Nieuws over jeugdhulp in de wijk, zwerfjongeren, langdurige zorg en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
10 januari 2019, nummer 1
Nieuws uit de jeugdsector
Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen
10-1-2019
Veel gebruik van sociale media is waarschijnlijk geen oorzaak van psychische problemen, eenzaamheid en slaapproblemen, maar een gevolg. Daarop wijst een onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Pavia en het onderzoeksinstituut CentERdata.
Jeugdhulp in Utrechtse wijken uitbesteed
9-1-2019
Alle Utrechtse kinderen en gezinnen kunnen vanaf 2020 een beroep doen op een integraal specialistisch team voor jeugdhulp in hun eigen buurt. De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven om dat te realiseren.
Ruim een miljoen voor actieprogramma zwerfjongeren
9-1-2019
Het ministerie van VWS trekt ruim een miljoen euro uit in 2019 om het actieprogramma Zwerfjongeren vorm te geven. Dit moet ondere andere leiden tot het bieden van betaalbare woonruimte en voldoende kansen op een opleiding of een baan.
'Informeer ouders beter over langdurige zorg'
8-1-2019
Ouders die langdurige zorg zoeken voor hun kind, kloppen soms aan bij het verkeerde loket omdat ze niet goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Sociaal Domein onder circa twintig ouders en kinderen.
Drie nieuwe centra tegen huiselijk geweld
8-1-2019
Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit voor drie nieuwe regionale centra tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra starten in het eerste kwartaal van 2019.
 
Terugdringen gezondheidsverschillen
Oproep
Overgewicht bij kinderen is een complex probleem met oorzaken als armoede, stress en beperkte gezondheidsvaardigheden. De aanpak van overgewicht vraagt om een intensieve aanpak, waarin partners uit verschillende domeinen samenwerken. Wij zoeken gemeenten die mee willen doen aan een leer- en verandertraject dat gezondheidsverschillen moet terugdringen.
 
Download meer informatie
 
 
 
Nieuws van het NJi
Kom spreken op Jeugd in Onderzoek
Dit is uw laatste kans om uw deelsessie in te dienen voor Jeugd in Onderzoek. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die werken met en voor kinderen. Wilt u anderen inspireren en motiveren met uw onderzoek, resultaten en praktijkervaring? Dien dan voor 15 januari, 17.00 uur uw voorstel in. Jeugd in Onderzoek is op 23 mei in Amsterdam.
Jeugdhulp in 2025
Volgens Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut, zijn de oorspronkelijke transitiedoelen wel degelijk haalbaar. 'Dat er nog veel nodig is, kan tot cynisme leiden. Maar dat is niet terecht.' Van Yperen deed zijn uitspraak tijdens het afscheid van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in december. Daar keek hij ook vooruit. 'In 2025 zal het jeugdbeleid 180 graden zijn gedraaid.'
Infosheets Integrale Vroeghulp
Een quickscan van het NJi en het NCJ laat zien dat veel gemeenten niet weten hoe groot de doelgroep van vroeghulp is. Ook weet meer dan de helft niet hoeveel kinderen vroeghulp ontvangen. De infosheets van Integrale Vroeghulp ondersteunen gemeenten en professionals bij het organiseren van vroeghulp en integraal samenwerken voor het jonge kind.
Youth Wiki een jaar online
De Youth Wiki is een databank met informatie over jeugdbeleid in Europese landen, die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in specifieke thema's, beleid te vergelijken en inspiratie op te doen. In december was de Youth Wiki een jaar online. Het eerste jaar zijn er nieuwe nationaal correspondenten bijgekomen en is er een interactieve kaart ontwikkeld.
 
Erkende interventies
Stop Nu Ander Plan
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Stop Nu Ander Plan (SNAP) is bedoeld om ernstig probleemgedrag van jongens van 6 en 12 jaar te verminderen en crimineel gedrag en recidive te voorkomen. Het programma bestaat uit groepstrainingen voor de jongens en voor hun ouders. Het maakt onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapeutie, psycho-educatie en gedragscontracten.
JOIN us
Goed onderbouwd
JOIN us is een lesprogramma tegen pesten, voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het doel is een veilig klimaat in de klas te creëren, saamhorigheid te vergroten en pesten te voorkomen.
Training Sport en Gedrag II
Goed onderbouwd
De training Sport en Gedrag II is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die buitensporig verbaal of fysiek agressief zijn geweest bij hun voetbalvereniging. De training bestaat onder meer uit Halt-gesprekken, excusses aanbieden aan het slachtoffer, opdrachten uitvoeren en boosheidscontroletraining.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Als het misgaat thuis
In dit boek vertellen ouders bij wie de opvoeding uit de hand liep hoe het precies verkeerd ging en hoe ze nu hun rol als ouder willen invullen.
Met het oog op de jeugd
In deze interviewbundel vertellen betrokkenen bij de transformatie van het jeugdstelsel hoe de ambities van de Jeugdwet tot nu toe uitwerken in de weerbarstige praktijk. De bundel verscheen ter gelegenheid van het afscheid van de Transitie Autoriteit Jeugd.
Aandachtsfunctionarissen radicalisering in het jeugddomein
Dit online magazine van platform JEP gaat in op de rol van aandachtsfunctionarissen radicalisering die werken bij jeugdorganisaties. Wat moeten zij weten en kunnen en wat hebben zij nodig van hun organisatie?
 
Agenda
29
jan
Integrale specialistische jeugdhulp
Afstemming van onderwijs en zorg
29
jan
LVB en Psychiatrie
Over samenwerking tussen twee sectoren
31
jan
LVB
Risicogedrag in combinatie met een lvb
4
feb
Gesloten jeugdhulp in de praktijk
Knelpunten en oplossingen bij vrijheidsontneming
6
feb
Jongeren en seksueel geweld
Laatste inzichten rond jongeren en seksueel geweld
12
feb
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27
Bijeenkomst over wat werkt voor jongeren op zoek naar werk, opleiding of andere dagbesteding
26
feb
Theaterseminar: goed scheiden
Een voorstelling van zaken: goed scheiden
26
feb
De IJslandse preventieaanpak middelengebruik in Nederland: werkt dat?
Wat kunnen Nederlandse gemeenten leren van IJslandse aanpak?
14
mrt
Verslavingsproblematiek
Over verslavingsproblemen bij jongeren
25
mrt
Bouw een Brug
Samenwerking bij hulp na conflictscheiding
28
mrt
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
4
apr
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over school- en sociale angst bij jeugd
8
apr
Transformeren kun je leren
Resultaten actieonderzoeken Lerend Transformeren
Naar de volledige agenda
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in