Nieuws over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Mei 2020
Nieuws
 
Hoe help je dak- en thuisloze jongeren in coronatijd?
Hoe doe je dat? Zoveel mogelijk binnen blijven zonder dak boven je hoofd. Dak- en thuisloze jongeren bevinden zich ‘normaal’ al in een kwetsbare positie. Hun situatie is er nu alleen maar urgenter op geworden. Tegen welke extra problemen lopen ze aan? Hoe gaan organisaties ermee om en tegen welke knelpunten kom zij zelf tegen? En wat kunnen gemeenten nu voor hen betekenen? 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Re-integratieofficier gemeente Dordrecht
Bart Reedijk is re-integratieofficier bij de gemeente Dordrecht. Hij werkt met jongeren tussen 18 en 27 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan high impact crimes. Zijn doel? Deze jongeren na hun detentie de kans geven om een volwaardige plek in de samenleving te krijgen, en zo recidive voorkomen. 'Op sommige momenten helpt het om te zeggen dat ik namens de burgemeester kom.'
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Breda houdt zicht op continuïteit van zorg in coronatijd
Hoe houd je als gemeente in coronatijd regie over de continuiteit van zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren? De gemeente Breda ontwikkelde een matrix waarmee ze doorlopend de vinger aan de pols houdt. 'In het algemeen zien we dat de meeste hulp en ondersteuning doorloopt, maar dan op andere manieren', zegt Melle Wijma.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
'Door de coronacrisis doen we wat nodig is'
Wat betekenen de coronamaatregelen voor kwetsbare jongeren die op eigen benen moeten gaan staan? Nicoline den Ouden (Expertiseteam complexe zorg in Midden-Holland) ziet de moeilijkheden, maar ook de mooie dingen die nu ontstaan. 'Als maatschappij moeten we niet onderschatten hoe lastig jongeren het nu hebben.'
Lees meer
Voortgang Landelijke aanpak toekomstgericht werken
In maart en april haalden we de ‘stand in het land’ op rondom toekomstgericht werken. In 25 interviews met gemeenten, aanbieders en ervaringsdeskundigen in Nederland ontdekten we het commitment en de energie waarmee partijen actief vormgeven aan toekomstgericht te werken met kwetsbare jongeren.
Lees meer
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Geldproblemen door coronacrisis
 
Jongeren in geldproblemen door coronacrisis
Een op de drie jongeren ziet zijn inkomsten teruglopen door de coronacrisis. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) na een peiling onder 1.050 mensen van 18 jaar en ouder. Het grootste deel van de jongeren verwacht een inkomensdaling tot maximaal 30 procent. 
Lees meer
GeldChecker helpt jongeren tijdens coronacrisis
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) constateerde onlangs dat veel jongeren in maart al direct een inkomensterugval hadden. Jongeren hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: ze hebben vaak geen vast contract en onvoldoende buffer om financiële tegenslagen op te vangen.
Lees meer
 
Terugblik online meedenksessies
 
Online meedenksessie schulden bij jongvolwassenen
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 37 procent van de mbo'ers vanaf 18 jaar een schuld heeft. Eén op de vier een betalingsachterstand (cijfers 2015). Gemeenten zijn samen met andere partijen aan zet om deze jongeren te helpen. Maar hoe doe je dat goed?
Lees meer
Online meedenksessie gegevensdeling
Op 31 maart kwamen zo’n 30 gemeenten van het landelijk gemeentelijk netwerk online bij elkaar om te praten over gegevensdeling en privacy bij jongeren in een kwetsbare positie. 
Lees meer
 
Agenda
 
 
 
15
 
 
jun
 
 
  5e leercirkel van de motie Kwint-Özdil: de route van school naar werk
   Hoe ondersteun jij jongeren op de route van school naar werk
Online sessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.