Nieuws over polarisatie, gevolgen van corona en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
16 juli 2020, nummer 27
Informatie over coronamaatregelen
Met kinderen praten over het coronavirus
Als kinderen angstig zijn, is het belangrijk om vragen te stellen en een luisterend oor te bieden. Wees eerlijk over het coronavirus, zonder hen bang te maken. Het NJi biedt tips waarmee professionals angstige kinderen en jongeren kunnen helpen.
Je kind voorbereiden op een coronatest
Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen. Voor kinderen kan dat spannend zijn. Moeder Daniëlle ging met haar dochter naar de teststraat. Ze deelt haar ervaring: 'Zorg ervoor dat je het samen voorbereidt'.
Kinderen informeren over nepnieuws
Op het internet gaan er nepnieuws en complottheorieën rond over het coronavirus. Het NJi vertelt wat ouders kunnen doen als hun kind in nepnieuws of complottheorieën gelooft.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Behoefte aan deeltijdpleegzorg neemt toe
De pleegzorg is in 2019 licht gegroeid, met 530 pleegkinderen meer ten opzichte van 2018. Van de kinderen die eind 2019 op de wachtlijst stonden, wachtte ongeveer de helft op deeltijdpleegzorg. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland.
'Vul onderwijs aan met maatschappelijke partners'
Een brede vorm van onderwijs, aangeboden samen met maatschappelijke partners die het als hun pedagogische opdracht zien om kinderen en jongeren gezond en kansrijk te laten opgroeien. Daarvoor pleiten Tom van Yperen en Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut in een reactie op een oproep om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan leefstijl en preventie.
Wijzing Jeugdwet opengesteld voor consultatie
Het kabinet wil de regionale samenwerking van gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg verbeteren met de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen, die delen van de Jeugdwet wijzigt. Het wetsvoorstel is op 10 juli opengesteld voor consultatie.
Coronamaatregelen hebben grote impact op kind
De coronamaatregelen hebben een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van iresearch in opdracht van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
Polarisatie buiten de stad vraagt andere aanpak
Jongeren in niet-stedelijke gebieden denken soms meer gepolariseerd dan die in stedelijke gebieden. Ook vraagt polarisatie van jongeren in deze gebieden om een andere aanpak. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).
 
Nieuws van het NJi
Kinderen en jongeren laten zich horen
Jongeren zeggen dat ze écht wel begrijpen dat niet alle ideeën en oplossingen van jongeren uitgevoerd worden. Ze vinden het belangrijk dat volwassenen hen en hun mening serieus nemen. Dat blijkt uit de enquête die het NJi onder kinderen en jongeren uitzette via #ikpraatmee.
NJi verhuist naar nieuwe locatie
Het NJi verhuist per 1 september naar een ander pand in Utrecht. NJi-directie voorzitter Ans van de Maat: 'Dit gebouw biedt ons de mogelijkheid om in verbinding te blijven met andere organisaties die werken in het sociaal domein. Wij hopen u, ook in coronatijden, snel te ontmoeten in ons nieuwe pand.'
Inspiratiesessie vrijetijdsbesteding
Draagt zinvolle vrijetijdsbesteding bij aan het welbevinden van jongeren? En kan dat het gebruik van alcohol, drugs en tabak voorkomen? Antwoord op deze vragen kregen 950 unieke bezoekers tijdens de online inspiratiesessie 'IJslands preventiemodel – vrijetijdsbesteding', die het NJi en het Trimbos-instituut organiseerden. De presentaties van de inspiratiesessie zijn de bekijken op de Trimbos-website.
Nieuwsbrief Jeugd in de zomer
Tijdens de zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd niet elke week. Het volgende nummer ontvangt u op 6 augustus.
 
Pas verschenen
Omgangsregeling tussen ouders na scheiding
Dit literatuuronderzoek beschrijft de voor- en nadelen van een gelijke verdeling van zorgrechten en zorgplichten tussen ouders na een scheiding.
 
Agenda
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
9
sep
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over uiteenlopende eetproblemen
10
sep
Eenzaamheid
Aanpak van eenzaamheid bij diverse doelgroepen
10
sep
Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
Psychotrauma in het onderwijs en de jeugdhulp
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
LVB
Lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek
22
sep
De kwaliteit van gezinshuizen: samen aan de slag
Online bijeenkomst voor Regio Noord
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
24
sep
Hij en zij of... het?
Genderneutrale opvoeding en educatie van het jonge kind
28
sep
Hechtingsproblematiek bij kinderen
Praktische handvatten en bewezen interventies
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
29
sep
De kwaliteit van gezinshuizen: samen aan de slag
Online bijeenkomst voor Regio Midden
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in