Nieuws over tekorten, achterstandswijken, verwaarlozing en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
9 mei 2019, nummer 16
Nieuws uit het jeugdveld
Gemeenten overwegen jeugdzorg terug te geven
9-5-2019
De Nederlandse gemeenten 'overwegen serieus' om de gedecentraliseerde zorgtaken weer bij het Rijk te leggen als ze geen extra geld krijgen voor de jeugdzorg en de zorg voor psychisch kwetsbare mensen. Dat schrijven ze in een open brief aan hun inwoners, op 8 mei gepubliceerd in het Algemeen Dagblad.
BB schat tekorten jeugdhulp op 1,2 miljard euro
8-5-2019
Twintig gemeenten hadden in 2018 samen een tekort op jeugdhulp van ruim 61 miljoen euro. Omrekenend naar alle gemeenten komt het tekort landelijk op 1,2 miljard euro, aldus Binnenlands Bestuur (BB).
Leraren in achterstandswijken zien meer problemen
8-5-2019
Op basisscholen in achterstandswijken hebben kinderen vaker problemen dan in reguliere wijken. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ABN AMRO, de Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds.
Politieagent roept publiek op zorgen snel te melden
8-5-2019
Een politieagent heeft veel reacties losgemaakt met zijn oproep aan het Nederlandse publiek om zorgen over onveiligheid van kinderen snel te melden bij Veilig Thuis of de politie. Hij deed zijn oproep op Facebook, waar hij beschrijft hoe hij afgelopen zomer twee kleine jongens onverzorgd aantrof in een flat.
Eerdere mishandeling vergroot risico's
8-5-2019
Er zijn verschillende factoren die het risico vergroten om slachtoffer te worden van seksuele kindermishandeling. De Universiteit van Amsterdam heeft een taxatie van de risicofactoren gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Bulletin.
Open sfeer school bevordert participatie leerling
7-5-2019
Een open klimaat op school stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Frank Wanders op 3 mei promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Toekomstgericht werken
Oproep
Bent u ook bezig met het toekomstgericht ondersteunen van jongeren tussen 16 en 27 jaar bij hun overgang naar zelfstandigheid? Wilt u ideeën en inspiratie opdoen om dat met alle betrokken partners aan te pakken? Wilt u weten wie welke rol heeft en hoe u kunt beginnen? Schrijf u dan nu in voor een van de regiobijeenkomsten!
 
Lees meer
 
 
 
Nieuws van het NJi
Aanpak kindermishandeling
De berichtgeving over twee ernstig verwaarloosde jongens heeft veel stof doen opwaaien. Mensen reageren geschokt en verontwaardigd. Was eerder ingrijpen niet mogelijk geweest? 'Als we dit soort afschuwelijke situaties willen voorkomen, hebben we allemaal een verantwoordelijkheid om in actie te komen', benadrukt Anita Kraak, expert veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut.
E-magazine Lerend Transformeren
Binnen Lerend Transformeren, een TNO-project met betrokkenheid van het Nederlands Jeugdistituut, hebben vijftien aanbieders van hulp aan kinderen en hun gezinnen actieonderzoek gedaan. De actieonderzoeken zijn ingezet om een verandering in de eigen organisatie op gang te brengen. Wat kunnen anderen hiervan leren? Laat u inspireren en ga aan de slag met actieonderzoek.
Meedenken over samenwerking
Samenwerking tussen onderwijs, hulp en zorg is nodig om maatwerk te bieden aan kinderen met een ondersteuningsbehoefte op meerdere leefgebieden. Wilt u meedenken over deze samenwerking? Kom naar de kennisdelingsbijeenkomst op 21 mei in Utrecht en werk gezamenlijk aan de handreiking voor een samenwerkingsplan.
Opgroeien en sociaal-economische ongelijkheid
Gonneke Stevens (Universiteit Utrecht), Suzanne van Eijk (gemeente Rotterdam) en Tom van Yperen (Nederlands Jeugdinstituut) kijken op donderdag 23 mei vanuit verschillende perspectieven naar kwesties rondom opgroeien en sociaal-economische ongelijkheid. Wat betekent armoede voor kinderen? Wat werkt bij de aanpak van schulden? Deelname is gratis.
 
Erkende interventie
Triple P niveau 4 en 5
Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma – Triple P – is een intensieve training in opvoedingsvaardigheden voor ouders van een kind met ernstige emotionele of gedragsproblemen. Het aanvullende niveau 5 is gericht op effectieve toepassing van deze vaardigheden.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Dit boek beschrijft de kenmerken en achtergronden van gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Ook is er specifiek aandacht voor thema's als verslaving, armoede, trauma en komen interventieprogramma's aan bod.
Steunpilaren. MeeleefGezin werkt
Dit boek schetst een methode om kwetsbare ouders en hun jonge kind te ondersteunen door de inzet van een meeleefgezin. Daarnaast vertellen meeleefgezinnen over hun motivatie om kwetsbare ouders te ondersteunen.
 
Agenda
17
mei
Vroeg begonnen, veel gewonnen!
Congres over preventie rond de eerste 1.000 dagen
21
mei
Emotieregulatie bij kinderen en jongeren
Omgaan met woede, angst, frustratie, verdriet en somberheid
21
mei
Effectief integraal arrangeren… Zo doe je dat!
Samenwerking tussen onderwijs, hulp en zorg
23
mei
Jeugd in Onderzoek
Uitwisseling tussen wetenschap en praktijk
23
mei
Opgroeien en sociaal-economische ongelijkheid
Welke effecten kan opgroeien in armoede hebben op kinderen? Wat werkt in de aanpak hiervan?
23
mei
Jeugdgezondheidszorg
Jaarlijks congres voor jeugdartsen en -verpleegkundigen
23
mei
Social Inclusion for young children in an urban environment
Inclusie van jonge kinderen in stedelijke omgeving
23
mei
Voedingsproblemen bij jonge kinderen
Oorzaken van en oplossingen voor voedingsproblemen
23
mei
Geweld achter de voordeur
Zorg bij kindermishandeling en huiselijk geweld
24
mei
Inspiratie uit Schotland voor de Nederlandse praktijk
Getting it right for every child (GIRFEC)
27
mei
Gesloten jeugdhulp: toekomstbestendig?
Hoe toekomstbestendig is de gesloten jeugdhulp?
28
mei
Onveilig gehecht
Omgaan met leerlingen met hechtingsproblemen
28
mei
Aan de slag met online jongerenwerk
'Wees daar waar de jongeren zijn'
5
jun
Complexe eetstoornissen bij jeugdigen
Congres over eetstoornissen bij jongeren
6
jun
Traumasensitief werken
Traumasensitief werken in onderwijs en hulpverlening
6
jun
Thuiszitters en combinatie middelen onderwijs–jeugdhulp
Kennisdelingbijeenkomst voor professionals
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in