Online lezen  |  Afmelden
Maak kennis met de innovaties
Mei 2019
Leren en veranderen: hoe doe je dat? 

Innovaties doorvoeren in de kinderopvang gaat niet altijd zonder slag of stoot. Hoe krijg je de organisatie, de pedagogisch medewerkers en ouders mee? Het was een van de onderwerpen tijdens het kennisatelier ‘Leren en veranderen’ van de Innovatiecentra VVE (voor- en vroegschoolse educatie) op 10 april in Amersfoort.

De bijeenkomst telde ongeveer 30 deelnemers waaronder medewerkers van de vijf Innovatiecentra VVE (Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Heerlen en Leiden), de betrokken onderzoekers en vve-trainers. Veel herkenden het vraagstuk. De praktijk is weerbarstiger dan de theorie als je bijvoorbeeld vve wilt doorvoeren in kinderopvanggroepen. Medewerkers krijgen veel opgelegd: intern en extern, zo zegt een deelnemer. ‘Je moet een organisatieverandering goed brengen, anders gaan de hakken in het zand.

Lees meer
Angst voor het onbekende
In Den Haag kunnen kinderen en ouders meedoen aan kunstontmoetingen. Medewerkers zijn positief over het effect van de kunst op de kinderen. Maar niet alle ouders zijn enthousiast. Er is angst voor het ‘onbekende’. Hoe neem je de angst weg?

Het is een van de vragen die het innovatiecentrum had voorgelegd aan de deelnemers. Bij kunstontmoetingen gaan kinderen en ouders aan de slag met kunst en ontmoeten ze kunstenaars. Ze gaan bijvoorbeeld naar het theater of kinderen bekijken kunstwerken. Vanuit hun kennis en ervaring kwamen de deelnemers met mooie adviezen.

Zo blijkt dat een flyer niet voldoende is om ouders te informeren. ‘Informeer de ouders persoonlijk als zij bijvoorbeeld hun kinderen komen brengen. Dan weten ze wat zij kunnen verwachten en waarom.’ Een andere tip: ‘Ouders kunnen een andere geloofsovertuiging hebben of de kunstontmoeting sluit niet aan bij hun leefwereld. Hou daar rekening mee.’
Oog hebben voor wat pedagogisch medewerkers zelf belangrijk vinden

In Leiden wil men de motivatie van pedagogisch medewerkers om te professionaliseren verhogen. Daar wordt de interventie 'Motivatie als motor voor professionalisering' bij ingezet. De leidinggevende praat gestructureerd met de pedagogisch medewerkers en samen maken ze afspraken.

Een belangrijke vraag is: Wat zijn drijfveren van mensen om te veranderen en hoe kun je als leidinggevende daarbij aansluiten?

Tijdens het Kennisatelier werden tips en adviezen gegeven. Zoals:

  • Heb oog voor wat het gesprek de pedagogisch medewerkers zelf oplevert en wat zíj belangrijk vinden bij het verbeteren van de kwaliteit van VVE. 
  • Kijk op welke manier de uitkomsten van de gesprekken opgepakt kunnen worden in de organisatie. Het is een gemiste kans als er verder niets mee wordt gedaan. Dit kan ook demotiverend werken. 
‘Format is geen doel op zich’
Adri Rooijakkers, onderwijsadviseur bij Movare, maakt deel uit van het vve-innovatiecentrum Heerlen en kwam naar de bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen.
Lees meer
Reflecteren via speedsparren: een interessante werkvorm
Levineke van der Meer, trainer Basistraining VVE van De Activiteit, was uit nieuwsgierigheid naar de bijeenkomst gekomen.

Met welke verwachtingen ben je gekomen?
‘Het thema sprak mij aan. Leren en veranderen is een onderwerp waar je dagelijks mee te maken hebt’.
Lees meer
Over Innovatiecentra VVE 
Vijf gemeenten hebben, samen met voorschoolse instellingen en andere partners, innovatiecentra opgericht om vve te versterken. De organisaties willen, ieder vanuit een andere invalshoek, een impuls geven aan de kwaliteit van hun vve-beleid en -aanbod. De innovaties worden onderzocht om te kijken of de interventies ook werken zoals beoogd.
Lees meer
Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur de nieuwsbrief dan door. Uw contacten kunnen zich eenvoudig aanmelden door op onderstaande knop te klikken.
Aanmelden
Contact
E-mail opties