Nieuws over armoede, passend onderwijs, PTSS, pleegzorg en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
6 juli 2017, nummer 22
Nieuws over de jeugdsector
Armoede belemmert kind met migratieachtergrond
6-7-2017
Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het armoederisico is het grootst onder kinderen met een Antiliaanse of een Marrokaanse achtergrond. Dat stelt het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in een op 5 juli verschenen rapport.
Jeugd Caribisch Nederland gelukkig maar kansarm
5-7-2017
Kinderen en jongeren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn gelukkig, maar hebben te weinig kansen om zich te ontplooien. Dat concludeert de Kinderombudsman in zijn verslag van de Kinderrechtentour.
AOb wil basisondersteuning onderwijs gelijktrekken
5-7-2017
De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil één landelijk niveau van basisondersteuning vastleggen in de wet. Scholen weten dan welke zorg ze minimaal moeten aanbieden en ouders en leerlingen weten welke standaardzorg ze kunnen verwachten.
Leefstijlinterventies erkend als goed onderbouwd
5-7-2017
Twee leefstijlinterventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd: LEFF en het Lekker Fit! Lespakket.
EMDR en schrijftherapie succesvol bij kind met PTSS
4-7-2017
Kinderen en jongeren met een post-traumatische stresstoornis (PTSS) kunnen effectief behandeld worden met een paar uur EMDR of schrijftherapie. Dit concluderen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen na onderzoek dat eind juni gepubliceerd is door het Journal of Child Psychology and Psychiatry.
Pleegzorg Nederland: Dreigend tekort aan pleegouders
29-6-2017
Pleegzorg Nederland is bezorgd over een 'dreigend tekort' aan pleegouders. De organisatie roept gemeenten op om gezamenlijk meer pleegouders te werven.
Nieuwsbrief Jeugd in de zomer
Tijdens de zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd om de drie weken. Het volgende nummer ontvangt u op 27 juli.
 
Nieuws van het NJi
Ans van de Maat, bruggenbouwer
Bruggen bouwen tussen beleid, kennis en praktijk. Dat ziet Ans van de Maat, sinds kort directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, als haar opdracht. Als bestuurder van verschillende zorgaanbieders heeft zij ervaren hoe belangrijk het is om met kennis van zaken te werken aan betere zorg voor kinderen. In een interview licht ze haar visie toe.
Specialistische jeugdhulp
Kinderen en ouders met complexe problemen hebben vaak specialistische jeugdhulp nodig. Deze vorm van jeugdhulp vereist specifieke deskundigheid en is meestal niet vrij toegankelijk. De publicatie 'De handen ineen voor specialistische jeugdhulp' laat zien hoe gemeenten en instellingen samen invulling geven aan integrale specialistische jeugdhulp.
Tool voor reflectie op toegang zorg
De toegang tot zorg en ondersteuning moet vloeiend verlopen, maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Inwoners, professionals en beleidsmedewerkers raken vaak verstrikt in regelgeving en bureaucratie. De reflectietool 'Ruimte geeft vaart' van het programma Integraal Werken in de Wijk prikkelt het gesprek over de toegang tot zorg en ondersteuning.
Dossier Integrale jeugdhulp vernieuwd
Ons dossier over integrale jeugdhulp is geactualiseerd. Nu met een overzicht van vormen van integrale jeugdhulp en een aparte pagina over de rol van gemeenten. Ook hebben we informatie toegevoegd over de bescherming van privacy.
 
Kennisnet Jeugd
Jongerenwerk en jeugd-ggz: samenwerken loont
Blog: Het jongerenwerk kan bijdragen aan het welzijn van jongeren met psychische problemen, stelt Cilia Daemen.
Doelgericht werken: de vraag van de cliënt centraal
Blog: Schrijf geen lange verslagen na elk gesprek maar scoor samen met de cliënt hoe dicht je bij het doel van de hulp bent, adviseert Afke Donker.
 
Pas verschenen
Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
Schoolmaatschappelijk werk kan een belangrijke rol spelen bij preventie van leer-, opvoed- en opgroeiproblemen. Deze publicatie geeft een sfeerimpressie van een bijeenkomst over dit thema en een beschrijving van vijf praktijkvoorbeelden.
Het belang van spelen
Dit boek beschrijft wat professionals kunnen doen om spelen te bevorderen bij kinderen van 2 tot 13 jaar, in de opvang en op school.
Het bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale samenhang
Deze notitie geeft een samenvatting van adviezen over het bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale samenhang die de Onderwijsraad van de afgelopen tien jaar opstelde.
Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt
Voor een deel van de slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg hebben de schaderegelingen hun doel niet bereikt. Dat blijkt uit het WODC-rapport Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt.
 
Agenda
31
aug
Summerschool
Diverse lessen voor professionals in wijkteams
11
sep
Effectief Jongerenwerk - Winst voor de gemeente
Landelijke bijeenkomst over effectief jongerenwerk
15
sep
Dag van de Jeugdprofessional
Praten over je beroep, registratie en tuchtrecht
18
sep
De jeugdbescherming van morgen
Hét symposium voor iedereen die het beschermen van kinderen tot hun verantwoordelijkheid rekent
19
sep
Trauma bij kinderen
Congres over het ondersteunen van kinderen met een trauma
20
sep
(Preventief) werken aan een kindgerichte jeugdhulp
Hoe het kind centraal staat in de jeugdhulp en het onderwijs in Zweden.
26
sep
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
2
okt
De belofte van de jeugd
Over pedagogiek in de 21e eeuw
2
okt
De Week van de Opvoeding
De hele week in het teken van opvoeden en ouderschap
5
okt
Autisme in het mbo
Begeleiding van mbo-studenten met autisme
5
okt
Hechten met hindernissen
Jaarlijks congres over hechtingsproblematiek
5
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
10
okt
ReflectieLab
Leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen
23
nov
Van wijk tot wetenschap 2017
Congres over samenwerking in de jeugdhulp
14
dec
Meisjes in de Zorg en Hulpverlening
Seksespecifieke zorg en hulp voor meisjes
14
dec
18 jaar en hoe nu verder
Congres over zorg voor kwetsbare 18-plussers
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in