Nieuws over dakloze jongeren, schulden, nieuwe cijfers en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Juli 2020
Nieuws
 
Nieuwe cijfers beschikbaar op de website van 16-27
Op de website van 16-27 staan zestien persona’s die zijn ontwikkeld op basis van gesprekken met kwetsbare jongeren. Aan de hand van deze persona’s hebben we in beeld gebracht hoeveel jongeren kenmerken van een persona hebben en wat de overlap tussen die kenmerken is. De cijfers kun je gebruiken in het gesprek over kwetsbare jongeren met partners in jouw regio.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Hoe ondersteun jij jongeren op de route school-werk? 
Voorafgaand aan de online leercirkel over de pilots motie Kwint/Özdil die Ingrado en OCW 15 juni organiseerde, ging jongerenwerker in wording Hassan Knobbout, samen met Henrie Mastwijk van Ingrado, op bezoek bij minister Van Engelshoven. Hassan vertelt hoe het is om studenten te begeleiden, en hoe hij zijn eigen verhaal inzet om anderen te helpen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Verslag digitale leercirkel  Kwint/Özdil
Op 15 juni vond er een digitale leercirkel van de pilot Kwint/Özdil plaats. In deze huidige ‘coronaperiode’ waarin jongeren meer moeite om aan een baan te komen, is de relevantie van deze pilot alleen maar toegenomen. In dit verslag vind je een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van deze leercirkel.
Lees meer
Verkenning Landelijke aanpak toekomstgericht werken
Het NJi en OZJ hebben in de periode tussen maart en juni 2020 met verschillende partijen besproken wat het vraagt om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden van een stabiele basis op weg naar volwassenheid. Het waren inspirerende gesprekken die duidelijk maakten aan welke kennis behoefte is.
Lees meer
 
Dak- en thuisloze jongeren
 
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn extra kwetsbaar
In Nederland zijn er naar schatting 900 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. De huidige ondersteuning en opvang voor deze jongeren is niet altijd veilig, en onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. Dit blijkt uit de publicatie ‘Driedubbel kwetsbaar, verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland’ van Movisie. De situatie van deze jongeren is zeer zorgelijk.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Lancering platform 'Iedereen onder een dak'
Samen met gemeenten en andere organisaties stimuleren de ministeries van VWS, BZK en SZW de brede aanpak tegen dak- en thuisloosheid, waaronder dakloosheid onder jongeren. De kern: goede initiatieven voor wonen met begeleiding. Iedereen die met dak- en thuislozen werkt, kan gebruik maken van het platform 'Iedereen onder een dak'. 
Lees meer
Structurele oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren
De gemeente Utrecht voert sinds 9 maanden een pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren om een doorbraak te creëren in hun situatie. Uit de pilot blijkt dat de oplossing vaak zit in het toepassen van individueel maatwerk. De gemeente onderzoekt welke individuele oplossingen zij structureel in kan zetten, zodat nog meer jongeren hierdoor worden geholpen.
Lees meer
 
Schulden
 
Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp’ers en flexwerkers. Hun inkomen is onzeker geworden en er dreigen voor hen financiële problemen. Dat stelt de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact. Veel jongeren komen in financiële problemen door het wegvallen van bijbaantjes, terwijl vaste lasten doorlopen. Schulden liggen op de loer.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Terugblik online sessies
 
Terugblik landelijk gemeentelijk netwerk 16-27
Op 16 juni was er een online bijeenkomst van het landelijk gemeentelijk netwerk 16-27. Ruim 80 deelnemers deden mee aan de sessie. Er werd o.a. gesproken over onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met een zorgvraag, schulden en gegevensdeling. Je kunt de deelsessies nu terug kijken.
Lees meer
Meedenksessie onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren
Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Daarover gingen gemeenten, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg in gesprek op 25 juni.
Lees meer
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Volgende maand geen nieuwsbrief
In verband met de zomervakantie verschijnt er in augustus geen nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt begin september. 
Agenda
 
 
 
13
 
 
aug
 
 
  OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht werken
   Wat vraagt toekomstgericht werken van professionals?
Online via Zoom
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.