Over Wajong, zwerfjongeren, ervaringsdeskundige Jamilla, mbo en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
juli/augustus 2018
 
Wajong: hoe zit het ook al weer?
Staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken en VVS wil meer lijn brengen in de verschillende Wajong-regelingen. Hierdoor moet het voor jongeren in de Wajong makkelijker worden om te werken of onderwijs te volgen. Sommigen vrezen dat jonggehandicapten hierdoor gedupeerd raken. Maar de Wajong, hoe zit het daar ook al weer mee? Bestaat die nog, wie heeft er recht op en wat houden de voornemens van de staatssecretaris in?
Lees meer
 
Magazine Kansfonds over zwerfjongeren
Het nieuwe kwartaalblad van Kansfonds is verschenen met dit keer zwerfjongeren als thema. De special bevat achtergondverhalen, interviews en artikelen met zwerjongeren en hulpverleners. Maar ook de aanpak komt uitgebreid aan bod. En er is een quiz om uw kennis over zwerfjongeren en de problematiek te testen. Het gratis blad is online te lezen.
Lees het magazine
 
In de praktijk: De Wilde Vaart
De Wilde Vaart is een Noord-Hollandse stichting die uit koers geraakte jongeren met complexe problematiek en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een totaalpakket aanbiedt naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De jongeren worden begeleid in het werken aan en op een schip en ze werken tegelijkertijd aan arbeidsvaardigheden zoals op tijd en verzorgd op het werk komen, maar ook aan hun ontwikkeling op de andere leefdomeinen.
Lees meer
 
Hulp en huisvesting tegen dakloosheid 
HVO-Querido en Spirit hebben de handen ineen geslagen om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Zo krijgen minder zelfredzame jongeren onder andere huisvesting en begeleiding aangeboden. Er zijn inmiddels 25 jongeren opgevangen. 
Lees meer
Jamilla zat in een gesloten inrichting
'Ineens kreeg ik bericht van mijn voogd dat ik een formulier moest ondertekenen. Ik was namelijk al 18 jaar. Jeugdzorg gold niet meer voor mij. Hij zei nog dat hij me nooit meer hoopte te zien. Kwam ook niet met alternatieven..'
Lees het verhaal van Jamilla
 
 
OPROEP

Pilot toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren
Wilt u kwetsbare jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid met een integrale en toekomstgerichte aanpak? Kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? Wij zijn op zoek naar partijen in het sociaal domein die dit najaar mee willen doen aan één van onze pilots.
Aanmelden kan vanaf begin september t/m 15 oktober 2018 via www.16-27rijksoverheid.nl. U kunt ook uw belangstelling kenbaar maken via d.vanderplaat@nji.nl. Dan sturen wij u begin september een reminder.
Lees meer
 
Rapport onderzoek entreeopleidingen
De Onderwijsinspectie heeft het inventariserend onderzoek naar entreeopleidingen afgerond. Met de uitkomsten wil de inspectie bijdragen aan het loopbaanperspectief van de vaak kwetsbare groep jongeren.
Lees het rapport
Verzamelbrief toezeggingen mbo
Middelbare beroepsopleidingen worden met nieuwe afspraken tussen het ministerie, MBO Raad en JOB verplicht om alle middelen ter beschikking te stellen die een student nodig heeft om onderwijs te volgen en een diploma te halen.
Lees de verzamelbrief mbo
 
 
Oproep

Regionale pilots 16-27 
Dit najaar gaan in het kader van de landelijke aanpak 16-27 een aantal regionale pilots van start. Daarvoor zijn wij op zoek naar partijen in het sociaal domein die mee willen doen. Aanmelden kan vanaf begin september t/m 15 oktober 2018 via 16-27rijksoverheid. Op 22 november wordt een bijeenkomst georganiseerd voor deelnemende regio’s. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.
Lees meer over de pilots
 
Financiën op orde voor zwerfjongeren
Schuldenproblematiek speelt bij veel groepen mensen. Vooral bij kwetsbare doelgroepen. Ook zwerfjongeren vormen een kwetsbare doelgroep. Hoe kunt u deze jongeren bijstaan? Corinne Berhitu van Stimulansz legt het uit in haar blog op Sociaalweb.nl.
Lees de blog
Effectief begeleiden van jongeren
Integrale samenwerking voor jongeren. Hoe doe je dat? En hoe krijg je jongeren in beweging richting school of werk? Divosa, Ingrado en hogeschool Inholland bieden gezamenlijk een 5-daagse opleiding 'Effectief begeleiden van jongeren' aan.
Meer informatie en aanmelden
 
 
Agenda
 
  04  
  sep  
 
  Regionale bijeenkomst the Big 5 
Een regionale conferentie op initiatief van de regio Haaglanden en Jong doet mee!. Centraal staan de uitdagingen om alle jongeren goed op weg te helpen naar volwassenheid.
 
  20  
  sep  
 
  Van 18- naar 18+
Tijdens deze studiedag komen verschillende onderwerpen rondom de zelfredzaamheid van jongeren die uit de jeugdhulp komen. 
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, Ingrado, Divosa en de VNG pakken de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare posititie samen aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.