Over de Participatiewet, Ingrado Magazine, pilots 16-27 en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
september/oktober 2018
Hulp na jeugdbescherming en jeugdreclassering
Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht de ondersteuningsbehoeften van jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben gehad.
Over welke jongvolwassenen hebben we het precies en hoe kunnen we hen het beste voor en na hun 18e jaar ondersteunen? U leest het in het onderzoeksrapport Beter in Beeld: Jongvolwassenen na jeugbescherming en jeugdreclassering.
Download het rapport
Twitter Facebook LinkedIn
 
Ingrado Magazine nr. 35
Het nieuwe magazine van Ingrado is deze maand verschenen, met daarin onder meer:

• Jongeren in kwetsbare positie maken groene start
• Forward helpt uitvallers naar school of werk
• Onderzoek verzuimregistratie primair onderwijs
• Via EVC alsnog een startkwalificatie
• 10 vragen aan Paul Blokhuis
Lees het magazine
Twitter Facebook LinkedIn
 
Maatwerk binnen de Participatiewet
Volgens de Participatiewet moeten werkzoekenden tot 27 jaar eerst vier weken op zoek gaan naar werk of een opleiding, voordat ze een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Niet alle jongeren kunnen die zoektocht zelfstandig doen. Aan hen mag de gemeente ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij een leerwerktraject voor jongeren zonder startkwalificatie.
Lees meer over de ruimte in wet- en regelgeving
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Jongeren en de Participatiewet. Het kan schuren..
Kwetsbare jongeren krijgen op hun 18e te maken met wetgeving die voor hen nog onbekend is en niet aansluit bij hun behoeften. De vier weken zoektermijn en de scholingsplicht binnen de Participatiewet zijn hiervan voorbeelden. Waar gaat het hier precies om, wat zijn de gevolgen voor jongeren en waar liggen mogelijke oplossingen?
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
 
Blog: mentale druk bij jongeren
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schrijft in haar rapport dat jongeren steeds meer mentale druk ervaren met als gevolg depressies of burn-outs. Volgens de RVS moeten we de oorzaak van deze mentale malaise zoeken in maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsmaatregelen. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren hierdoor uitvallen?
Lees de blog
Twitter Facebook LinkedIn
Quickscan Noorwegen
Hoe helpen gemeenten in Noorwegen kwetsbare jongeren? Welke wetgeving is van toepassing, wat is het beleid en hoe gaat het er in de praktijk aan toe?
Laat u inspireren door de afdeling jeugd en gezin in de wijk Østensjø in de Noorse stad Oslo.

Download de quickscan
Twitter Facebook LinkedIn
 
Oproep: Pilots 16-27
De Rijksoverheid start regionale pilots om een impuls te geven aan de samenwerking en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen om zo de overgang van bijvoorbeeld school naar werk te versoepelen, en beter maatwerk te bieden bij multiproblematiek. Doet uw regio al mee?
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
 
Jongeren met jeugdhulp centraal bij beleid
Op dinsdag 6 november organiseren het NJi en de gemeente Tilburg de verdiepingsmiddag Jongeren centraal bij beleid. Samen met gemeenten, zorginstellingen en jongeren laten we ons inspireren door organisaties uit Nederland, Schotland en Wales. Zij hebben decennia aan ervaring hoe hun organisaties van en door jongeren zowel lokaal als nationaal gesprekspartner zijn om het beleid mede vorm te geven.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Expertmeeting Informele steun voor jongvolwassenen
Op dinsdagmiddag 13 november organiseert het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie een bijeenkomst voor gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners over informele steun voor jongvolwassenen. 
Het doel van deze bijeenkomst is om kennis en praktijkervaringen hierover uit te wisselen. Hierbij kunt u denken aan mentor/maatjes-projecten maar ook alle andere initiatieven die met informele zorg te maken hebben, kunnen worden ingebracht.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
 
Hoe om te gaan met leeftijdsgrenzen in beleid?
Op verschillende leeftijden verandert er veel voor jongeren. Zo stopt bij 16 jaar de leerplicht, stopt de jeugdhulp op 18-jarige leeftijd en krijgen jongeren vanaf 23 jaar geen huurtoeslag meer. Deze opsomming is verre van compleet. De veranderingen leveren voor sommige jongeren problemen op, omdat zij hierop niet goed voorbereid zijn. Hoe kunt u deze jongeren ondersteunen? En welke afspraken kunnen gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken hierbij maken? In Amsterdam wordt het eigen risico voor meerderjarige jongeren in de GGz vergoed, om te voorkomen dat zij stoppen met hun behandeling na hun 18e verjaardag. Zijn er in uw gemeente ook voorbeelden te vinden waarin er over de leeftijdsgrenzen heen wordt samengewerkt?
Mail uw praktijkvoorbeeld
 
Agenda
 
 
6
 
 
nov
 
 
  Getting It Right For Every Child(GIRFEC) 
Tilburg
 
 
6
 
 
nov
 
 
  Voices of Care - Jongeren met jeugdhulp centraal bij beleid
Tilburg
 
 
13
 
 
nov
 
 
  Expertmeeting Informele steun voor jongvolwassenen
Utrecht
 
 
28
 
 
nov
 
 
  LVB in het sociaal domein
Ede
 
Bekijk de complete agenda
 
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, Ingrado, Divosa en de VNG pakken de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare posititie samen aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.