Tips voor een goede samenwerking, een mentor voor iedereen en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
januari 2019
Prioriteiten actieprogramma Zwerfjongeren vastgesteld
Een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding en een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Op die vier levensbrede prioriteiten zal de staatssecretaris zich richten met zijn actieprogramma Zwerfjongeren, dat hij afgelopen oktober in Tweede Kamer aankondigde. Met het actieprogramma brengt hij lokale partijen en gemeenten, maar ook andere verantwoordelijke ministeries, samen om de knelpunten aan te pakken waar zwerfjongeren vaak tegenaan lopen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Vraag en antwoord: jeugdreclassering en jeugd-ggz
Een jongere is 19 jaar en de gecertificeerde instelling die de jeugdreclasseringsmaatregel wil ggz hulp inzetten voor deze jongere. De gemeente stelt dat de ziektekostenverzekering de ggz hulp moet vergoeden, omdat deze voorliggend is op de Jeugdwet. Klopt dit?
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Vier tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg
De bijeenkomst van het Gemeentelijk Netwerk Jongvolwassenen van de VNG op 13 november 2018 leverde vele mooie inzichten. Die hebben uiteindelijk geresulteerd in vier handige tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg. Ook deelt Ypkje Grimm, beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt bij de gemeente Enschede, haar inzichten over de casusaanpak.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
'Bied elke jongere informele mentor'
Een informele mentor uit de eigen omgeving is gunstig voor de ontwikkeling van jongeren en kan uithuisplaatsing voorkomen. Iedere jongere zou zo'n mentor moeten hebben, stelt Levi van Dam op basis van het onderzoek waarop hij op 14 december promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Felix Kievit, adviseur Transformatie en Internationale kennis van het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met de uitkomsten van het onderzoek: 'De jaren tussen 16 en 27 zijn cruciaal in de ontwikkeling van iedere jongere'. stelt hij. 'Dit is de periode waarin de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, maar er wel steeds meer zelfstandigheid wordt gevraagd. Hierom kan het enorm helpend zijn om te kunnen leunen op een vertrouwde volwassene die helpt bij het maken van de juiste beslissingen en een luisterend oor biedt.'
Lees het nieuwsbericht over de promotie
Twitter Facebook LinkedIn
 
Succesvolle eerste leercirkel Motie Kwint/Özdil-pilot
Op 22 november jl. organiseerden OCW en Ingrado de eerste leercirkel van de motie Kwint/Özdil-pilot over de tweejarige begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. De organisatie is erg blij met het enthousiasme dat ze zien bij de deelnemers en dat de urgentie voor het thema door veel regio’s wordt gevoeld. De volgende leercirkel op 21 januari 2019. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Internetconsultatie over versterken positie mbo-studenten
Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans krijgt om onderwijs te volgen. Bijvoorbeeld door de introductie van een mbo-studentenfonds en maatregelen voor versterking van de positie van zwangere mbo-studenten. Reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan tot 17 januari 2019.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Aanpak 16-27 beantwoordt uw vragen
Heeft u een vraag over het voeren van jongerenbeleid, hulp aan jongvolwassenen, regel- en wetgeving of iets anders? Suur het per mail naar 16-27@nji.nl. Onze deskundige medewerkers gaan er graag mee aan de slag,
Stel uw vraag
 
Werksessie
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren op 12 februari 2019 een werksessie over het bieden van maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafelt u wat nodig is en welke kennis en ervaring van belang is.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Dak- en thuisloze jongeren: Van kostenpost naar investering
Nederland telt ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren, waarvan er bijna 8.700 tussen de 18 en 23 jaar oud zijn. Vaak hebben zij een verleden in de jeugdzorg. Veelal zijn ze nog niet klaar om hun leven zelfstandig vorm te geven, hebben ze weinig inkomsten, geen opleiding of werk en weinig vrienden, maar wel fysieke en psychische problemen en schulden. Soms komen ze in de criminaliteit terecht.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
29
 
 
jan
 
 
  Integrale specialistische jeugdhulp 
Utrecht
 
 
04
 
 
feb
 
 
  Gesloten jeugdhulp in de praktijk
Veenendaal
 
 
12
 
 
feb
 
 
  Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27
Utrecht
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, Ingrado, Divosa en de VNG pakken de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie samen aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.