Nieuws over zelfbeeld en depressie, de praktijkondersteuner, gehechtheid en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
28 november 2019, nummer 37
Nieuws uit het jeugdveld
Praktijkondersteuner Jeugd biedt snel lichte hulp
Praktijkondersteuners Jeugd kunnen 41 procent van de kinderen en ouders die met psychische problemen aankloppen bij de huisartsenpraktijk helpen met snelle, kortdurende en lichte hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Zelfbeeld van invloed op depressieve klachten
Een negatief zelfbeeld in de vroege adolescentie kan de ontwikkeling van depressieve symptomen op latere leeftijd veroorzaken, zoals somberheid, verlies van plezier en gevoelens van wanhoop. Dat blijkt uit onderzoek waarop Maurits Masselink op 4 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
'Maak verschil vrijwillige en gedwongen hulp helder'
Door onduidelijke beleidskaders is voor kinderen en ouders niet altijd duidelijk of sprake is van vrijwillige of van gedwongen hulp. Dat verschil moet weer helder worden, adviseren de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en minister Hugo de Jonge van VWS.
Mentaliseren draagt bij aan veilige gehechtheid
Mentaliseren van ouders over hun kind draagt bij aan een veilige gehechtheid van het kind. Dit blijkt uit onderzoek waarop orthopedagoog Moniek Zeegers op 5 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Nieuws van het NJi
'Niet sleutelen aan stelsel'
Al decennia wordt gewerkt aan verbetering van het jeugdstelsel, maar het lukt steeds niet om de beoogde vernieuwing te realiseren. 'We geven onszelf niet de tijd om een consistent jeugdbeleid te voeren', zegt Tom van Yperen van het NJi. 'Laten we leren van het verleden en niet weer sleutelen aan het stelsel maar de inhoudelijke verandering doorvoeren die nodig is.'
 
Pas verschenen
Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen
Dit boek biedt wetenschappelijk onderbouwde kennis over gedragsproblemen, het ontstaan, de diagnose en behandeling. Het biedt professionals praktische voorbeelden, handvatten en adviezen.
 
Agenda
9
dec
Inspiratiesessie Vakmanschap jeugdprofessionals
In gesprek over de ontwikkelopgave van jeugdprofessionals
10
dec
Beschermengelen en duivelse dilemma's
Hoe kun je gezinnen tegen allerlei risico's beschermen?
11
dec
Grensverleggend innoveren in de jeugdzorg
Symposium over internationale samenwerking
12
dec
Levend verlies, blijvend verdriet
Steun voor ouders van zorgintensieve kinderen
13
dec
Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven
'Behandel me als persoon, niet als dossier'
9
jan
Praten met pubers
Verslaving en risicogedrag in de puberteit en adolescentie
17
jan
Taalontwikkeling: hoe maak ik het verschil?
Vroegtijdige signalering en aanpak taalachterstand of taalontwikkelingstoornis
23
jan
Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten
Vernieuwde behandelprotocollen
23
jan
Eenzaamheid
Perspectief bieden aan eenzame mensen
28
jan
Huiselijk Geweld
Signaleren, melden en aanpakken
28
jan
Verwerken van prikkels - wat een gedoe!
Commorbiditeit bij autisme
30
jan
Jaarlijks Congres LVB
LVB en psychiatrische problematiek
5
feb
Vroegsignalering en Vroeghulp
Interveniëren in een vroeg stadium
6
feb
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over angst bij kinderen en jongeren.
6
feb
Lichte verstandelijke beperking en hechting
Omgaan met hechtingsproblematiek bij lvb
11
feb
Jeugdrecht in de praktijk
De rechten van het kind en uw plichten
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in