Nieuws over jongerenwerk, jeugdhulp en de invloed van sport lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Juli 2019
 
Jongeren willen duidelijkheid als ze wachten op hulp
Jongeren voelen zich eenzaam als ze moeten wachten op gespecialiseerde jeugdhulp. Dat blijkt uit gesprekken tussen tien jongeren en de Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit. Ze willen weten waarop ze precies wachten, waarom ze moeten wachten en ook hoe lang. Ze willen weten wie wat doet en bij wie ze terecht kunnen met vragen en klachten.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Inschrijfleeftijd omlaag voor huurwoning in Zaanstad
Zaanstad start een experiment met het omlaag brengen van de inschrijfleeftijd voor een sociale huurwoning. Jongeren kunnen zich tijdens het experiment inschrijven voor een huurwoning vanaf 16 jaar. Dit levert ze een voorsprong op waardoor ze eerder kans hebben op een woning. In de huidige situatie kunnen jongeren zich pas vanaf 18 jaar inschrijven. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Decentralisatie leidt niet tot groei jongerenwerk
Tegen de verwachting in is het jongerenwerk de afgelopen jaren niet gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek naar de staat van het jongerenwerk uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Sociaal Werk Nederland. Verwacht werd dat gemeenten na de decentralisatie meer preventieve en ambulante jeugdhulp zouden inzetten en het jongerenwerk daardoor zou groeien.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Jongerenwerk ondersteunt de transformatiedoelen
Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen. Dat blijkt uit onderzoek door het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam. Jongeren met zware problemen bleven met jongerenwerk stabieler. Ook vonden ze hulp, een geschikte school of werk. Daarnaast draagt jongerenwerk bij aan het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Toekomstplan
'Vol trots zeggen ze: ik werk bij VVV'
Twee vaders zagen hoe hun kinderen met een verstandelijke beperking maar beperkte mogelijkheden kregen om ook na hun 18e te werken aan hun toekomst. Hier wilden ze iets aan doen. Samen met de gemeente Venlo, Onderwijsgroep Buitengewoon, MEE en voetbalvereniging VVV-Venlo begonnen ze Team 12, een project waarin jongeren met een verstandelijke beperking werkervaring opdoen in en om het stadion van voetbalvereniging VVV-Venlo. (op de foto Desley en werkcoach Rob Houben)
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Sport
Jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten op verschillende terreinen beter scoren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. De handreiking van het Kenniscentrum Sport biedt praktische handvatten voor gemeenten voor een succesvolle samenwerking met jeugdhulporganisaties en sportverenigingen. Ook staat in de handreiking informatie over de voorwaarden van sport en de rol van een sportcoach.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Door sport en bewegen naar werk
Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Door te sporten met de juiste begeleiding ontwikkelen ze vaardigheden als discipline en samenwerken. Vaardigheden die kunnen helpen bij het vinden van werk. In deze handreiking van het Kenniscentrum Sport staan adviezen en een rekentool voor gemeenten, tips, aanbevelingen, interventies en een aantal praktijkvoorbeelden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Infographic: Beter benutten van de verlengde jeugdhulp
Om inzicht te krijgen in wat nodig is om de mogelijkheid van de verlengde jeugdhulp beter te benutten door gemeenten, zorgaanbieders, jongeren en hun ouders heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee werksessies georganiseerd. Tijdens deze sessie zijn verschillende oplossingen bedacht en uitgewerkt in een infographic.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Website Landelijke Aanpak 16-27 is vernieuwd!
De website van de Landelijk Aanpak 16-27 is vernieuwd. Naast dat we de website in een nieuwe jasje hebben gestoken, is ook alle informatie rondom kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar overzichtelijk weergegeven.
16-27.nl
Twitter Facebook LinkedIn
In augustus geen nieuwsbrief
In verband met de zomervakantie ontvang je in augustus geen nieuwsbrief. Toch op de hoogte blijven? Bekijk regelmatig 26-27.nl voor het laatste nieuws.
Agenda
 
 
10
 
 
sept
 
 
  Symposium suïcidepreventie bij jongeren
Utrecht
 
 
10
 
 
sept
 
 
  Jaarcongres schulden en armoede
Amersfoort
 
 
26
 
 
sept
 
 
  Learn & share bijeenkomst voor gemeenten
Utrecht
 
 
30
 
 
sept
 
 
  Leerbezoek Kredietbank West-Brabant
Breda
 
 
7
 
 
okt
 
 
  Voor de Jeugd Dag; 16-27 plein
Amsterdam
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.