Nieuws over hulp voor kind met obesitas, VOG's en veilige jeugdzorg Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
15 augustus 2019, nummer 24
Nieuws uit het jeugdveld
Sneller hulp bij specialistische ondersteuning huisarts
14-8-2019
Door specialistische ondersteuning in de huisartsenpraktijk krijgen kinderen en jongeren met psychische problemen sneller passende hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Karakter in negen Gelderse gemeenten.
Inspectie waarschuwt voor vervalste VOG’s
13-8-2019
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat er valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) in omloop zijn. De Inspectie verzoekt instellingen personeelsdossiers te controleren op vervalste verklaringen.
Geen cel maar stevig gesprek bij klein eerste delict
9-8-2019
Minderjarigen die voor het eerst in aanraking komen met de politie voor een klein vergrijp, hoeven in de nabije toekomst niet de cel in, maar krijgen een reprimande van een agent waarbij de ouders ook aanwezig zijn. Dat meldt Het Parool.
Centrale zorgverlener helpt kind met obesitas
6-8-2019
Het loont om een centrale zorgverlener aan te stellen in gezinnen waarvan een of meerdere kinderen met obesitas kampen. Dit blijkt uit de resultaten van een driejarig project Aanpak Gezond Gewicht van Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
'Meer nodig om de jeugdzorg echt veilig te maken'
6-8-2019
Meer samenwerken met ouders en familie en een steunfiguur voor ieder kind in de jeugdzorg. Dat zijn adviezen van jongeren uit de Augeo Jongerentaskforce en de Experienced Experts (ExpEx) in reactie op de aanbevelingen in het rapport van Commissie-De Winter over geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden.
Nieuwsbrief Jeugd in de zomer
Tijdens de zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd niet elke week. Het volgende nummer ontvangt u op 29 augustus.
 
Aanpak huiselijk geweld
Oproep
ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is er subsidie mogelijk voor effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma. Wie een voorstel wil indienen kan dit uiterlijk 9 september kenbaar maken aan ZonMw.
 
Meer informatie
 
 
 
Nieuws van het NJi
Outcome meeleveren met beleidsinformatie
Jeugdhulpaanbieders kunnen nu outcome meeleveren met de beleidsinformatie over jeugd aan het CBS. In regionale pilots en in een begeleidingsgroep zijn oplossingen verkend voor uitdagingen die ze hierbij tegenkwamen. Ook is besproken hoe ze de uitkomsten kunnen gebruiken in het gesprek over kwaliteit.
 
Pas verschenen
Geboren en getogen
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht hoe jongeren van 16-24 jaar met een migratieachtergrond hun identiteit beleven. Op welke manier voelen deze jongeren zich verbonden met de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen?
 
Agenda
10
sep
Suïcidepreventie bij jongeren
Stappen zetten richting minder zelfdodingen onder jongeren
12
sep
Hoogbegaafdheid
Congres over talentontwikkeling bij hoogbegaafden 
13
sep
Dag van de Jeugdprofessional
In gesprek met collega's en experts uit het jeugdveld
19
sep
Grootstedelijke Perinatale Gezondheidszorg anno 2019
Congres over verbetering situatie kansarme zwangeren
19
sep
Ondergewicht bij kinderen
Congres over omgaan met ondergewicht in de jgz
19
sep
Meet & Greet Veiligheid en Zorg
Congres over samenwerken tussen veiligheid en zorg
20
sep
Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)
Congres over de samenwerking in speciaal en regulier onderwijs
23
sep
Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Leerbezoek over de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
23
sep
Uitgerekend nu?!
Preventie onbedoelde tienenzwangerschappen
23
sep
OplossingenLab 3
Aanbod voor kinderen met ernstige meervoudige beperking
25
sep
Erven van Toekomst
Toekomstperspectieven voor de jeugdzorg
26
sep
Bijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie
Bijeenkomst voor gemeenten over jeugdpsychiatrie
30
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
1
okt
Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
2
okt
Jongeren met lvb in het sociaal domein
Herkennen en behandelen van jongeren met een lvb
2
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in