Nieuws over jeugdbescherming, wapenbezit en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
19 november 2020, nummer 41
Informatie over coronamaatregelen
Gedragsbeïnvloeding bij jongeren
Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief, bevestig wat al goed gaat en benoem vooral ook dat wat wél kan. Tips voor gemeenten over gedragsbeïnvloeding bij jongeren.
Praten over corona met kinderen en jongeren
Sommige kinderen en jongeren raken gefrustreerd omdat de maatregelen hun vrijheid in doen en laten beperken. Andere kinderen en jongeren kunnen angstig zijn. Het is belangrijk om vragen te stellen en te luisteren.
Steun aan ouders van jongeren in coronatijd
Voor pubers kan de coronatijd moeilijk zijn. Hoe kunnen ouders daarmee omgaan? De spanning tussen loslaten en behoeden kan voor puberouders een dilemma zijn. Meestal zijn ouders enorm betrokken en praten ze veel met hun kinderen.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Specialistische jeugdhulp komt dichter bij huis
Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe meervoudige problemen kan het beste thuis of zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voorziet dat grootschalige residentiële voorzieningen op termijn worden vervangen door flexibele specialistische netwerken.
Organisatie jeugdbescherming kan eenvoudiger
Voor het beschermen van kinderen en het ondersteunen van gezinnen bij het veilig opvoeden en opgroeien zijn geen aparte stelsels voor jeugdbescherming en jeugdhulp nodig. Eén lokaal georganiseerde integrale organisatie past zelfs beter bij de doelen van de transformatie, laat een internationale vergelijking zien.
Posttraumatische stress door kindermishandeling
Kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders hebben vaak ernstige posttraumatische stressklachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden onder 287 jongeren die zich voor een traumabehandeling hadden aangemeld bij een ggz-instelling.
SCP: Hulp aan kwetsbare jongeren nog niet op orde
Vijf jaar na de decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare groepen in het sociaal domein nog niet op orde. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid'.
Meer plekken voor maatschappelijke diensttijd
Bij vijftig projecten komen 22 duizend plekken beschikbaar waar jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen vervullen. Dat het heeft ministerie van VWS bekendgemaakt.
Ouders maken zich zorgen over impact van corona
62,3 procent van de ouders maakt zich zorgen over de invloed van de coronacrisis op de ontwikkeling van hun thuiswonende kinderen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Terre des Hommes.
Relatie ouder en kind onder druk tijdens lockdown
Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 verslechterde de relatie tussen ouders en hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.
Jongerenwerkers: 'Voorkom wapenbezit bij jongeren'
Jongerenwerkers willen met ministers Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in gesprek over het wapenbezit en de angstcultuur onder jongeren. De aanleiding is het nieuwe actieplan Wapens en Jongeren van het kabinet.
Kind van migrant doet het beter op school en werk
Steeds meer kinderen met een migratieachtergrond krijgen een havo/vwo-advies. Hun aandeel in de derde klas havo of vwo stijgt zelfs sterker dan onder jongeren met een Nederlandse achtergrond. Ook vinden meer mensen met een migratieachtergrond dan tien jaar geleden een baan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Pleidooi versoepeling coronaregels jongvolwassenen
Geef jongvolwassenen meer ruimte voor sociale contacten, studie en werk, en betrek hen meer bij het coronabeleid. Dat staat in de oproep van pedagogen, psychiaters, artsen en het Nederlands Jeugdinstituut aan het kabinet.
Kabinet pakt wapenbezit onder jongeren aan
Het kabinet werkt aan een wet om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden. Dat staat in het actieplan Wapens en Jongeren, dat minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming op 11 november aan de Tweede Kamer stuurden.
Kindermishandeling stopt na melding vaak niet
Bij 56 procent van de kinderen in gezinnen waarover bij Veilig Thuis een melding is gedaan van huiselijk geweld is na anderhalf jaar nog steeds sprake van kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut onder 576 gezinnen met kinderen.
Nederland rapporteert over naleving kinderrechten
De regering heeft de vijfjaarlijkse rapportage over de naleving van het kinderrechtenverdrag naar de Verenigde Naties (VN) gestuurd. Het Kinderrechtencollectief mist daarin aandacht voor knelpunten op het gebied van jeugdhulp, passend onderwijs, kindermishandeling en kansenongelijkheid.
 
