Nieuws over het onderzoek naar pleegouders die stoppen en meer Lees deze nieuwsbrief online  |  afmelden
NVP  
Jeugdzorg Nederland  
Nederlands Jeugdinstituut  
Nieuwsbrief Actieonderzoek continuïteit pleegzorg
februari 2020
De 'oranje' plaatsingen van entrea lindenhout
De aanbevelingen uit het onderzoek Waarom stoppen pleegouders? sluiten nauw aan bij lopende acties van de tien pleegzorgorganisaties die deelnemen aan het actieonderzoek. Deze tien organisaties hebben van januari tot juli 2019 ieder een eigen opzet opgesteld voor een actieonderzoek om de continuïteit voor pleegkinderen te bevorderen. Bijvoorbeeld het actieonderzoek van entrea lindenhout, waarin de zogenoemde 'oranje' gezinnen worden ondersteund om breakdown van pleegzorgplaatsingen en uitval van pleegouders te voorkomen.

Lees meer over actieonderzoek entrea lindenhout
 
 
Pleegouders behouden
Het onderzoeksrapport Waarom stoppen pleegouders?, gepubliceerd op 9 januari, geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders stoppen en wat verbeterpunten zijn. De uitkomsten en de waardevolle tips en adviezen van pleegouders voor nieuwe pleegouders, pleegzorgaanbieders, jeugdbescherming en gemeenten zijn verwerkt in de publieksversie van het rapport. Die geeft alle betrokkenen bij pleegzorg een nieuwe impuls om in gesprek te gaan en te blijven over het belang van continuïteit. Tijdens de volgende bijeenkomst, op 21 april, gaan we met elkaar aan de slag voor het vervolg van het onderzoek.
Onderzoeksrapport Waarom stoppen pleegouders?
 
 
Projectteam actieonderzoek
Het projectteam Actieonderzoek continuïteit pleegzorg heeft sinds 1 januari een aantal nieuwe leden.
  • Harmke Bergenhenegouwen is vanuit het Nederlands Jeugdinstituut projectleider van het actieonderzoek. Zij begeleidt het actieonderzoek bij Combinatie Jeugdzorg, entrea lindenhout en De Rading.
  • Stefanie Abrahamse is adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut en begeleidt Jeugdhulp Friesland, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp en William Schrikker Gezinsvormen.
  • Liesbeth van den Bos begeleidt namens het Nederlands Jeugdinstituut de pleegzorgorganisaties Enver, Jeugdformaat, Parlan Jeugdhulp en Yorneo.
  • Maartje Gardeniers is als adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen verbonden aan het projectteam.
  • Janette Reukers werkt als landelijk voorlichter pleegzorg bij Jeugdzorg Nederland mee in het team.
  • Cindy Lameijer is als communicatieadviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut betrokken.
  • Leslie Visser ondersteunt het team als projectassistent bij het Nederlands Jeugdinstituut.
 
 
Praktijkevaluatie Richtlijn Pleegzorg
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de start van de praktijkevaluatie van de Richtlijn Pleegzorg, als onderdeel van het Actieonderzoek continuïteit Pleegzorg. Inmiddels zijn de bevindingen bekend. Bij Enver, Yorneo Pleegzorg en William Schrikker Gezinsvormen is het inhoudelijk draagvlak voor de Richtlijn Pleegzorg groot, maar wordt de richtlijn in de praktijk nog weinig gebruikt. De evaluatie benadrukt dat er meer nodig is om de richtlijn in te voeren en toe te passen dan alleen de richtlijn beschikbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van de richtlijn in inwerkprogramma's, werkplannen en casuïstiekbesprekingen. Vanuit het richtlijnenprogramma zijn er samen met professionals tools ontwikkeld die helpen bij het invoeren van richtlijnen.

Bij het richtlijnenprogramma zijn suggesties voor inhoudelijke aanpassing van de richtlijn verzameld. Die worden bij een volgende herziening van de Richtlijn Pleegzorg gewogen. Dat zal niet op korte termijn zijn; de richtlijn is namelijk nog in 2019 aangepast.
Naar de tools voor het invoeren van richtlijnen
 
 
Save the date: 21 april
Op dinsdagmiddag 21 april vindt in of in de buurt van Utrecht een bijeenkomst plaats over de voortgang van het actieonderzoek waarvoor alle 28 pleegzorgorganisaties van harte zijn uitgenodigd. Deze middag zal in het teken staan van kennis en ervaringen delen, samen leren, inspireren, verbinden en samenwerken vanuit de gezamenlijk ambitie om de breakdown in pleegzorg te verlagen en de continuïteit van pleegzorgplaatsingen te vergroten.

De uitnodiging en het programma voor deze middag volgen nog. Zet de datum alvast in je agenda.
 
 
Interesse in deze nieuwsbrief?
Heeft iemand deze nieuwsbrief naar je doorgestuurd en heb je interesse in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.
Aanmelden voor
Nieuwsbrief continuïteit pleegzorg
 
 
Vragen over deze nieuwsbrief?
Heb je vragen over deze nieuwsbrief of over het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg? Neem dan contact op met Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut.
NVP  
Jeugdzorg Nederland  
Nederlands Jeugdinstituut