Nieuws over onderwijsreserves, voedselonzekerheid, leefgroepen en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
6 december 2018, nummer 37
Nieuws uit de jeugdsector
Leerlingen praktijkonderwijs krijgen schooldiploma
6-12-2018
Minister Arie Slob voor Onderwijs wil wettelijk regelen dat leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen, omdat zij volgens hem meer erkenning verdienen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.
'Voedselzekerheid probleem in Haagse krachtwijken'
5-12-2018
Een kwart van de deelnemende gezinnen in Haagse krachtwijken kampt volgens een onderzoek met voedselonzekerheid: ze hebben te weinig geld voor voldoende en gezonde voeding. Het onderzoek is gepubliceerd in het Epidemiologisch Bulletin van de GGD Haaglanden.
Ministers vinden onderwijsreserves onaanvaardbaar
5-12-2018
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen vorig jaar hun reserves groeien met bijna 32 miljoen euro. Hun totale eigen vermogen bedraagt nu 238 miljoen euro. Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs vinden de reserves onaanvaardbaar, laten ze weten in een Kamerbrief.
Minder kinderen leven in bijstandsgezin
5-12-2018
Bijna 7 procent van de kinderen in Nederland leeft in een bijstandsgezin. In 2017 is voor het eerst sinds 2009 het aantal kinderen in de bijstand gedaald. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS.
Leefgroepklimaat gebaat bij monitoring
4-12-2018
Het monitoren van het groepsklimaat in een residentiële jeugdzorginstelling draagt bij aan een beter leefklimaat voor kinderen. Dat concludeert Eefje Strijbosch in het onderzoek waarop zij op 13 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Nieuws van het NJi
IJslands preventiemodel in Nederland
Een preventiebeleid dat inspeelt op de factoren die het risico van middelengebruik van jongeren kunnen vergroten of verkleinen. Gevoed door kennis uit onderzoek en actuele data. Dat is de kern van het IJslandse preventiemodel. Zes regio's krijgen ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut bij het vertalen van IJslandse aanpak naar Nederland.
 
Kennisnet Jeugd
De leerzone
Blog: Bij complexe problemen, zoals kindermishandeling, moeten ouders én professionals bereid zijn om van elkaar te leren, schrijft Nic Drion.
 
Pas verschenen
Verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes
Verslag van een proef met elektronisch toezicht als straf voor jonge daders van delicten met een grote impact, zoals straatroof en woninginbraak.
Quickscan Vroeghulp in Nederland
Vroeghulp is hulp voor kinderen tot 7 jaar met een dreigende ontwikkelingsachterstand of mogelijke gedragsproblemen. 90 procent van de gemeenten weet niet hoe groot de doelgroep van Vroeghulp is en ruim de helft weet niet hoeveel kinderen Vroeghulp krijgen, blijkt uit deze quickscan.
 
Agenda
14
dec
De kracht van de klik
Versterken behandelrelaties met jongeren en hun opvoeders
17
dec
Vroegsignalering lvb: in het belang van het kind of belemmering voor normalisering
Zin en onzin van het labelen van kinderen met diagnostische etiketten
18
dec
Jonge veelplegers
Over de aanpak van jonge veelplegers
15
jan
Praten met pubers
Congres over praten met pubers en adolescenten
15
jan
LVB Kennisparade
Zorg voor mensen met een lichte verstandelijk beperking
16
jan
Mindset
De rol van mindset in hulpverlening en onderwijs
17
jan
Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk
Middag over interventie voor moeilijk bereikbare mensen
29
jan
LVB en Psychiatrie
Over samenwerking tussen twee sectoren
29
jan
Integrale specialistische jeugdhulp
Afstemming van onderwijs en zorg
31
jan
LVB
Risicogedrag in combinatie met een lvb
6
feb
Jongeren en seksueel geweld
Laatste inzichten rond jongeren en seksueel geweld
Naar de volledige agenda
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in