Grip op jeugdbeleid, externe begeleiders, verlaging regeldruk en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Februari 2019
 
Grip op jeugdbeleid begint met zicht op de jeugdsector
Om meer grip op de jeugdzorg te krijgen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenspraak met gemeenten praatplaten ontwikkeld. De praatplaten laten zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Professionals en beleidsmakers zien in één oogopslag welke inspanningen en activiteiten helpen de ambities waar te maken en kunnen daardoor snel hulp op maat bieden.
Bekijk de praatplaten
Twitter Facebook LinkedIn
 
Verborgen Oplossingen: uithuisplaatsing voorkomen
Spirit ontwikkelde een werkwijze om gedwongen uithuisplaatsingen te voorkomen en te verminderen. Hierin staat de oplossing die wordt geformuleerd door het gezin centraal. Door in te zetten op bestaanszekerheid wordt stress in gezinnen verminderd waardoor een jongere thuis kan blijven wonen, als dat de beste oplossing is. Het plan maakt het gezin samen met de hulpverlener. De werkwijze heeft bijgedragen aan het verminderen van de vraag naar jeugdhulp met verblijf en de duur daarvan. Met de werkwijze kan dus ook veel geld spaard worden, omdat het een beroep op duurdere vormen van jeugdzorg kan verminderen. 
Meer informatie
Twitter Facebook LinkedIn
 
Transformatieplannen jeugdregio’s en jongvolwassenen
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdzorgregio's hebben inmiddels een meerjarig transformatieplan ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. In het kader van kennisuitwisseling stimuleren, staan alle transformatieplannen sinds kort online. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Eerste Kamer stemt in met verlaging regeldruk
Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen met minder administratieve lasten te maken. Het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge van VWS is door de Eerste Kamer goedgekeurd.
Lees meer  
Twitter Facebook LinkedIn
Werkloze jongere heeft baat bij externe begeleiding
Werkloze gesproken jongeren zeggen profijt te hebben van externe begeleiding die zij via de gemeente krijgen, zoals intensieve groepstraining en één-op-ééncoaching. Dat blijkt uit de gesprekken tussen jongeren en de rekenkamer van Rotterdam.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Bijeenkomst: Versterk de samenwerking in uw gemeente rondom jongvolwassenen
De VNG organiseert samen met verschillende gemeenten regionale bijeenkomsten waarbij de lokale samenwerking rondom jongvolwassenen op het gebied van de Big 5 centraal staat. Hiervoor is een slimme en slagvaardige aanpak van samenwerkende organisaties nodig. Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar Edgar Oomen, projectleider 16-27 bij de VNG.
Meer informatie en aanmelden
 
REA Colleges en EEGA Plus
REA Colleges en EEGA Plus is er voor jongeren die obstakels ervaren in hun school- loopbaan en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het halen van een diploma en het vinden van een baan. De Topklas is voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar die er nog niet helemaal klaar voor zijn om aan een beroepsopleiding of baan te beginnen. Bij de TalentenExpeditie gaan jongeren vanaf 18 jaar intensief aan de slag om zich te oriënteren op essentiële vragen als: wie ben ik, wat hoort bij mij en waar ben ik goed in en welk beroep is realistisch en haalbaar?
Bezoek de website
Twitter Facebook LinkedIn
Werken aan vertrouwen tussen jongeren en politie
Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in de instituties in onze samenleving. Uit eerder onderzoek van KIS blijkt dat bepaalde groepen jongeren weinig vertrouwen hebben in de politie. Hoe kan de relatie tussen politie en jongeren worden verbeterd? Wat werkt en wat niet? In deze verkenning is een interventie van het programma Politie van Iedereen onderzocht, de jeugd-verbindingsdagen. De verkenning geeft een eerste indruk van de werking van de criteria in de praktijk, en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.
Lees meer op KIS.nl
Twitter Facebook LinkedIn
 
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Kostendelersnorm en toeslagen
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren op 14 maart een bijeenkomst  rondom maatwerk voor jongvolwassenen tussen 16 en 27 jaar, waarin de kostendelersnorm en toeslagen centraal staan. De verhouding tussen inkomen en huisvestingskosten is vaak een knelpunt voor het vinden van woonruimte. De kostendelersnorm betekent een obstakel voor het vinden van onderdak binnen het eigen netwerk. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt er gekeken naar wat er nodig is om oplossingen te vinden bij deze signaleerde knelpunten. Voor deze bijeenkomst zijn nog voldoende plekken beschikbaar, maar let op: vol is vol.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
14
 
 
feb
 
 
  Continuïteit van zorg en ondersteuning voor Amsterdamse jongeren met een LVB
Amsterdam
 
 
8
 
 
mrt
 
 
  Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek
Utrecht
 
 
14
 
 
mrt
 
 
  Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Kostendelersnorm en toeslagen
Utrecht
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, Ingrado, Divosa en de VNG pakken de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie samen aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.