Nieuws over aanvullend onderwijs, preventie, verlaging van tarieven en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
17 oktober 2019, nummer 31
Nieuws uit het jeugdveld
'Vraag naar suïcidegedachten in GGD-jeugdonderzoek'
Vraag in het jaarlijkse jeugdgezondheidsonderzoek van de GGD naar suïcidale gedachten. Daarvoor pleit Erik Jan de Wilde, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, in aanloop naar het algemeen overleg over suïcidepreventie op 17 oktober in de Tweede Kamer.
Gebruik van aanvullend onderwijs is stabiel
Ruim een kwart van de leerlingen van groep 8 en bijna een derde van de middelbare scholieren krijgt aanvullend onderwijs buiten schooltijd. Dat blijkt uit een rapportage die minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gebruik van aanvullend onderwijs is vergelijkbaar met twee jaar geleden.
'Geen liefdadigheid, maar goed armoedebeleid'
'Jullie helpen ons met cadeautjes. Natuurlijk is het belangrijk dat wij mee kunnen doen met andere kinderen. Maar nog veel belangrijker is dat het thuis beter wordt.' Dat zei de 15-jarige Floris tegen de Tweede Kamerleden voorafgaand aan het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 10 oktober.
Gemeenten voor rechter vanwege verlaging tarieven
Acht jeugdzorginstellingen hebben op 10 oktober een kort geding aangespannen tegen tien gemeenten in de regio Haaglanden. Zij vinden dat ze voor de tarieven die vanaf 2020 gaan gelden niet de benodigde hulp kunnen bieden aan kinderen en gezinnen.
Blokhuis: Breng meer samenhang in preventie
Effectieve preventie gericht op een gezonde jeugd vraagt om een betere integrale aanpak waarbij programma's beter op elkaar aansluiten, zo blijkt uit een evaluatie over jeugdpreventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat hierover in gesprek met gemeenten.
Rectificatie
Bij een bericht in de vorige nieuwsbrief is de naam van een onderzoeker verkeerd vermeld. De juiste naam is Kirsten Hauber. Ook is in overleg met de onderzoeker het bericht inhoudelijk aangepast, om meer recht te doen aan haar belangrijkste conclusie.
Volgende week geen nieuwsbrief
In verband met de herfstvakantie verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd volgende week niet. U ontvangt de nieuwsbrief weer op donderdag 31 oktober.
 
Meedoen aan ambassadeursleergang
Oproep
Bent u enthousiast over uw vak en laat u dat graag zien en horen? De Leergang Ambassadeur Jeugd van beroepsvereniging BPSW biedt jeugdprofessionals de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een ambassadeur die het jeugddomein op de kaart weet te zetten. Aanmelden voor de start in 2020 kan tot 1 november.
 
Lees meer
 
 
 
Nieuws van het NJi
Grip op kennis binnen wijkteams
Welke kennis heeft een wijkteam nodig om de uiteenlopende vragen van inwoners te beantwoorden en is de benodigde kennis aanwezig in het wijkteam? Met de kennisbouwstenen is de beschikbare kennis over zeven belangrijke domeinen binnen handbereik.
Welke kennis heeft u nodig?
Een gelukkige jeugd voor elk kind vraagt om professionals die beschikken over de juiste kennis, kunde en vaardigheden. Het Nederlands Jeugdinstituut onderzoekt samen met vier organisaties hoe zij hun lerende praktijk vormgeven. Welke kennis heeft u nodig en welke drempels of belemmeringen komt u tegen als het gaat om leren en ontwikkelen?
Terugblik Voor de Jeugd Dag
Op de Voor de Jeugd Dag op 7 oktober kwamen 1.500 deelnemers bij elkaar. Samen namen zij vraagstukken onder de loep waar professionals, beleidsmakers, bestuurders, kinderen en opvoeders dagelijks mee te maken hebben. Het was een dag vol met verhalen waar je stil van werd, met verhitte discussies en tientallen ideeën.
Duurzaam en effectief jeugdbeleid
De eerste resultaten voor effectief jeugdbeleid in Rotterdam zijn positief. Er is met de gemeente, aanbieders en burgers gekeken naar de problemen die spelen, welke ambitie er is en welke inzet dit van iedere partij vraagt. Het Nederlands Jeugdinstituut hielp Rotterdam aan de hand van het Kwaliteitskompas.
Podcast: Preventieve werking van opvoedondersteuning
Hoe kunnen inwoners zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen waar nodig? En hoe kan opvoedondersteuning preventief werken? Dit hoort u in een aflevering van de Movisie-podcastserie over de sociale basis met Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut en Abdellah Mehraz van Trias Pedagogica.
 
Pas verschenen
Switchen en klimmen
In dit boek beschrijft Iliass El Hadioui de resultaten van zijn onderzoek naar voorwaarden waaronder leerlingen met succes de schoollader kunnen beklimmen. Het biedt verbeterpunten voor leerprocessen en opleidingen en er is aandacht voor de schoolcultuur.
 
Agenda
30
okt
Armoede en Schulden Doorgrond
Stress-sensitief werken bij schuldenproblematiek
30
okt
Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren
Hulp aan suïcidale jongeren en hun naasten
31
okt
Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren!
Samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeente
31
okt
Internaliserend gedrag in de klas
Over teruggetrokken, angstige en sombere kinderen
31
okt
Sexting, gameverslaving en cyberpesten
Congres over de invloed van internet
31
okt
Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk
Themamiddag over multiproblematiek bij jongeren
6
nov
Gezonde Basisschool van de Toekomst
Tweedaagse kennissessie over voeding, beweging en bioritme
6
nov
ACEs: nare jeugdervaringen
Congres over Adverse Childhood Experiences (ACEs)
7
nov
Autisme
Over communicatie en relaties
7
nov
Kennismakingsmiddag voor studenten
Een kennismakerkingsmiddag voor toekomstige professionals
11
nov
Werkplezier XL
Werkplezier verhogen en werkdruk verlagen
11
nov
Somatiek en jeugdhulp
Integrale kindzorg bij somatische aandoeningen
12
nov
FloorPlay
Behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen
12
nov
Gedragsproblemen in de klas
Beter omgaan met moeilijk gedrag
14
nov
Met het oog op behandeling
Congres over gedragsproblemen en lvb
14
nov
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in