Nieuws over opvoedondersteuning, samenwerking, peuterspeelzalen en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
13 december 2018, nummer 38
Nieuws uit de jeugdsector
'Bied elke jongere informele mentor'
13-12-2018
Een informele mentor uit de eigen omgeving is gunstig voor de ontwikkeling van jongeren en kan uithuisplaatsing voorkomen. Iedere jongere zou zo'n mentor moeten hebben, stelt Levi van Dam op basis van het onderzoek waarop hij op 14 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
Jeugdzorgregio's krijgen 108 miljoen voor plannen
12-12-2018
De komende drie jaar krijgen de 42 jeugdzorgregio's in totaal 108 miljoen euro voor hun plannen voor vernieuwing van de jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge van VWS en de VNG bekend.
Nieuwe regels voor ouderparticipatiecrèches
12-12-2018
Ouders die meedoen aan een ouderparticipatiecrèche (opc) die voldoet aan de kwaliteitseisen voor deze vorm van opvang krijgen formeel recht op kinderopvangtoeslag. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van SWZ in een brief aan de Tweede Kamer.
Aangepaste wet moet kansen mbo-student vergroten
12-12-2018
Iedere jongere moet de kans krijgen om onderwijs te volgen, ongeacht zijn financiële of persoonlijke situatie. Dat is het uitgangspunt van een wetsvoorstel van het ministerie van OCW waarvoor een internetconsultatie is geopend.
Harmonisatie leidt tot uitval op peuterspeelzaal
12-12-2018
De harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang leidt voor een deel van de peuterspeelzalen tot vraaguitval. Ouders haken af door hogere kosten en administratieve drempels, blijkt uit een quickscan van Sociaal Werk Nederland (SWN).
'Hulpverlener en leerkracht, werk nauwer samen'
12-12-2018
Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is een van de zeven adviezen uit onderzoek van René Peeters in opdracht van de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.
'Houd rekening met cultuur bij opvoedondersteuning'
11-12-2018
Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status hebben vaker last van stress. Opvoedondersteuning moet daarom cultuursensitief zijn. Dat concludeert Krista van Mourik in haar proefschrift, waarop zij op 12 december promoveert aan de Universiteit Leiden.
Volgende Nieuwsbrief Jeugd in 2019
De Nieuwsbrief Jeugd ontvangt u weer op donderdag 10 januari. De redactie wenst u fijne feestdagen. Tot volgend jaar.
 
Nieuws van het NJi
Pilot monitor kwaliteit kinderopvang
Zes kinderopvangorganisaties zijn op 1 november gestart met een pilot waarbij ze hun pedagogische kwaliteit op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau via een NJi-monitor zichtbaar maken. Pedagogisch coaches krijgen zo grip op wat werkt in de praktijk en ze zien waar verbetering nodig is. De pilot loopt tot eind 2019.
Integrale specialistische jeugdhulp
Voor kinderen die jeugdhulp krijgen is het essentieel dat zorg en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. Loopt u als professional aan tegen knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Doe dan mee aan het werkcafé Integrale specialistische jeugdhulp, met onder meer een inspirerende presentatie over de Nieuweschool in Panningen. Op 29 januari in Utrecht; aanmelden tot 15 januari.
 
Pas verschenen
Hulp bij trauma in de kindertijd
Dit boek belicht wat de gevolgen zijn van trauma in de kindertijd en wat opvoeders en professionals kunnen doen om een kind te helpen. Het is gebaseerd op klinische praktijkervaring en recente wetenschappelijke kennis.
Situation of young people in the European Union
Dit Engelstalige werkdocument geeft inzicht in de situatie van jongeren van 15 tot 29 jaar in Europa. Het biedt informatie over demografische gegevens en een landenvergelijking over thema's als onderwijs en training, werkgelegenheid en ondernemerschap, en gezondheid en welzijn.
 
Agenda
15
jan
Praten met pubers
Congres over praten met pubers en adolescenten
15
jan
LVB Kennisparade
Zorg voor mensen met een lichte verstandelijk beperking
16
jan
Mindset
De rol van mindset in hulpverlening en onderwijs
17
jan
Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk
Middag over interventie voor moeilijk bereikbare mensen
29
jan
LVB en Psychiatrie
Over samenwerking tussen twee sectoren
29
jan
Integrale specialistische jeugdhulp
Afstemming van onderwijs en zorg
31
jan
LVB
Risicogedrag in combinatie met een lvb
4
feb
Gesloten jeugdhulp in de praktijk
Knelpunten en oplossingen bij vrijheidsontneming
6
feb
Jongeren en seksueel geweld
Laatste inzichten rond jongeren en seksueel geweld
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in