De inzet van ervaringsdeskundigheid, een data-matrix en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
April 2019
 
Week van de Ervaringsdeskundigheid 
Gemeenten en professionals zijn hard bezig hulp voor jongeren te verbeteren en te vereenvoudigen. Maar wat hebben jongeren nodig? Maak je hierbij wel eens gebruik van de ervaringsdeskundigheid van een jongere, of wil je weten hoe je dit effectief doet? In het kader van de Week van de Ervaringsdeskundigheid in deze editie extra aandacht voor dit thema. De Week van de Ervaringsdeskundigheid vindt plaats van 8 t/m 14 april.
 
Effectiviteit bij de inzet van ervaringsdeskundigheid
Wat weten we over effectiviteit bij de inzet van ervaringsdeskundigheid? In de literatuurstudie van Maurits Boote (Expex) staan de belangrijkste conclusies over het effect van ervaringsdeskundigheid in maatjescontact, hulpverlening en voorlichting. Op basis hiervan zijn aanbevelingen beschreven voor organisaties die projecten willen opzetten en onderbouwen voor en met ervaringsdeskundigen.
Download de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
 
'Soms is het nodig om regels te breken'
In het kader van de Week van de ervaringsdeskundigheid geven Moira (ervaringsdeskundige) en Maarten Hebels, projectleider bij de Belofte 5, hun visie op de inzet van ervaringsdeskundigen. Moira (29 jaar) sprak in twee weken tijd op wel vijf bijeenkomsten. 'Soms is het nodig om regels te breken, zodat we volgens regels kunnen leven', aldus Moira.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Samenwerken 2.0
Het Jeugd Welzijns Beraad (JWB) organiseert uitwisselingen tussen jongerenraden van jeugzorginstellingen in Nederland. In het JWB zitten jongeren die uit eigen ervaring kunnen praten over de jeugdzorg. Benieuwd waar je aan kan denken wanneer je samenwerkt met deze jongeren? Speciaal voor samenwerkings-partners heeft het JWB een samenwerkingsdocument opgesteld.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Videoreeks: opgroeien naar volwassenheid
Wat zijn de verschillen tussen jongeren die opgroeien vanuit jeugdhulp en jongeren die opgroeien vanuit een stabiel en veilig huis? In de videoreeks van ExpEx gaan tien jongeren tussen de 16 en 27 jaar met elkaar in gesprek over hun persoonlijke ervaringen bij het opgroeien naar volwassenheid.
Bekijk de video's
Twitter Facebook LinkedIn
 
Pilot Werken met een toekomstplan

Save the date: 13, 18 en 20 juni Regiobijeenkomst Toekomstgericht werken
Ben jij bezig met het toekomstgericht ondersteunen van jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie bij hun overgang naar zelfstandigheid? Wil je meer handvatten hoe dat met betrokken partners aan te pakken, wie welke rol heeft en hoe je kan beginnen? Zet dan alvast één van de regiobijeenkomsten in je agenda.

Lees meer

'Het systeem zegt: je bent 18, dus je moet de opvang uit'
Werken met een toekomstplan is met jonge alleenstaande vluchtelingen extra uitdagend, weet Elli Elskamp, projectmanager van YOIN. Ze vallen onder de asielwetgeving, dus krijgen geen verlengde jeugdhulp. YOIN begeleidt deze jongeren bij opvang, wonen en opgroeien en probeert organisaties ook mee te krijgen in zo'n toekomstplan. Nauw contact met gemeenten helpt hierbij.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn

Knelpunten en oplossingen in kaart bij toekomstgericht werken

In verschillende sessies voor de pilot 'Werken met een toekomstplan' zijn knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. Tijdens de tweede sessie zat ook Richelle aan tafel. Zij krijgt begeleiding bij ’s Heeren Loo, één van de deelnemers aan de pilot, en kwam met het idee van een 'switch-indicatie'. Een indicatie waarbij ze zelf kan beslissen wanneer wat nodig is. Deze én andere mogelijke oplossingen voor knelpunten die professionals ervaren bij toekomstgericht werken, zijn samengevat in de knelpuntenkaart.

Download knelpuntenkaart
Twitter Facebook LinkedIn
 
Data-matrix 16-27
De Data-matrix 16-27 geeft weer welke data mogelijk gebruikt kunnen worden om de situatie van jongeren en jongvolwassenen in beeld te brengen op verschillende leefdomeinen. De matrix is voor iedereen uit beleid en praktijk om een weg te vinden in de veelheid aan data die beschikbaar is.
Download de data-matrix
Twitter Facebook LinkedIn
 
In debat over de transistie van leerplicht naar leerrecht
Voor de Dag van de Leerplicht 2019 organiseerde Ingrado, branchevereniging voor leerplicht en RMC een debat over de transitie van leerplicht naar leerrecht. 'Het recht op onderwijs moet vanaf nu het recht op ontwikkeling heten', was één van de stellingen waarover gedebateerd werd. Minister Arie Slob trapte het debat af. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Gevolgen kostendelersnorm voor kwetsbare jongeren
De kostendelersnorm vergroot het risico op dak- of thuisloosheid onder jongeren. In een bijeenkomst, georganiseerd door NJi en Movisie, werd besproken welke gevolgen kwetsbare jongen kunnen ondervinden van de kostendelersnorm. Bovendien werden conclusies en aanbevelingen aangedragen om dak- of thuisloosheid te voorkomen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nabijheid belangrijk bij tevredenheid over zorg in ISK's
Verkennend onderzoek naar de zorg aan leerlingen in Internationale Schakelklassen (ISK's) laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd worden en leerlingen het gevoel hebben gehoord en gezien te worden. Het onderzoek werd in 2018 uitgevoerd in opdracht van LOWAN en Pharons. Een mooie pluim: over de beschikbaarheid van leerplichtambtenaren zijn de meeste ISK's tevreden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
04
 
 
apr
 
 
  Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Utrecht
 
 
09
 
 
apr
 
 
 

Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Praktijkleren
Utrecht

 
 
12
 
 
apr
 
 
  Theatervoorstelling: ik word 18
Zoetermeer
 
 
13
 
 
jun
 
 
  13, 18 en 20 juni 
Regiobijeenkomst Toekomstgericht werken
Den Bosch, Utrecht en Zwolle
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over Aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.