Nieuws over psychische gezondheid, Jeugdautoriteit, inkoop en passend onderwijs Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
8 november 2018, nummer 33
Nieuws uit de jeugdsector
Eén op twaalf jongeren kampt met psychische klacht
8-11-2018
8 procent van de 12- tot 25-jarigen kampt met psychische klachten. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.
Jeugdautoriteit bemiddelt bij inkoop jeugdhulp
7-11-2018
Een 'Jeugdautoriteit' gaat vanaf 2019 bemiddelen bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en gemeenten aanspreken als de zorgcontinuïteit in het geding komt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn voortgangsrapportage over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Knelpunten in aansluiting onderwijs en jeugdhulp
7-11-2018
Gemeenten zijn over het algemeen tevredener over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wel ervaren zij dezelfde knelpunten, ongeacht de mate van tevredenheid. Dat staat in het evaluatierapport Passend Onderwijs van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs.
Wachtlijst Veilig Thuis Rotterdam loopt op
7-11-2018
De wachtlijsten bij Veilig Thuis lopen op in de regio Rotterdam-Rijnmond. De regio doet het daarmee slechter dan Veilig Thuis in andere regio's. Dat meldt NRC op basis van onderzoek van NRC en de Rotterdamse website Vers Beton.
Driekwart gemeenten meldt stijging kosten jeugdzorg
7-11-2018
Bij driekwart van de gemeenten zijn de uitgaven aan jeugdzorg dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 207 gemeenten aan meededen.
77 gemeenten krijgen geld uit VNG-fonds
6-11-2018
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de 200 miljoen euro voor jeugd- en Wmo-taken uit het Fonds tekortengemeenten 2018 verdeeld. Van de 88 gemeenten die een aanvraag deden, krijgen 77 gemeenten geld.
Leerkracht heeft te weinig tijd voor zorgleerling
5-11-2018
Van de leerkrachten zegt 91 procent te weinig tijd te hebben om zorgleerlingen goed te helpen. Dit blijkt uit onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek & Advies onder ruim duizend leraren in het basisonderwijs.
Rechter beslist direct over hulp bij scheiding
5-11-2018
De rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist voortaan al tijdens de rechtszitting over een complexe scheiding of hulpverlening in het belang van kinderen noodzakelijk is. Het is een pilot van het arrondissement.
 
Nieuws van het NJi
Jong en oud op de Voor de Jeugd Dag
Ruim 1.500 bezoekers deden op 5 november tijdens de Voor de Jeugd Dag mee aan meer dan tachtig workshops. De drie actieprogramma's van VWS stonden centraal: Zorg voor de jeugd, Kansrijke start, en Geweld hoort nergens thuis. Er is veel gesproken met kinderen en jongeren zélf, om bezoekers te stimuleren na te denken over hoe ze de perspectieven van de jeugd mee kunnen nemen in hun beslissingen.
Oproep integrale indicatiestelling 
Het Nederlands Jeugdinstituut is op zoek naar professionals die ervaring hebben met integrale indicatiestelling of een vergelijkbaar initiatief. Met uw input organiseren we in januari of februari een inspirerende sessie voor professionals uit onderwijs en zorg.
 
Pas verschenen
Kiezen en delen
Op deze website laat Toezicht Sociaal Domein aan de hand van een casus zien wanneer en waarom het belangrijk is dat professionals informatie delen en onder welke voorwaarden ze dat kunnen doen. Met handreikingen en antwoord op veelgestelde vragen.
Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang
In deze handreiking legt het ministerie van SZW uit onder welke voorwaarden scholen en kinderopvanginstellingen een fiscale eenheid kunnen vormen voor de btw. Daardoor kunnen ze als kindcentrum onderwijs en opvang bieden.
 
Agenda
16
nov
Pleegzorg
Symposium voor pleegzorgprofessionals
20
nov
Scholenconferentie 'Verrassend Passend': verleg je grenzen!
Workshops en lezingen over passend onderwijs
20
nov
Verschillen tussen jongens en meisjes
ADHD, autisme en gedragsproblemen bij meisjes
21
nov
Inspiratiefestival 25-jarig jubileum IAG
Symposium over gezinsbehandeling
22
nov
Nare jeugdervaringen
Congres over adverse childhood experiences (ACEs)
23
nov
Safeguarding children's rights in immigration law
De bescherming van kinderen in het migratieproces
27
nov
Levensloop en intergenerationele overdracht
Over risicogedrag en criminaliteit
28
nov
LVB in het sociaal domein
Kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
29
nov
Als het misgaat thuis
Over grootbrengen en hulpverlenen
29
nov
Externaliserend gedrag
Congres over reguleren van emoties en gedrag
30
nov
Uithuisgeplaatst, wat doet de pedagoog?
Congres gericht op studenten en starters
7
dec
Inspiratiedag European Solidarity Corps
Over projecten om werkervaring op te doen in Europa
12
dec
Jongerenwerk voorkomt zorg?!
Hoe werken we aan een sterke basis voor jongeren
13
dec
Bouwen aan een (betere) toegang voor jeugdhulp
Symposium met resultaten van onderzoek naar de toegang
13
dec
Levend verlies, blijvend verdriet
Congres over ouders van zorgintensieve kinderen
13
dec
Terug naar huis? Over succesvol terugplaatsen
Miniconferentie over terugkeer na pleegzorg
Naar de vollediga agenda
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in