid van het kind in het wijkteam
Reflecteren rond het thema huiselijk geweld
6
jun
ReflectieLab
Leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen
7
jun
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over eetproblemen bij jonge kinderen
8
jun
Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes
Congres over hulp aan migrantenvrouwen en -meisjes
8
jun
OPDC-symposium
Over de rol van schoolse en bovenschoolse voorzieningen in onderwijsondersteuning.
8
jun
Prestatiedruk bij perfectionistische leerlingen
Voorkom schooluitval door overbelasting in het voortgezet onderwijs
14
jun
'Waarom moeilijk doen als het samen kan'
Symposium kindergeneeskunde
15
jun
Pesten en sociale veiligheid
Studiedag voor het voortgezet onderwijs
15
jun
Stressvol ouderschap bij zeer jonge kinderen
Praktische integrale aanpak ouder-kindrelatie
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in