Nieuws over gevolgen corona, aanpassing van de Jeugdwet en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
10 september 2020, nummer 31
Informatie over coronamaatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Het is belangrijk dat het normale leven van kinderen en jongeren zoveel mogelijk doorgaat. Soms zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig om dat mogelijk te maken. Lees in welke situaties professionals en mantelzorgers persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben en hoe ze die goed gebruiken.
Overzicht onderzoek naar gevolgen coronatijd
Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft er een aantal verzameld. Per onderwerp leest u korte samenvattingen van de onderzoeken en vindt u links naar de resultaten.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Gemengde reacties op wijzigingsvoorstel Jeugdwet
De reacties op het wijzigingsvoorstel voor de Jeugdwet zijn gemengd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat het voorstel van tafel moet. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zien het voorstel als een eerste stap om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. In totaal kwamen er 156 reacties op de internetconsultatie voor de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.
74% jongeren heeft mentaal last van coronaperiode
In Nederland lijden vooral jongeren onder de coronaperiode. Zo'n 74 procent heeft last van psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek dat EenVandaag begin september hield onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel.
Zorgen over organisatie onderwijs dit schooljaar
Schoolleiders en schoolbestuurders hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. Dat blijkt uit de tweede meting van het onderzoek naar de effecten van COVID-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie sprak voor het onderzoek met schoolleiders, bestuurders en andere professionals op 898 scholen en instellingen.
Inspectie: Corona had grote gevolgen voor jeugdhulp
De coronamaatregelen hadden veel invloed op kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen. Een deel van de problemen werd ernstiger en sommigen moesten langer wachten op hulp. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in haar Sectorrapportage Jeugd.
'Betrek kinderen bij overgang van po naar vo'
Voor een soepele transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat scholen met elkaar samenwerken en kinderen meer betrokken worden. Dat concludeert Marlau van Rens in haar proefschrift, waarop ze op 4 september promoveerde aan de Universiteit van Maastricht.
 
Nieuws van het NJi
Maak specifiek coronabeleid voor jeugd
Bescherm kinderen en jongeren tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep aan het kabinet, het Outbreak Management Team en de veiligheidsregio's van een groep jeugdexperts, onder wie Ans van de Maat, directeur-bestuurder van het NJi.
Podcast: Corona en de zorgmanager
De zorg voor kinderen moest doorgaan,vonden zorgmanager Madeleine Theunissen en haar collega's. Ze vertelt hoe ze omging met de pijnlijke beslissingen die ze soms toch moest nemen. De tweede aflevering van de podcastserie Leven en werken met het coronavirus.
Jaarverslag: bouwen aan een sterke basis
Een groeiend jeugdzorggebruik, financiële tekorten en wachtlijsten: 2019 was een turbulent jaar. Meer dan voorheen mengde het NJi zich in het maatschappelijk debat. Het bouwde aan een sterke basis voor een kansrijke jeugd. Dat is te lezen in het jaarverslag. De publicatie daarvan is door het coronavirus vertraagd en 2020 toont zich nóg turbulenter dan 2019. Toch is een terugblik nuttig, want de activiteiten in 2019 zijn de basis voor het werk van het NJi in 2020.
Webinar Jong & Eenzaam
Tijdens het webinar Jong & Eenzaam op 7 oktober van 11.00 tot 12.30 uur leert u meer over eenzaamheid bij jongeren en hoe organisaties dit kunnen aanpakken. Twee jongeren delen hun ervaringen en we gaan in op uitdagingen van beleidsmakers en professionals. Het webinar wordt georganiseerd door Argan, Movisie, Sociaal Werk Nederland, Join us en het NJi.
 
Onderzoek uithuisplaatsing
Oproep
Defence for Children zoekt professionals die een enquête willen invullen over hun ervaringen met uithuisplaatsing van kinderen. Doel is inzicht te krijgen in wat goed gaat bij de uithuisplaatsing van kinderen en wat beter kan.
 
Naar de enquête
 
 
 
Pas verschenen
Dit is een verschrikkelijk boek 
Het boek 'Dit is een verschrikkelijk boek' bespreekt op een toegankelijke manier zaken die voor kinderen traumatisch kunnen zijn. Leerkrachten kunnen het boek gebruiken om die onderwerpen te bespreken met kinderen van 10 tot 12 jaar.
Theorieën en aanpakken van polarisatie
In deze publicatie brengt het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in kaart welke wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken er zijn om gemeenten en sociaal professionals te helpen met preventie van en het omgaan met ongewenste polarisatie.
 
Agenda
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
LVB
Lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Hij en zij of... het?
Genderneutrale opvoeding en educatie van het jonge kind
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
28
sep
Hechtingsproblematiek bij kinderen
Praktische handvatten en bewezen interventies
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
Hechtingsproblematiek
Hechtingsproblematiek, gedragsproblemen en ouderschap
1
okt
Justitiële interventies en nieuwe technologie
De mogelijkheden van nieuwe technologieën
5
okt
Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd
Bijeenkomst regionale kenniswerkplaatsen jeugd
7
okt
Bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen
Bijeenkomst voor school- en jeugdprofessionals
7
okt
Jong & eenzaam
Webinar over eenzaamheid bij jongeren
7
okt
Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd
Online bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in