Nieuws over forensische jeugdhulp, regionale expertteams, gezins-pgb en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
7 september 2017, nummer 25
Nieuws over de jeugdsector
Regionaal expertteam gaat complexe zorg coördineren
7-9-2017
Regionale expertteams moeten een bindend advies uitbrengen over de hulp voor jongeren met complexe psychische problemen als reguliere hulp niet tijdig beschikbaar is. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.
Goed gesprek verhoogt werkzaamheid Halt-afdoening
6-9-2017
Halt-medewerkers moeten motivationele gesprekstechnieken gebruiken en bij het bespreken van een delict een duidelijke relatie leggen tussen het delict en de gevolgen. Dat is een van de aanbevelingen uit een evaluatie van de Halt-afdoening door DSP-groep.
Dijkhoff: Gemeente moet verplichte hulp leveren
5-9-2017
Als een jeugdrechter een jeugddelinquent verplichte therapie oplegt, moet de gemeente zorgen dat de jongere wordt geholpen. Een gemeente die de zorg niet tijdig kan bieden, moet de hulp alsnog inkopen. Dat zegt staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen over de langdurige wachttijden in de jeugdhulp.
Rotterdam snijdt in aantal contracten zorgaanbieders
4-9-2017
Rotterdam is van plan het aantal contracten met aanbieders van jeugdhulp terug te dringen. De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge wil hiermee een einde maken aan de 'versnippering', meldde het Algemeen Dagblad op 30 augustus.
Gemeenten stimuleren overstap van vo naar mbo
30-8-2017
In steeds meer gemeenten benaderen ambtenaren geslaagde vmbo'ers zonder vervolgopleiding om hen te stimuleren hun opleiding voort te zetten. Dat vertelde Ingrado-directeur Carry Roozemond op 28 augustus in het Algemeen Dagblad.
Zwolle wil proef met gezins-pgb
28-8-2017
De gemeente Zwolle gaat zich aanmelden voor een al lopende proef van VWS met een integraal persoonsgebonden budget (pgb). Dat heeft de gemeenteraad besloten, aldus de Stentor op 23 augustus.
Jeugdhulp in Limburg komt ruim 28 miljoen tekort
22-8-2017
Twee derde van de Limburgse gemeenten verwacht in 2017 een tekort op het budget voor jeugdhulp. In totaal gaat het om een gat van 28,7 miljoen euro, meldde De Limburger op 21 augustus.
Rectificatie
Per abuis stond in de Nieuwsbrief Jeugd van 17 augustus dat de Basic Trustmethode door de Erkenningscommissie Interventies is herbeoordeeld en erkend als goed onderbouwd. Dat moet zijn: effectief volgens eerste aanwijzingen.
 
Oproep
Outcome monitoren

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt twee ervaren professionals die willen meedenken over de toepassing van de basisset outcome-indicatoren in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het gaat om vijf bijeenkomsten van twee uur in Utrecht.

Stuur uw reactie en cv vóór 1 oktober naar Monique Malmberg.

Nieuws van het NJi
Advies over jeugdhulp in gezinsvormen
Pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen zijn varianten van 'jeugdhulp in gezinsvormen'. Gemeenten kunnen deze vorm van jeugdhulp inzetten om te zorgen dat kinderen in probleemsituaties 'zo thuis mogelijk' opgroeien. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt gemeenten kosteloos ondersteuning bij het in praktijk brengen van 'jeugdhulp in gezinsvormen'.
Groei in interactievaardigheid
Goede interactievaardigheid is een belangrijke pijler van proceskwaliteit in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers moeten een kind kunnen begeleiden in zijn omgang met andere kinderen, zijn materiële omgeving en zichzelf. Door de training Oog voor Interactie stijgt volgens twee onderzoeken deze interactievaardigheid bij pedagogisch medewerkers.
NJi onderzoekt effect innovaties vve
Het Nederlands Jeugdinstituut gaat vanaf september meewerken aan een driejarig onderzoek naar het effect van innovaties in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek heeft als doel de kwaliteit van vve te verbeteren en richt zich op de innovatiecentra van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Heerlen en Leiden.
Preventieaanbod van gemeente in beeld
Als gemeente kunt u goed bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren door uw preventief jeugdbeleid te verbeteren. Aan de hand van de preventiematrix jeugd kunt u het preventieaanbod in uw gemeente inventariseren.
 
Kennisnet Jeugd
Welkom in Nederland, de blik van 'asielkinderen'
Vlog: Asielkinderen vertellen hoe ze hun plek zoeken in de Nederlandse samenleving.
De herintroductie van het 'gewone' in de jeugdbescherming
Blog: Harry van den Bosch pleit voor de inzet van vrijwilligers in de jeugdbescherming, vanwege de positieve invloed van 'het gewone leven'.
Helpt u de transformatie tot een succes te maken?
Ervoor zorgen dat u als beleidsmaker of jeugdprofessional uw werk nóg beter kunt doen: kinderen beter, sneller en effectiever helpen. Dat is het doel van Kennisnet Jeugd. Deel op dit platform uw inspirerende ervaringen, succesverhalen en praktische tips met collega’s door het hele land. Zodat ook zij kinderen die het moeilijk hebben zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
 
Pas verschenen
Advies zorg voor samenhangende zorg
De Raad voor het openbaar bestuur deed op verzoek van VWS onderzoek naar de afstemming tussen WMO 2015, de Jeugdwet en de Wet PG. De afstemming tussen de zorgwetten kan beter. De Raad doet daarvoor een aantal aanbevelingen.
Toezicht bij Kleinschalige Jeugdhulp met Verblijf
In deze factsheet van de inspecties wordt uitgelegd hoe een toezichtbezoek plaatsvindt bij kleinschalige jeugdhulpvoorzieningen met verblijf en wat de inspecties van deze vorm van jeugdhulp verwachten.
Toezicht en handhaving kinderopvang
Deze brochure vermeldt de eisen voor kinderopvang voor ondernemers volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.
School en wijk in de praktijk
In deze brochure beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut de 'kernpartneraanpak' in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.
 
Agenda
15
sep
Dag van de Jeugdprofessional
Praten over je beroep, registratie en tuchtrecht
18
sep
De jeugdbescherming van morgen
Hét symposium voor iedereen die het beschermen van kinderen tot hun verantwoordelijkheid rekent
19
sep
Trauma bij kinderen
Congres over het ondersteunen van kinderen met een trauma
20
sep
(Preventief) werken aan een kindgerichte jeugdhulp
Hoe het kind centraal staat in de jeugdhulp en het onderwijs in Zweden
22
sep
Cultuursensitief werken en communiceren
Cultuursensitief werken in jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
26
sep
Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO-kinderen en hun ouders
Over invloed van problemen van ouders op opvoeding
26
sep
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
27
sep
Focus en flow in de klas
Congres over focus, flow en creativiteit in het onderwijs
1
okt
15e ISPCAN
Internationale conferentie over kindermishandeling en huislijk geweld
2
okt
De belofte van de jeugd
Over pedagogiek in de 21e eeuw
2
okt
Week van de Opvoeding
De hele week in het teken van opvoeden en ouderschap
5
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
5
okt
Hechten met hindernissen
Jaarlijks congres over hechtingsproblematiek
5
okt
Autisme in het mbo
Begeleiding van mbo-studenten met autisme
5
okt
Tweedaagse passend onderwijs 'Samen leren leven'
Tweedaagse conferentie passend onderwijs.
10
okt
ReflectieLab
Leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in