Nieuws over passend onderwijs, geldtekorten, één school voor alle peuters en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
7 december 2017, nummer 37
 
Nieuws over de jeugdsector
Kinderombudsman: Armoedebeleid weinig integraal
7-12-2017
Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. Ook sluit het armoedebeleid onvoldoende aan bij wat zij nodig hebben, blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman.
Weinig oog voor persoonlijkheidsstoornis jongeren
6-12-2017
Psychologen aarzelen om een persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij adolescenten, waardoor zij daarvoor ook niet behandeld worden. Dat concludeert Annelies Laurenssen uit onderzoek waarop zij op 12 december promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zuidoost-Brabant: Geef meer geld voor jeugdhulp
6-12-2017
Gemeenten en zorginstellingen in de regio Zuidoost-Brabant vragen de Tweede Kamer in een petitie om meer geld voor jeugdhulp. Ze kampen met zulke grote tekorten dat ze verwachten de komende jaren onvoldoende hulp te kunnen aanbieden.
Grote steden: Alle peuters naar voorschool
6-12-2017
De wethouders van de vier grote steden vinden dat álle peuters naar een voorschool zouden moeten, niet alleen de kinderen die risico lopen op een achterstand. Dat zeggen zij in NRC Handelsblad.
Samenwerkingsverbanden zien reserves groeien
6-12-2017
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen vorig jaar hun reserves groeien met bijna 50 miljoen euro. Hun totale eigen vermogen bedraagt nu 206 miljoen euro, constateert de Inspectie van het Onderwijs.
In 2016 kreeg 8 procent kinderen jeugdhulp
5-12-2017
In 2016 kwamen ongeveer 392 duizend kinderen en jongeren in aanraking met jeugdhulp. Dit blijkt uit cijfers uit het jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.
Negen op tien medewerkers ervaren agressie
5-12-2017
Bijna 90 procent van de medewerkers in de jeugdzorg heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie. Dit blijkt uit cijfers uit het werkgevers- en werknemersonderzoek 2017 van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).
Kwaliteit van vroegschoolse educatie is te laag
4-12-2017
De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in kleutergroepen is vaak te laag. Dat is een van de conclusies uit het meerjarige pre-COOL-onderzoek.
Voor KOPP/KVO-kinderen gratis kinderopvang
1-12-2017
Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KVO) krijgen in een aantal gemeenten als proef gratis kinderopvang. Ook krijgen de ouders coaching om de kans op kindermishandeling te voorkomen.
Nieuwe werkwijze jgz is efficiënter
30-11-2017
Het is beter en efficiënter als kinderen die bij jeugdgezondheidszorg komen eerst worden gezien door een doktersassistente. Janine Bezem promoveerde op 28 november aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek naar deze nieuwe werkwijze.
 
Nieuws van het NJi
Terugblik dertig jaar Stapprogramma's
Het dertigjarig jubileum van de gezinsgerichte Stapprogramma's werd woensdag 27 september gevierd in de Centrale OBA. Hoogleraar Micha de Winter en lector Cathy van Tuijl gaven inspirerende presentaties. Opstapkinderen gaven een optreden met trommels en werden vervolgens beloond met het leuke én leerzame theaterprogramma van Hans en Monique Hagen.
Laatste subsidiejaar Oog voor interactie
Dinsdag 2 januari, 9.00 uur start het laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders kinderopvang. U kunt de subsidie besteden aan Oog voor interactie. Zowel de train-de-trainer voor stafmedewerkers als de training voor pm'ers worden hoog gewaardeerd.
 
Kennisnet Jeugd
Circus Inkoop is in de stad!
Blog: Rondbuitelende clowns van de ambulante hulp, jongleurs van de wijkteams, dompteurs van de jeugdbescherming: Nic Drion blogt over circus Inkoop.
Praten met ouders over veiligheid?
Peiling: Gaat u altijd met ouders het gesprek aan over vermoedens van kindermishandeling?
 
Pas verschenen
De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders
De negatieve gevolgen van slechte relaties en echtscheidingen leiden tot hoge kosten voor gemeenten. Deze factsheet beschrijft hoe een gemeente preventieve ondersteuning kan bieden aan ouders.
Hoop!
Lector Peer van der Helm, Hogeschool Leiden, geeft in dit boek een stem aan het kind dat niet veilig opgroeit maar 'zwerft' van tehuis tot pleegezin. Daarmee wil hij SPH-studenten een beter beeld geven van de jeugdzorgpraktijk.
Developing a social media response to radicalization
In deze studie is onderzocht in hoeverre socialemediacampagnes en programma's gericht op het uitdragen en voeden van gewelddadig extremisme kunnen worden gebruikt om dit juist te voorkomen en personen daarmee te deradicaliseren.
Stay in or drop out
Proefschrift van jeugdarts Marie-José Theunissen, die concludeert dat schooluitval niet alleen een probleem is van het onderwijs, maar ook van de jeugdgezondheidszorg (jgz). Als de jgz, het onderwijs en ouders intensiever samenwerken, wordt schooluitval vaker voorkomen.
 
Agenda
14
dec
18 jaar en hoe nu verder
Congres over zorg voor kwetsbare 18-plussers
18
jan
Praten met pubers
Studiedag over communicatie met pubers
19
jan
Hoogsensitieve kinderen
Hoogsensitiviteit herkennen, tips voor contact
19
jan
Wijs lijf!
Lichaamsgerichte therapieën bij traumaverwerking
25
jan
LVB: communicatie en interactie
Jaarlijks congres over LVB
30
jan
Trauma en systeemtherapie
Kinderen en adolescenten in de verdrukking
31
jan
Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren
Herkennen van slaapproblemen en -stoornissen
5
feb
Week van de Implementatie
Leer van verandering in de Week van de Implementatie.
8
feb
Opvoedingsondersteuning en ouderschap
Congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap
9
feb
Ethiek in de jeugdzorg
Leren omgaan met ethische dilemma's
16
feb
Bewuster communiceren
Communicatie die beter aansluit bij gezinnen
22
mrt
Multiprobleemgezinnen
Werken met multiprobleemgezinnen
12
apr
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over onzekerheid, faalangst en piekeren
13
apr
Familieparticipatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Familie optimaal bij de zorg betrekken
24
mei
Jeugd in Onderzoek
Congres over weten, leren en doen wat werkt
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in