Met nieuws over daklozen, toekomstgericht werken en financiële zorgen.

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
September 2020
Nieuws
 
Leefbaar inkomen geeft rust
Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Naar schatting hadden ruim 12.000 jongvolwassenen in 2018 geen eigen woning. Cijfers die een schokgolf van verontwaardiging veroorzaken, maar ook veel vragen oproepen. Hoe raken die jongeren dakloos? Hoe is deze groep precies over het land verdeeld? Luister deel 1 van het Argos Radio drieluik.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Toekomstgericht werken is relatiegericht
Relatiegericht werken is de basis van het vakmanschap dat nodig is om kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar op weg te helpen naar een stabiele toekomst. Dat begint bij het helpen in het hier en nu om jongeren vervolgens vanuit een stabiele basis te stimuleren aan hun toekomst te werken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Financiële zorgen
 
Schulden onder jongeren nemen toe
Steeds meer jongeren krijgen te maken met schulden. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld heeft en 1 op de 4 een betalingsachterstand.
Lees meer
Jongeren grote verliezers op arbeidsmarkt
De arbeidsparticipatie is in het tweede kwartaal van 2020 het meest gedaald onder 15- tot 25-jarigen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 hebben bijna 100 duizend minder jongeren werk.
Lees meer
 
Toekomstgericht werken
 
Aanmelden voor aanpak toekomstgericht werken
Ben je in je regio bezig de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren? En denk je na hoe je deze jongeren doorlopend ook na hun 18e levensjaar kunt ondersteunen? Meld je regio dan aan voor de ‘aanpak toekomstgericht werken’.
Lees meer
 
 ZOOMerschool OZJ: Toekomstgericht werken,             een vak(manschap) apart?
De ZOOMerschool van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) is weer actief geweest. Dit keer in 11 coronaproof webinar-varianten, vanuit huis en tuin, waaronder de sessie over toekomstgericht werken met jongvolwassenen: ‘Toekomstgericht werken: een vak(manschap) apart? Hierin zijn landelijke kennis, het perspectief van jongeren en praktijkvoorbeelden gedeeld. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Agenda
 
 
 
01
 
 
okt
 
 
  Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27
    Blijf bij met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 16-27
Online sessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.