Nieuws over jongeren met jeugdzorg, maatwerk, dakloze jongeren en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
December 2019
 
Nieuws
Oud-jeugdzorggebruikers hebben vaker problemen
Oud-jeugdzorggebruikers zijn minder vaak economisch zelfstandig en komen vaker in aanraking met criminaliteit dan jongeren zonder jeugdzorgverleden. Ook is het aantal jongeren toegenomen die op hun 18e jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit de Landelijke jeugdmonitor 2019 van het CBS.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Zelfbeeld van invloed op depressieve klachten
Een negatief zelfbeeld in de vroege adolescentie kan de ontwikkeling van depressieve symptomen op latere leeftijd veroorzaken, zoals somberheid, verlies van plezier en gevoelens van wanhoop. Dat blijkt uit onderzoek waarop Maurits Masselink op 4 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Maatwerk voor kwetsbare jongeren
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie organiseerden dit jaar vier werksessies rondom kwetsbare jongeren. De opbrengsten van de sessies vind je in het magazine 'Welk maatwerk werkt goed voor kwetsbare jongvolwassenen 16-27?'. In iedere sessie stond een ander thema centraal: vier weken zoektermijn, scholingsplicht, kostendelersnorm & toeslagen en praktijkleren.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Wonen
Hulp aan dak- en thuisloze jongeren 
Om dak- en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen of op te lossen is het belangrijk dat de aanpak bestaat uit een aantal elementen. Movisie bracht een aantal van deze elementen in kaart doormiddel van literatuuronderzoek en gesprekken met experts.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Meer geschikte en betaalbare woningen realiseren
Hoe kunnen we zorgen voor meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie? Met een aantal partners is dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken besproken tijdens het webinar 'Wonen en zorg voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie' op 14 november.
Webinar terugkijken
Twitter Facebook LinkedIn
 
Kindermishandeling
Werken met de Meldcode 
Hoe kunnen onderwijsprofessionals kindermishandeling signaleren en aanpakken? De brochure 'Kindermishandeling zien en samen aanpakken' informeert professionals over het gebruik van de meldcode en de 'Handleiding teamleergesprek' kan intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het onderwijs helpen om hierover samen in gesprek te gaan.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Ervaringsverhalen
Van 18 tot en met 24 november was het de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf die week worden een jaar lang 30 verhalen gedeeld, waaronder het verhaal van Evi: 'De eetstoornis wist ik met therapie en de inzet van mijn ouders aardig los te laten. Maar op mijn veertiende gebeurde er in korte tijd te veel: ik deed een nare, traumatische ervaring op en vlak daarna gingen mijn ouders scheiden.'
Lees de verhalen
Twitter Facebook LinkedIn
 
Onderwijs en jeugdzorg
Verrassend Passend
Doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen, hebben professionals in deze samenwerking te maken met andere regelgeving, geldstromen en organisatieculturen. Dit kan lastig zijn om tot een gezamenlijke aanpak met goede financieringsafspraken te komen. In de special Verrassend Passend staan acht praktijkvoorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp laten zien hoe zij oplossingen hebben gevonden en samenwerking hebben gerealiseerd.
Bekijk de publicatie op NJi.nl
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nu Niet Zwanger
'Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Ongepland en ongewenst werd zij opnieuw zwanger.' Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) jonge ouders bij het nemen van regie over hun kinderwens. 
Lees meer 
Twitter Facebook LinkedIn
Cijfers tienermoeders

Sinds 2010 is het aantal tienermoeders aanzienlijk gedaald. Op 1 januari 2019 waren er in totaal 1.779 tienermoeders. In 2010 ging het om 3.207 jonge moeders.

Bekijk de cijfers op NJi.nl
 
'Alle leefgebieden op orde'
Ingrado interviewde drie leden van het Kernteam van de Landelijke aanpak 16-27, waaronder Bas Wijnen: 'We weten dat het geen zin heeft de problemen op het ene gebied op te lossen als de andere niet ook worden aangepakt. Je kunt investeren om een jongere naar school te helpen, maar zolang hij geen dak boven zijn hoofd heeft en kampt met schulden, zal dat weinig uithalen. Kwetsbare jongeren komen pas op hun pootjes terecht als alle leefgebieden op orde zijn.' 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
13
 
 
dec
 
 
  Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven
'Behandel me als persoon, niet als dossier'
Rotterdam
 
 
16
 
 
dec
 
 
  Praktijklab Wonen & Zorg voor jongvolwassenen met een lvb
Oplossingen voor wonen in combinatie met zorg voor mensen met een lvb
Utrecht
 
 
16
 
 
dec
 
 
  Praktijklab over Werk voor (jong)volwassen met een LVB
De arbeidsmarkt toegankelijk maken voor jongvolwassenen met een lvb
Utrecht
 
 
08
 
 
jan
 
 
  Praten met pubers
Verslaving en risicogedrag in de puberteit en adolescentie
Eindhoven
 
 
13
 
 
feb
 
 
  Jongeren en sekuseel geweld
Verslaving en risicogedrag in de puberteit en adolescentie
Ede
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.