Nieuws over toekomstgericht werken, schuldenproblematiek en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Februari 2020
Nieuws
 
Toekomstgericht werken vergt andere begeleiding
Gemeenten en professionals zoeken bij het begeleiden van kwetsbare jongeren soms naar snelle oplossingen, maar dat werkt niet. Er is meer nodig dan het maken van een goed plan. Dat is een van de conclusies van de pilot 'Werken met een toekomstplan' van Landelijke Aanpak 16-27.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen
De gemeente Amsterdam gaat schulden van jongeren tot 27 jaar overnemen. Omdat schuldeisers vaak niet akkoord gaan met een schuldsanering, kampen jongeren jaren later nog met geldzorgen en een schuldenlast.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Meer aandacht voor jongeren met psychische problemen
FNO wil samen met MIND structurele oplossingen ontwikkelen voor jongvolwassenen met psychische problemen. Er zijn op dit moment veel aandachtspunten en knelpunten om toegankelijke, samenhangende en effectieve zorg te kunnen bieden aan deze kwetsbare jongvolwassenen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Toekomstgericht werken
 
Overgang naar volwassenheid
Een jaar lang liep de pilot 'Werken met een toekomstplan' van Landelijke Aanpak 16-27 met als doel kwetsbare jongeren beter op weg te helpen zelfstandig te worden. Gemeenten en regio’s doen veel om toekomstgericht werken met jongeren goed te organiseren.
Lees het rapport
Twitter Facebook LinkedIn
Brechje op pad in de regio's
Brechje Kuipers gaat samen met het Nederlands Jeugdinstituut een ondersteuningsprogramma ontwikkelen voor gemeenten, organisaties en professionals, die jongeren op weg helpen naar volwassenheid. Het doel is een meer structurele aanpak van toekomstgericht werken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Ontwikkelingen in de praktijk
 
Jongeren bedanken hulpverleners in campagne
De ervaringsdeskundigen van ExpEx zijn een videocampagne gestart om positieve herinneringen aan hun eigen hulpverlener te delen. ExpEx wil met de #alsnogbedankt de hulpverleners een hart onder de riem steken.
Bekijk de video
Twitter Facebook LinkedIn
Geldproblemen bespreekbaar door lesprogramma
Het lesprogramma MoneyWays helpt vo-scholieren en mbo-studenten om geldproblemen bespreekbaar te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Nibud die keken naar de effecten van MoneyWays.
Lees het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
 
Hoe kun je jongeren helpen?
 
Kun je verlengde jeugdhulp ruimer toepassen?
In de Jeugdwet staat onder welke voorwaarden er sprake kan zijn van een plicht tot verlengde jeugdhulp voor gemeenten. Dit staat je echter niet in de weg om verlengde jeugdhulp in de praktijk ruimer toe te passen, als een jongere dit nodig heeft.
Lees de factsheet
Twitter Facebook LinkedIn
VER_diep: aan de slag met jongerenparticipatie
Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met jongerenparticipatie? Ga dan naar de startbijeenkomst VER_diep waar we actief samenwerken aan concrete vragen en oplossingen rondom jongerenparticipatie.
Meld je aan
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
 
11
 
 
feb
 
 
  Jeugdrecht in de praktijk
   Tijdens dit congres komen diverse thema's over het jeugdrecht aan bod 
Amersfoort
 
 
 
13
 
 
feb
 
 
  Jongeren en seksueel geweld
   Sprekers delen inzichten over onder meer de aanpak van seksueel geweld
Ede
 
 
 
02
 
 
mrt
 
 
  Gamechanger of...?
   Een lezing over het bespreekbaar maken van psychische problemen bij jongeren 
Utrecht
 
 
 
05
 
 
mrt
 
 
  VER_diep
    Binnen je organisatie aan de slag met jongerenparticipatie 
Utrecht
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.