Nieuws over toekomstgericht werken, begeleiding naar werk en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Juni 2020
Nieuws
 
Spannende tijden voor mbo jongeren die willen werken
Voor de meeste jongeren verloopt de overgang van het mbo naar werk soepel en zonder problemen. Dat geldt echter niet voor allemaal. In de motie Kwint/Özdil wordt aandacht gevraagd voor studenten waarvoor de overgang van school naar werk niet eenvoudig is.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Begeleiding naar werk voor afgestudeerde mbo'ers
Esther Smeenge is jobcoach bij Menso, dat voor een aantal gemeenten in Zuidoost-Drenthe de Participatiewet, RMC en Leerplichtwet uitvoert. 'Ik heb veel ruimte, dat is prettig. Ik mag een beetje pionieren. Daardoor kan ik langer betrokken zijn bij een jongere, leer ik hem beter kennen en kan ik zien welke hulp of ondersteuning we het beste kunnen inzetten. Wat heeft deze jongere nodig om zelfredzaam te zijn?'
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Wat hebben dak- en thuisloze jongeren nu nodig?
Hoe begeleid je dak- en thuisloze jongeren in coronatijd? ‘Dat is puzzelen’, zegt Joy Falkena van Straat Consulaat, centrum voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. ‘Bij deze jongeren is face-to-face begeleiding belangrijk. Dat kan nu niet meer. De begeleiders bellen of videobellen met de jongeren.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Zorgen over geld, werk en bijbaan in coronatijd
Veel jongeren hebben minder werk of (tijdelijk) geen baan meer door het coronavirus. Wat zijn hun rechten? En wat als ze werkloos worden? Hoe ga je om met geld in deze onzekere tijd? Op de speciale themapagina van het Nederlands Jeugdinstituut vind je antwoorden op deze en andere vragen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Toekomstgericht werken
 
Wat is toekomstgericht werken?
Toekomstgericht werken is werken vanuit een gedeelde maatschappelijke visie dat we jongeren pas loslaten als er een stabiele basis is op de vijf pijlers van volwassenheid: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Op onze website lees je nu meer over toekomstgericht werken.
Lees meer
Doe en denk met ons mee
Wij helpen 3 à 4 regio’s de uitgangspunten, bouwstenen en werkzame elementen van ‘toekomstgericht werken’ nader te toetsen en door te ontwikkelen. Wilt u het verschil maken en zou deze aanpak u en uw regiopartners daarbij kunnen helpen? Neem dan contact op, dan verkennen we samen de mogelijkheden. 
Lees meer
 
Hulp aan kwetsbare jongeren
 
Problemen verdwijnen niet als je achttien wordt
De hulp aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar is een zaak van lange adem. Veel gemeenten werken in de één of andere vorm met een integrale aanpak voor deze jongeren. Dat is nuttig en nodig, zeggen betrokken wethouders uit Hengelo en Leiden. Zij verwachten meer steun van Den Haag.
Lees het artikel
Kwetsbare kinderen hardst geraakt door coronacrisis
Kwetsbare kinderen en jongeren worden het hardst geraakt door de coronamaatregelen. Dat is een van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact. De werkgroep, onder voorzitterschap van Femke Halsema, maakte de afgelopen weken een analyse van de sociale gevolgen van de coronacrisis.
Lees meer
 
Online meedenksessies
 
Terugkoppeling sessie: schulden en jongvolwassenen
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 37 procent van de mbo'ers vanaf 18 jaar een schuld heeft. Eén op de vier een betalingsachterstand (cijfers 2015). Gemeenten zijn samen met andere partijen aan zet om deze jongeren te helpen. Maar hoe doe je dat goed? Je kunt de sessie nu online terugkijken.
Bekijk de online sessie
Onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met een zorgvraag
Meld je aan voor deze meedenksessie op 25 juni. Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie?
Meld je aan
 
Agenda
 
 
 
15
 
 
jun
 
 
  5e leercirkel van de motie Kwint-Özdil: de route van school naar werk
   Hoe ondersteun jij jongeren op de route van school naar werk? 
Online sessie
 
 
 
16
 
 
jun
 
 
  Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27
   Met deelsessies over o.a. schulden, gegevensdeling en onderwijs-arbeidsmarkt
Online sessie
 
 
 
25
 
 
jun
 
 
  Onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag
   Welke mogelijkheden zijn er voor jongvolwassenen met een zorgvraag
Online meedenksessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.