Nieuws van het NJi
Podcasts Week tegen kindermishandeling
De Week tegen Kindermishandeling 2019 was de aftrap om een jaar lang ervaringsverhalen te delen. Nu, een jaar later, praat Anita Kraak van het NJi in een serie podcasts met vier verhalenvertellers over geleerde lessen en inzichten.
Toolbox voor gemeente: 'Voor ieder kind een thuis'
De nieuwe toolbox 'Voor ieder kind een thuis' helpt gemeenten bij hun opdracht om samen met relevante lokale partijen kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien. Bijvoorbeeld door uit huis geplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis een thuis te geven. Of door gezinnen ondersteuning te bieden, waardoor kinderen thuis kunnen blijven.
Beoordeling interventies meer richten op praktijk
Een denktank onderzoekt hoe de beoordelingsprocedure van de databank Effectieve Jeugdinterventies beter kan aansluiten bij de praktijk van het jeugdveld. De nieuwe beoordelingsprocedure treedt naar verwachting in 2022 in werking. In de denktank zitten wetenschappers, professionals, ontwikkelaars en vertegenwoordigers van cliënten en gemeenten.
Overname programma Moeders Informeren Moeders
Het Nederlands Jeugdinstituut biedt het programma Moeders Informeren Moeders aan ter overname. Moeders Informeren Moeders is een krachtig middel om in te zetten als opvoedondersteuning. Het programma versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders.
 
Interessepeiling IJslands preventiemodel bij gemeenten
Oproep
Zes Nederlandse pilot-gemeenten werken sinds 2018 aan de implementatie van het IJslands preventiemodel. In de loop van de pilot hebben niet-deelnemende gemeenten aangegeven interesse te hebben in de implementatie van het model. Heeft uw gemeente interesse in het IJslands preventiemodel? Vul dan de interesssepeiling in.
 
Naar de interessepeiling
 
 
 
Pas verschenen
Gezinshuizen in coronatijd
Deze publicatie biedt gezinshuisouders praktische tips, bijvoorbeeld over verbonden blijven met mensen buiten het gezinshuis als dat door medische redenen fysiek niet kan.
Verruim je blik!
In dit online magazine van Zorg voor de Jeugd komen onder anderen staatssecretaris Paul Blokhuis, kindercorrespondent Tako Rietveld en jongerentaskforce-coördinator Britt Louter aan het woord.
 
Agenda
26
nov
Lerende organisaties
Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?
1
dec
De kracht van gemeenschappen
Online themasessie
1
dec
Hoe bespreek je de vrijheid van meningsuiting op een veilige manier?
Vrijheid van meningsuiting in het klaslokaal
2
dec
Congres Seksueel geweld
Seksueel geweld achter de voordeur
3
dec
Samen spelen, actief meedoen in je eigen wijk
Kennisdebat over de kracht van spelen
3
dec
Begin met de zorgverzekering!
Over een schuldenvrije toekomst voor jongeren
3
dec
Emoties en emotieregulatie
Online congres over emoties en emotieregulatie
8
dec
Wijkteams - extra editie
Integraal werken in de wijk
9
dec
Samenwerken aan sterke jeugdhulp
Samenwerken aan sterke jeugdhulp
9
dec
Leren (van) ongelukkig zijn
Hoe leerlingen leren leven met ongelukkig zijn
10
dec
StroomOpLoop
Best passende zorg voor kwetsbare jongeren
10
dec
Werken met jongens en mannen
Hulpverlening aan jongens en mannen
15
dec
Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren
Oorzaak en behandeling
15
dec
Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren
Oorzaken, gevolgen en behandeling
17
dec
Levend verlies, blijvend verdriet
Congres over ouders van zorgintensieve kinderen
11
mrt
Zorg bij (v)echtscheiding
Omgaan met knelpunten bij complexe scheidingen
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in