Nieuwe handreiking onderwijs en zorg, jongeren in woningnood en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
December 2018
 
Nieuwe Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet
De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs.Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de nieuwe handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, leest u wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.
Lees meer op Ingrado.nl
Twitter Facebook LinkedIn
 
Consequenties verhogen jeugdhulpplicht naar 21 jaar
Er is veel aandacht voor verbetering van de zorgovergangen van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders bij de leeftijd van 18 jaar. Andersson Elffers Felix (AEF, een onderzoeksbureau voor maatschappelijke vraagstukken) bracht de gevolgen van de genoemde maatregelen van het eerder in 2018 verschenen rapport van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in kaart. Wat zijn op hoofdlijnen de bevindingen van het onderzoek van AEF en wat is de reactie van minister De Jonge hierop? Aanpak 16-27 brengt het voor u in kaart.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Tweede leercirkel 16-27; start van vijf pilots SZW
Donderdag 22 november vond de tweede leercirkel plaats in het kader van het landelijke Programma 16-27. Op deze dag gingen vijf van de acht pilots en een aantal werkgroepen van start. De regionale pilots zijn bedoeld om een impuls te geven aan de samenwerking en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen om zo de overgang naar zelfstandigheid te versoepelen, en beter maatwerk te bieden bij multiproblematiek. Een ander aspect is verdere professionalisering en samen leren. In verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan het ontsluiten van kennis over jongeren, over wat werkt en over beleid en wet- en regelgeving.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Vraag en antwoord: jeugdreclassering
Een jongere wordt bij een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdreclassering aangemeld, omdat deze in het rechterlijke vonnis is opgenomen. De gemeente reageert afwijzend, omdat deze GI niet door de gemeente is gecontracteerd. Kan de GI inzet van de jeugdreclassering bij de gemeente afdwingen?

Formeel is de gemeente gehouden de strafrechtelijke beslissing van de rechter te volgen. Als het rechtelijke vonnis uitvoering van jeugdreclassering door een GI voorschrijft die niet door de gemeente is gecontracteerd, zal de gemeente de inzet van deze GI moeten financieren. De gedachte achter de Jeugdwet is echter wel dat een dergelijke situatie een uitzondering zou moeten zijn.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Hoe gaat u in gesprek met jongeren die veel gamen (en daardoor verzuimen)?
Ingrado kreeg de laatste tijd regelmatig vragen over gamende jongeren (en verzuim). Hoog tijd dus om research te doen én twee deskundigen hierover aan het woord te laten. Het resultaat is een handreiking waarin u onder andere leest welke signalen kunnen wijzen op problematisch gamegedrag en hoe u hierover in gesprek kunt gaan. Tip van de experts: gebruik de positieve elementen van gamen in uw begeleiding.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Lancering Kijk in je Brein
Het Brain and Development Onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden lanceerde onlangs de website Kijk in je Brein, die speciaal gericht is op het jongerenbrein. Met animaties, video's en artikelen gaat men in op vragen als: waarom vinden we likes op social media zo leuk? En wat gebeurt er we met vrienden omgaan? Tegelijkertijd is ook het lespakket Backstage in je Brein onthuld, waarin lessen zijn opgenomen over vriendschappen, zelfbeeld, risicogedrag en groepsdruk.
Bezoek de website
Twitter Facebook LinkedIn
Jongeren in woningnnood
De woningnood is terug. Onder jongeren in het algemeen en onder kwetsbare jongeren in het bijzonder. Behalve met het vinden van zelfstandige woonruimte, kampen kwetsbare jongeren vaak nog met meerdere andere problemen en lopen daardoor een groter risico op dak- of thuisloosheid. Gemeenten worstelen met deze complexe problematiek en lopen tegen een dilemma aan. Inzetten op een integrale benadering of eerst het meest urgente probleem regelen: een dak boven het hoofd?
Lees meer op Movisie.nl
Twitter Facebook LinkedIn
 
3 inzichten over informele steun

Informele steun, wat is dat eigenlijk? Wat zijn de voordelen en hoe pak je het aan? Ambtenaren, hulpverleners, jongeren en ervaringsdeskundigen gingen hierover op 13 november jl. met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst Informele steun voor jongvolwassenen, georganiseerd door Movisie en het NJi. We delen hieronder graag met u de meest waardevolle inzichten:

  • Informele steun zorgt ervoor dat jongere vertrouwen krijgt of behoudt, wat helpt bij het slagen van een traject.
  • Er wordt meerwaarde gezien in het activeren van het netwerk van de jongere, zolang rekening wordt gehouden met de draagkracht van dit netwerk
  • Een ervaringsdeskundige  weet waar een jongere tegenaan loopt en dat is belangrijk om een jongere goed te kunnen helpen.
Kortom, iemand die voor langere tijd informeel betrokken is, kan jongeren enorm helpen om de juiste stappen te zetten voor de toekomst. Ondanks dat het opnemen in beleid en praktijk van informele steun als 'werkend principe' tijd en aandacht vergt van aanbieders, gemeenten en professionals, is het zeker die investering waard.
Meer weten? Mail ons.
 
Denkt u mee over onze nieuwe website www.16-27.nl?
Op 16-27.nl plaatsen regelmatig meer informatie, inspirerende voorbeelden, antwoorden op uw vragen, interessante nieuwtjes en specifieke informatie voor de gemeente of professional. In onze zorg staat de jongere centraal maar als het gaat om onze website staat ú centraal. Wij horen graag uw ideeën, uw wensen, uw behoefte. Kortom wat maakt de site van 16-27 een goede site voor u?
Mail uw bijdrage via info@16-27.nl
 
 
Agenda
 
 
06
 
 
dec
 
 
 

MDT in de regio

Zwolle
 
 
10
 
 
dec
 
 
 

MDT in de regio

Nieuwegein
 
 
13
 
 
dec
 
 
 

Jongerenwerk voorkomt zorg?!

Tilburg
 
Bekijk de complete agenda
 
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, Ingrado, Divosa en de VNG pakken de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie samen aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

Heeft u vragen of suggesties? U kunt ons mailen op 16-27@nji.nl.