Nieuws over de aanpak van Jeugdformaat, een Vlaams voorbeeld en meer Lees deze nieuwsbrief online  |  afmelden
NVP  
Jeugdzorg Nederland  
Nederlands Jeugdinstituut  
Nieuwsbrief Actieonderzoek continuïteit pleegzorg
mei 2019
Naar meer continuïteit in pleegzorg!
Het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg begon op 11 december 2018 met een energieke bijeenkomst. 

Deelnemers aan het actieonderzoek zijn de organisaties Combinatie Jeugdzorg, De Rading, Entrea Lindenhout, Enver, Jeugdformaat, Jeugdhulp Friesland, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, Parlan, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo Pleegzorg.
De gezamenlijke ambitie is het terugdringen van breakdown in pleegzorg en van uitval van pleegouders. Na de startbijeenkomst gingen alle organisaties aan de slag met het samenstellen van een actieteam en het schrijven van een eerste actieplan. Via deze nieuwsbrief kan iedereen het belangrijkste onderzoeksnieuws uit het project volgen en zich hierdoor laten inspireren.

Deelnemer Hans Kodde van Entrea Lindenhout:
'Een kind dat uit het eigen gezin wordt geplaatst voelt zich onveilig, afgewezen. Een mislukte plaatsing in een pleeggezin voelt dan als (weer!) een afwijzing. Als pleegzorgaanbieder wil je tot de tanden toe bewapend zijn om dat te voorkomen.'
 
 
Onderzoek naar het stoppen van pleegouders
Onderdeel van het project Actieonderzoek continuïteit pleegzorg is een onderzoek naar het stoppen van pleegouders. De respons was hoog; we hebben bijna 550 ingevulde bruikbare vragenlijsten ontvangen en er zijn twee focusgroepen georganiseerd. Resultaten en aanbevelingen kunnen naar verwachting rond de zomer met jullie gedeeld worden; houd de nieuwsbrief dus in de gaten!
Lees meer over het onderzoek tot nu toe
 
 
De inspirerende aanpak van Jeugdformaat
 
Een van de deelnemers aan het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg is Jeugdformaat, aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp. Jeugdformaat wil bereiken dat kinderen en hun ouders de ondersteuning krijgen die het beste bij hen past. In het geval van pleegzorg gaat het dan om de best passende match, waar kind en ouders zich goed bij voelen, maar ook om ondersteuning op maat. Waarmee kinderen zo lang als nodig is in het pleeggezin kunnen blijven.
Lees meer over de aanpak van Jeugdformaat
 
 
Praktijkinventarisatie
Eind 2018 is er een oproep gedaan aan alle pleegzorgaanbieders om te delen wat ze al doen om stabiliteit van plaatsingen te bevorderen en pleegouders te behouden. Dit is waardevolle praktijkkennis die we goed moeten benutten. We zijn expliciet op zoek gegaan naar innovatieve en vernieuwende aanpakken. Achttien pleegzorgaanbieders hebben gehoor gegeven aan deze oproep en mooie voorbeelden gedeeld. Binnenkort publiceren we de resultaten in een inspiratiedocument, aangevuld met de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.
 
 
Richtlijn Pleegzorg
Onderdeel van het actieonderzoek is een praktijkevaluatie van de Richtlijn Pleegzorg, die inmiddels bijna vijf jaar bestaat. We vinden het belangrijk om van professionals te horen of de richtlijn hen ondersteuning biedt, wat ze uit de richtlijn wel of niet toepassen in de praktijk en waarin de richtlijn verbeterd kan worden. We zijn hierover in gesprek met pleegzorgbegeleiders van Enver, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo. De resultaten delen we met je in de volgende nieuwsbrief.
Naar de Richtlijn Pleegzorg
 
 
Hoe pakken ze het in Vlaanderen aan?
Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders, gebaseerd op de methodiek Geweldloos Verzet. Dit in Vlaanderen ontwikkelde programma is bedoeld voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen van 6 tot 18 jaar. Het doel ervan is het vergroten van effectief opvoedgedrag van pleegouders en het verminderen van breakdowns als gevolg van probleemgedrag.
Lees meer over PVO-GV
 
 
Interesse in deze nieuwsbrief?
Heeft iemand deze nieuwsbrief naar je doorgestuurd en heb je interesse in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.
Aanmelden voor Nieuwsbrief continuïteit pleegzorg
 
 
Vragen over deze nieuwsbrief?
Heb je vragen over deze nieuwsbrief of over het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg? Neem dan contact op met Mariska de Baat van het Nederlands Jeugdinstituut.
NVP  
Jeugdzorg Nederland  
Nederlands Jeugdinstituut