Nieuws over sturingsinformatie, sociale media, sluiting van leefgroepen en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
5 december 2019, nummer 38
Nieuws uit het jeugdveld
Hoenderloo Groep en Juzt sluiten leefgroepen
De locaties voor open en gesloten residentiële jeugdzorg van de Hoenderloo Groep in Gelderland gaan dicht in de loop van 2020. Dat heeft de overkoepelende organisatie Pluryn bekendgemaakt. Eerder werd bekend dat vestigingen van Juzt in Brabant gaan sluiten, sommige al op 31 december.
Jongeren somber over financiële toekomst en milieu
86 procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar was in 2018 naar eigen zeggen gelukkig. Relatief veel jongeren beoordeelden hun opleiding of werk, gezondheid en sociale leven met een 7, maar ze waren minder tevreden over hun financiële toekomst en het milieu. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor 2019.
Slob wil burgerschapsonderwijs aanscherpen
Scholen moeten meer werk maken van onderwijs over onderling respect, democratie en de rechtsstaat. Dat blijkt uit het wetsvoorstel over het burgerschapsonderwijs dat minister Arie Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Jongeren blijer en geïnspireerd door sociale media
Jongeren hebben vaker positieve dan negatieve gevoelens als ze actief zijn op sociale media. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam onder bijna duizend 14- en 15-jarigen.
'Sturingsinformatie uit jeugdmonitors onvoldoende'
Bijna de helft van de gemeenteambtenaren die werken in het sociaal domein vindt de sturingsinformatie die jeugdmonitors opleveren onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek dat I&O research uitvoerde voor Binnenlands Bestuur.
 
Nieuws van het NJi
Interventiematrix
Om gemeenten en aanbieders houvast te geven bij het kiezen van interventies is de interventiematrix ontwikkeld. Dit overzicht brengt het landelijk aanbod van erkende interventies in beeld, vanuit tien veelvoorkomende vragen en problemen bij opgroeien en opvoeden.
Special Verrassend Passend
De special Verrassend Passend gaat over een goede financiële samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In de special staan acht praktijkvoorbeelden die laten zien welke oplossingen er zijn en hoe de samenwerking is gerealiseerd tussen onderwijs en jeugdhulp.
De online leefwereld van jongeren
Sociale media zijn een steeds groter onderdeel van de leefwereld van jongeren. Voor jongerenwerkers is het niet langer voldoende om alleen offline actief te zijn. Ter onderteuning hebben het NJi en Stichting JOZ de handreiking Online Jongerenwerk ontwikkeld en is een infographic uitgebracht door het NJi, Youth Spot en Sociaal werk Nederland. De publicaties zijn op 29 november op een congres gepresenteerd.
 
Pas verschenen
Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening
Deze publicatie bundelt de bevindingen en gebruikte instrumenten uit negentien onderzoeksprojecten over de algemeen werkzame factoren in de jeugdhulpverlening.
 
Agenda
13
dec
Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven
'Behandel me als persoon, niet als dossier'
9
jan
Praten met pubers
Verslaving en risicogedrag in de puberteit en adolescentie
13
jan
Slapen en slaapproblemen bij het jonge kind
Integrale aanpak van moeilijkheden met slapen
17
jan
Taalontwikkeling: hoe maak ik het verschil?
Vroegtijdige signalering en aanpak taalachterstand of taalontwikkelingstoornis
23
jan
Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten
Vernieuwde behandelprotocollen
23
jan
Eenzaamheid
Perspectief bieden aan eenzame mensen
28
jan
Huiselijk Geweld
Signaleren, melden en aanpakken
28
jan
Verwerken van prikkels - wat een gedoe!
Commorbiditeit bij autisme
30
jan
Jaarlijks Congres LVB
LVB en psychiatrische problematiek
5
feb
Vroegsignalering en Vroeghulp
Interveniëren in een vroeg stadium
6
feb
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over angst bij kinderen en jongeren.
6
feb
Lichte verstandelijke beperking en hechting
Omgaan met hechtingsproblematiek bij lvb
11
feb
Multiprobleemgezinnen
De juiste aanpak bij gezinsproblematiek
11
feb
Jeugdrecht in de praktijk
De rechten van het kind en uw plichten
12
feb
Naar inclusiever onderwijs
In het primair en voortgezet onderwijs en het mbo
13
feb
Jongeren en seksueel geweld
Signaleren en aanpakken van seksueel geweld
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in