Over de AVG, integraal werken, baankansen voor jongeren en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
November 2018
Jongvolwassenen en AVG: Hoe zit het ermee? 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Hoe zit het eigenlijk met deze nieuwe regelgeving en jongvolwassenen? Wat mag wel en wat mag niet?
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Blog: Verlenging van de jeugdwet? Noorwegen doet het
'Afgelopen week kwam het kabinet met zijn reactie op het in juni door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) uitgebrachte advies aan de minister van VWS om de grens van jeugdhulp te verhogen naar 21 en zelfs 23 jaar. Het debat over de voors en tegens van verlengde jeugdhulp zal de komende maanden volop gaan spelen. Ik vraag me af of we in dit debat wel voldoende kijken naar wat we weten over wat werkt.'
Lees de blog van Bas Wijnen
Twitter Facebook LinkedIn
 
Even voorstellen: Edgar Oomen, projectleider 16-27
Per 1 oktober is Edgar Oomen projectleider 16-27 bij de VNG, waar hij een verbindende rol gaatvervullen tussen de regionale- en landelijke aanpak van kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. 'Een stap in de goede richting is ook om bij events die je organiseert niet alleen te kijken naar de vaste stakeholders, maar ook aanvullende partijen uit te nodigen. Zo stap je steeds meer in elkaars belevingswereld.'
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
 
Tien vraagstukken uit de praktijk van integraal werken
In de publicatie 'Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn' van Movisie staan tien uitdagende vraagstukken uit de praktijk van integraal werken. Projectleider Hilde van Xanten: 'Het is een handige publicatie om inspiratie uit op te doen. Omdat het voor het gehele sociale domein gemaakt is, is het ook zeker relevant voor professionals die werken met de doelgroep jongvolwassenen van 16-27 in een kwetsbare positie. Goede begeleiding van deze doelgroep hangt samen met het domein overschrijdend werken. Soms is dat best lastig. De praatplaat achterin de publicatie kan het gesprek tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties faciliteren.'
Download de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
 
Transitiecoach LVB hulpmiddel naar volwassenheid
Met de e-learning Transiticoach LVB leert u jongeren met een lichte verstandelijke beperking goed voor te bereiden op de overgang naar volwassenheid. De module gaat uit van blokkades op verschillende (leef)domeinen. U behandelt deze domeinen en krijgt handvatten voor manieren om blokkades op te sporen en deze samen met de jongere te doorbreken. Samen aan de slag is het uitgangspunt. De gratis e-learning maakt gebruik van zowel theorie als opdrachten en is ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met verschillende partners.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Deel gemeenten stuurt op soepele overgang 18-/18+
Een deel van de gemeenten stuurt op een soepele overgang bij 18-/18+ via de inkoop. Dat blijkt uit een nul-meting die het Nederlands Jeugdinstituut uitvoerde op verzoek van het Ministerie van VWS. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
17 miljoen euro voor baankansen jongeren
De regering stelt 17 miljoen euro beschikbaar om jongeren  uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs het aan het werk helpen. De regering heeft dit vrij gemaakt aangezien de voor dit doel bestemde geld uit het Europees Sociaal Fonds al op is.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
13
 
 
nov
 
 
  Expertmeeting Informele steun voor jongvolwassenen
Utrecht
 
 
28
 
 
nov
 
 
  LVB in het sociaal domein
Ede
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, Ingrado, Divosa en de VNG pakken de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie samen aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.