Nieuws over armoedebestrijding, huiselijk geweld, 18-plussers en buitenspeelruimte

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
27 juli 2017, nummer 23
Veel gemeenten gebruiken administratieve standaard
27-7-2017
Gemeenten maken consequent gebruik van de standaarden voor inkoop en administratie die gemeenten en zorgaanbieders hebben afgesproken om de administratieve lasten van de Jeugdwet en de Wmo te verminderen. Dat blijkt uit een inventarisatie van i-Sociaal Domein.
Convenant lost problemen woonplaatsbeginsel op
25-7-2017
Jeugdregio's pakken via een convenant met onmiddellijke ingang de grootste administratieve problemen aan die ontstaan door het zogenoemde woonplaatsbeginsel, totdat per 1 januari 2019 de wettelijke vereenvoudiging hiervan in de Jeugdwet ingaat. Dat maakte de VNG 21 juli bekend.
Extra geld armoedebestrijding niet voor 18-plussers
20-7-2017
De extra 85 miljoen euro voor armoedebestrijding voor kinderen tot 18 jaar is daar specifiek voor bedoeld. Gemeenten mogen het geld niet inzetten voor andere projecten of doelgroepen, zoals arme 18-plussers. Dat benadrukt staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.
Inspecties: Cliënten weg bij zorgboerderij Polböske
19-7-2017
Cliënten van de zorgboerderij 't Polböske in Enschede moeten uiterlijk op 21 juli worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Dat hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg besloten.
Geen samenhangende hulp voor suïcidale jongen
19-7-2017
Een integrale aanpak ontbrak in de hulp aan een 15-jarige jongen uit Heerlen die in januari suïcide pleegde. Dat is het oordeel dat Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) velt in zijn rapport over de zaak.
Aanpak huiselijk geweld in azc kan beter
19-7-2017
Het risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen is extra hoog in asielopvangcentra (azc's), maar de hulpverlening verloopt niet altijd goed. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).
Inspecties tevreden over VT Drenthe en Gelderland
19-7-2017
De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland-Zuid is voldoende. Dat vinden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Geen beleidsplan voor 18-plus in veel gemeenten
18-7-2017
In veel gemeenten ontbreekt een beleidsplan voor 18-plussers en is er geen aandacht voor samenwerking en continuïteit van hulp. Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie SZW, dat staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 12 juli aan de Tweede Kamer stuurde.
Regels voor delen buitenspeelruimte uitgesteld
17-7-2017
De nieuwe regels voor het delen van buitenspeelruimte voor kinderopvang en peuterspeelzaal gaan in op 1 januari 2019. Dat schreef minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 juli in een brief aan de Tweede Kamer.
'Kinderombudsman bewijst waarde'
12-7-2017
De Kinderombudsman heeft zich in de eerste vijf jaren van zijn bestaan ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Dit blijkt uit de evaluatie van de Wet kinderombudsman, uitgevoerd door de Universiteit Leiden.
Toepassing meldcode kindermishandeling moet beter
10-7-2017
Zorgverleners moeten de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld beter toepassen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 
Nieuws van het NJi
Passende hulp voor elk kind
Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk, branches én het Nederlands Jeugdinstituut komen gezamenlijk in actie om kinderen en gezinnen beter te kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dicht bij huis. Ze hebben recent een statement uitgebracht met daarin de punten waarop ze op korte termijn in actie komen.
Week van de Opvoeding: doe mee!
Kleur ook 'buiten de lijntjes' tijdens de Week van de Opvoeding van 2 tot en met 8 oktober. Opvoeden kan best lastig zijn. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je hier tegenaan door 'buiten de lijntjes' te kleuren. Als professional kunt u ouders ondersteunen en van gedachte wisselen over opvoeden en ouderschap.
Doe mee met de Week tegen Kindermishandeling
De Week tegen Kindermishandeling is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot succes. Daar bouwen we graag met uw hulp aan verder! Noteer de datum 20 november daarom alvast in uw agenda en meld uw activiteit aan. Bekijk op de website van de Week tegen Kindermishandeling hoe u kunt helpen.
Publicatie Reflectief werken met VIB
Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt in het werkveld kinderopvang steeds meer toegepast. Recent is er een nieuwe publicatie verschenen die de toepassing van VIB beschrijft in het peuterwerk en kinderopvang. De 'Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang' is bedoeld voor het management en de staf van kinderopvangorganisaties, de brede school en het IKC.
 
Kennisnet Jeugd
Afrekenen met afrekenen
Blog: Gebruik cijfers over resultaten niet om de jeugdhulp daarop af te rekenen, maar om te praten over verwachtingen en mogelijkheden, adviseert Tom van Yperen.
Reflecteren met een getallenlijn
Blog: Jolanda Spoelstra beschrijft hoe een waslijn een team kan helpen te reflecteren op het dagelijks werk.
Een smoelenboek en het nut van trainingen
Blog: Een training is pas zinvol als die een directe impact heeft op je dagelijkse werk, zegt Arjan Bolt.
Zomeractiviteiten voor arm kind?
Peiling: Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet op zomervakantie. Zijn er in uw gemeente genoeg gratis activiteiten voor hen?
 
Pas verschenen
Kinderen, gevlucht en alleen
Dit boek gaat over de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen die na oorlog, armoede, onzekerheid en ontworteling hun weg zoeken in een voor hen onbekend land.
Building the Future
Dit rapport van UNICEF geeft informatie over opgroeien in armoede en de geestelijke gezondheid van jongeren, de kwaliteit van het onderwijs en van de leefomgeving. UNICEF constateert onder meer dat de rijkste landen het op het gebied van onderwijs en een gezonde leefomgeving minder goed doen dan verwacht.
Het gezin centraal
Dit geheel herziene handboek voor ambulant hulpverleners biedt een systeem- en oplossingsgerichte methodiek. Alle opeenvolgende fasen in het hulpproces met gezinnen worden in kaart gebracht.
Gezondekinderopvang.nl
Op deze website staat praktische informatie voor buitenschoolse opvang (bso) voor 0- tot 4-jarigen en 4- tot 12-jarigen, om structureel te werken aan een gezonde leefstijl met behulp van voorbeelden, activiteiten en documenten.
 
Agenda
31
aug
Summerschool
Diverse lessen voor professionals in wijkteams
11
sep
Effectief Jongerenwerk - Winst voor de gemeente
Landelijke bijeenkomst over effectief jongerenwerk
15
sep
Dag van de Jeugdprofessional
Praten over je beroep, registratie en tuchtrecht
18
sep
De jeugdbescherming van morgen
Hét symposium voor iedereen die het beschermen van kinderen tot hun verantwoordelijkheid rekent
19
sep
Trauma bij kinderen
Congres over het ondersteunen van kinderen met een trauma
20
sep
(Preventief) werken aan een kindgerichte jeugdhulp
Hoe het kind centraal staat in de jeugdhulp en het onderwijs in Zweden.
22
sep
Cultuursensitief werken en communiceren
Cultuursensitief werken in jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
26
sep
Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO-kinderen en hun ouders
Over invloed van problemen van ouders op opvoeding
26
sep
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
1
okt
15e ISPCAN
Internationale conferentie over kindermishandeling en huislijk geweld
2
okt
De belofte van de jeugd
Over pedagogiek in de 21e eeuw
2
okt
Week van de Opvoeding
De hele week in het teken van opvoeden en ouderschap
5
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
5
okt
Autisme in het mbo
Begeleiding van mbo-studenten met autisme
5
okt
Hechten met hindernissen
Jaarlijks congres over hechtingsproblematiek
10
okt
ReflectieLab
Leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in