Nieuws over o.a. de omgang met jongeren, cijfers en een juridische vraag lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Juni 2019
 
Website Landelijke Aanpak 16-27 is vernieuwd!

De website van de Landelijk Aanpak 16-27 is vernieuwd. Naast dat we de website in een nieuwe jasje hebben gestoken, is ook alle informatie rondom kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar overzichtelijk weergegeven.

Wat is er veranderd?
Op de homepage vind je het meest actuele nieuws en relevante bijeenkomsten die te maken hebben met jongeren in de leeftijd 16-27. Daarnaast kun je direct naar de belangrijkste pagina's over hoe we integraal kunnen samenwerken, de pilots en de toolkit. 

Samenwerken binnen leefdomeinen
Wat nieuw is op de site, is dat we binnen de integrale aanpak ook praktische informatie voor je hebben verzameld over de zes verschillende leefdomeinen: wonen, werk & inkomen, zorg, vrije tijd, onderwijs en veiligheid. Denk aan: data, handreikingen, kennis, ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden.

Kijk snel op www.16-27.nl

Wat vind je van de nieuwe website?
 

 

Heb je suggesties, tips of tops? Stuur een e-mail naar info@16-27.nl
 
Juridische vraag - Woonplaatsbeginsel Jeugdwet
'Mijn stiefdochter van 17 jaar ontvangt jeugdhulp in een residentiële instelling in gemeente Y. Hiervoor woonde zij bij haar biologische moeder (die het gezag over haar heeft) in gemeente X. Gemeente X die eerder de jeugdhulp van mijn stiefdochter vergoedde zegt dat er een juridische fout is gemaakt en gemeente Y verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.'

Welke gemeente is verantwoordelijk en verandert dit als ze 18 jaar wordt?
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Wat kan er anders en beter in de omgang met jongeren?
Hoe hulpverleners met jongeren omgaan, is een kernelement van de kwaliteit en effectiviteit van professionele hulp. Deze zogenoemde bejegening wordt door jongeren niet altijd als positief ervaren. Wat kan er anders en beter in de omgang tussen professionals en jongeren? KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) onderzocht deze vraag. Belangrijke elementen voor de bejegening van jongeren zijn ondere andere oprechtheid, eerlijkheid en beschikbaarheid.
Download rapport (pdf)
Twitter Facebook LinkedIn
 
Werk & inkomen
Nibud lespakket Bijna 18
Om jongeren te helpen financieel zelfstandig te worden voordat ze 18 jaar worden heeft het Nibud een reeks hulpmiddelen ontwikkeld. Waaronder de online tool Geldplan Bijna 18 en het boekje Geldwijzer Bijna 18 voor jongeren. Daarnaast is er een gratis lespakket ontwikkeld voor docenten (v)mbo, havo en vwo. 
Gratis lespakket
Twitter Facebook LinkedIn
Cijfers jongeren met afstand tot arbeidsmarkt
Uit cijfers van het CPB blijkt dat jongeren die op meerdere gebieden problemen hebben, een hogere kans hebben om niet economisch zelfstandig te zijn. Economisch niet-zelfstandige jongeren zijn vaker vrouw, vaker laagopgeleid en hebben vaker multiproblematiek. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Jongeren Back on Track
Begin dit jaar startte jongerenloket Westfriesland het project Back on Track. In 12 weken tijd hielpen ze jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niet naar school gingen of niet aan het werk waren een keuze te maken voor een opleiding of op zoek te gaan naar een baan. Inmiddels is het project afgerond. Bekijk de video voor meer informatie. 
Bekijk video
Twitter Facebook LinkedIn
 
Toekomstplan
Hoe zien jongeren in Amsterdam de toekomst?
Wat hebben kwetsbare jongeren in Amsterdam nodig om hun toekomstplannen te realiseren? De Hogeschool van Amsterdam kijkt samen met scholen, hulpverleners en jongeren naar de succesfactoren van toekomstgerichte ondersteuning. Hiervoor zijn 70 verhalen van jongeren opgehaald. Dit jaar gaan ze hiermee verder en zetten ze een leernetwerk op waarin wordt gekeken naar de ondersteuning en samenwerking bij het maken van toekomstplannen. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Expertmeeting Overgang naar Volwassenheid
Op 4 juni vond de derde bijeenkomst van het programma Overgang naar Volwassenheid plaats. Het onderwerp van deze bijeenkomst was de steunende en sociale netwerk van jongvolwassenen. Yamuna Ditters van het NJi zegt hier het volgende over: 'Ik heb vanmiddag gezien hoe belangrijk het is dat professionals de ruimte en de tijd krijgen om met dat netwerk aan de slag te gaan. Gemeenten kunnen professionals faciliteren. Ook door dit soort bijeenkomsten te organiseren. En ja, er zijn tekorten in de jeugdhulp, maar als je nu preventief investeert, lopen jongeren minder kans om later een beroep te moeten doen op de WMO, bijstand en/of schuldverlening.'
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
18
 
 
jun
 
 
  Regiobijeenkomst Toekomstgericht werken
Utrecht
 
 
19
 
 
jun
 
 
  Kansrijk van school naar werk
Bussum
 
 
19
 
 
jun
 
 
  Jongeren naar de arbeidsmarkt
Den Bosch
 
 
24
 
 
jun
 
 
  Jongeren naar de arbeidsmarkt
Breda
 
 
26
 
 
jun
 
 
  Leerbezoek kwalificatierecht
Bussum
 
 
26
 
 
jun
 
 
  Jongeren naar de arbeidsmarkt
Amsterdam
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.