Dag van de leerplicht, de Participatiescan, project OPAZ en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Maart 2019
Dag van de Leerplicht op 21 maart 2019
Wist je dat op 21 maart de Dag van de Leerplicht wordt georganiseerd? Iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan, specifiek jongeren in een kwetsbare positie. Hoe vinden ook zij een fijne plek in de maatschappij? Hoe kunnen ook zij zich optimaal ontwikkelen? Daarom in deze editie speciale aandacht voor onderwijs en ontwikkeling.
 
Dit ben ik. Portretten van thuiszitters
Tien jongeren, variërend in leeftijd van 11 tot 19 jaar. Tien voormalige thuiszitters met verschillende verhalen. Wat maakte dat zij thuis zaten? Wat ging er mis en waar? En vooral; hoe lukte het de weg terug te vinden en de draad weer op te pakken? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in het magazine 'Dit ben ik. Portretten van thuiszitters', dat verscheen in de Landelijke Actieweek Thuiszitters 2018. 
Lees het magazine
Twitter Facebook LinkedIn
 
Leerplichtambtenaren vertellen over hun visie en aanpak
Het thema van de Dag van de Leerplicht van 2018 was Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs. Verschillende leerplichtambtenaren, die samen met anderen jongeren hun weg helpen vinden in het onderwijs, vertelden meer over hun visie en aanpak. Lees de verhalen van Anneke, Liesbeth, Nourdin, Marianne en Annemieke terug: 'Ongeveer 80% van mijn werk gaat om gevallen waarin maatwerk belangrijk is.'
Lees de verhalen
Twitter Facebook LinkedIn
 
Alternatieve voorzieningen bieden rust en ruimte
De Nederlandse systemen voor onderwijs en zorg zijn niet voor alle kinderen toereikend. Ouders en hulpverleners ontwikkelen daarom alternatieve oplossingen voor kinderen die buiten de boot vallen en noodgedwongen thuis zitten. OPaZ, een project van het ministerie van VWS, heeft deze thuiszittersinitiatieven onder de loep genomen. Een belangrijk kenmerk daarvan is rust en ruimte voor het kind.
Lees meer op Movisie.nl
Twitter Facebook LinkedIn
 
Jongvolwassenen en de participatiewet: oplossingen
Een te strikte interpretatie van bepaalde maatregelen uit de participatiewet, zoals de vier weken zoektermijn en de scholingsplicht, kan kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in grote problemen brengen. Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseerden op 12 februari een bijeenkomst over maatwerk binnen de participatiewet waar een aantal casussen werden behandeld. Hierbij werd besproken welke gevolgen jongeren kunnen ondervinden van een te strikte interpretatie, maar ook welke oplossingen er zijn om schrijnende gevallen te voorkomen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
'Welke 18-jarige kan volledig op eigen benen staan?'
Een van de projecten binnen de pilot 'Werken met een toekomstplan' is van 's Heeren Loo, locatie Auriga in Dordrecht. Mark Smit, jongeren- en jobcoach, ziet ontschotting en meer samenwerking als de belangrijkste opdrachten.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
'We willen beter begrijpen wat nodig is voor toekomstgericht werken'
In een landelijke pilot experimenteren zes regio's met het werken met een toekomstplan met en voor jongeren. De regio's worden daarbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Zo moet een bredere leerbeweging op gang komen, legt projectleider Iryna Batyreva uit.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
 
Kwetsbare jongvolwassenen een dak boven hun hoofd
Veel gemeenten hebben een gebrek aan voldoende betaalbare woningen. Met name kwetsbare jongeren lopen hier tegenaan. Waar in Nederland de meeste jongeren op hun 25e het ouderlijk huis verlaten, geldt dit voor jongeren die een jeugdinstelling of een pleeggezin, al dan niet gedwongen, vaak al rond hun 18e. Het vinden van onderdak elders is echter niet makkelijk geregeld. Inschrijven voor een sociale huurwoning kan meestal pas vanaf je 18e en de wachtlijsten zijn lang.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Eerste Leecirkel motie Kwint/Özdil: 
Hoe ziet de gedroomde uitvoering van de motie Kwint/Özdil eruit in de praktijk? En wat is er nodig om tot een succesvolle match te komen tussen een coach en een jongere? Over deze en andere vragen gingen 35 vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen en de rijksoverheid met elkaar in gesprek.
Lees het verslag
Twitter Facebook LinkedIn
Participatiescan biedt uitkomst
Hoe zorg je ervoor dat jongeren uit praktijkonderwijs, VSO, entree en mbo, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, terechtkomen op een plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen? De Participatiescan bracht alle partijen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam om tafel en hielp afspraken te maken. 
Lees de ervaringen
Twitter Facebook LinkedIn
 
Vlog: mbo-studenten met psychische problemen
Het begeleid leren-project is een mooi voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het MBO met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen.
Bekijk de vlog
Twitter Facebook LinkedIn
 
14 maart - Utrecht
Maatwerk: Kostendelersnorm en toeslagen
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren diverse werksessies rondom specifieke thema’s rondom jongeren tussen 16 en 27 jaar. De thema's zijn samen met het Ministerie van SZW vastgesteld om te onderzoeken wat er nodig is om de jongeren ondersteuning op maat te bieden. De tweede bijeenkomst is op 14 maart in Utrecht en staat in het teken van de kostendelersnorm en toeslagen.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
8
 
 
mrt
 
 
  Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek
Utrecht
 
 
14
 
 
mrt
 
 
  Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Kostendelersnorm en toeslagen
Utrecht
 
 
21
 
 
mrt
 
 
  Ondersteunen van kwetsbare jongeren
Rotterdam
 
 
28
 
 
mrt
 
 
  Jonger Wonen 010
Rotterdam
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
 
Over Aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.