Met nieuws over de pilots, dakloze jongeren, schulden en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
September 2019
 
'Voer generatietoets in voor nieuw beleid'
Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid bij jongeren, niet iedereen vindt werk dat genoeg oplevert, betaalbare starterswoningen zijn schaars en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten. Dat staat in een verkenning door het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het platform pleit voor een 'generatietoets' voor nieuw beleid, om te voorkomen dat een stapeling van maatregelen jongeren onevenredig benadeelt.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Dakloosheid onder jongeren verdrievoudigd  
Het geschatte aantal dakloze jongeren tussen 18 en 30 jaar is in tien jaar sterk toegenomen. Dat meldt het CBS. Van het totaal aantal daklozen is een derde tussen 18 en 30 jaar. Naar schatting waren in 2018 12,6 duizend jongeren dakloos; ruim drie keer zo veel als de schatting in 2009.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Meer nodig om jeugdzorg echt veilig te maken
Meer samenwerken met ouders en familie en een steunfiguur voor ieder kind in de jeugdzorg. Dat adviseren jongeren uit de Augeo Jongerentaskforce en de Experienced Experts (ExpEx) in reactie op de aanbevelingen uit het rapport van Commissie-De Winter over geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Maatwerk bij schulden onder zwerfjongeren. Hoe zit het?
Regioplan onderzocht de mogelijkheden en knelpunten in maatwerk voor zwerfjongeren met schulden in opdracht van het Ministerie SZW. Centraal stond de vraag: welke maatwerkoplossingen zijn er bij incasso’s van overheidsinstanties bij schulden van zwerfjongeren en hoe loopt dat? Aan het woord is Marjolein Bouterse van Regioplan. Zij onderzocht deze vraag samen met haar collega.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nieuws uit de pilots
Met jongeren persona’s maken op basis van hun leven
Voor de pilot Werken met persona's worden samen met jongeren 16 persona’s ontwikkeld. Een persona is een verhaal, gebaseerd op echte levensverhalen. Daarbij wordt gewerkt met een groep van circa acht jongeren die samen één verhaal vormen. De eerste vier persona's zijn gemaakt.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Begeleiding bij de overstap naar de arbeidsmarkt van start
De pilotregio's van de pilot Motie Kwint/Özdil starten dit schooljaar met de begeleiding van jongeren bij de overstap van een entreeopleiding of mbo niveau 2 naar de arbeidsmarkt. 'In de fase hiervoor is veel effort gestoken in het vormgeven van de begeleiding en samenwerking. Hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we samenwerken en wie hebben we daarbij nodig? Dat waren vragen die de pilotregio's gingen verkennen', zegt Ans Machielse, projectleider bij Ingrado.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Vier leercirkels Motie Kwint/Özdil
In het kader van de pilot Motie Kwint/Özdil organiseert Ingrado vier leercirkels. De vraag die tijdens de leercirkels centraal staat is hoe je de begeleiding aan minderzelfredzame mbo-studenten vorm kunt geven bij hun start op de arbeidsmarkt. Tijdens de derde leercirkel lag de focus op de invulling van de pilot door mboRijnland en partners. Daarnaast was er ruimte voor het bespreken van de knelpunten die de deelnemende regio's ervaren en voor het bedenken van oplossingsrichtingen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Schoolverlaters en arbeidspositie vijf jaar later
Na de begeleiding van de jongeren, vragen we ons regelmatig af hoe het verder is gegaan met deze jongeren. Zitten ze nog op school of hebben ze werk gevonden en behouden? Het CBS publiceerde recent cijfers over schoolverlaters uit 2009/2010. Ze keken naar de kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later. Een van de conclusies: het blijkt dat het lastig is voor een vsv'er om een baan te behouden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Aanpak 16-27 in magazine Publiek denken
Verschillende samenwerkingspartners van Aanpak 16-27 zijn geïnterviewd voor een artikel in het magazine Publiek denken. In het artikel staat centraal hoe je jongvolwassen binnenboord houdt, daarnaast is er aandacht voor de samenwerking en de pilots. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
20
 
 
sept
 
 
 

Jaarcongres Schulden en Armoede
Bestaanszekerheid: van wankel evenwicht naar stabiele basis
Amersfoort

 
 
26
 
 
sept
 
 
  Bijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie
Learn & share bijeenkomst voor gemeenten
Utrecht
 
 
07
 
 
okt
 
 
 

Expertmeeting Jongeren en eenzaamheid
Eenzame jongeren signaleren en helpen
Tilburg

 
08
 
 
okt
 
 
 

Voor de Jeugddag
Samen werken aan een veilige, gezonde en kansrijke toekomst voor elk kind
Utrecht

 
08
 
 
okt
 
 
 

Leercirckel Motie Kwint
Ervaringen uitwisselen rondom de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt
Utrecht

 
 
08
 
 
okt
 
 
  Integrale samenwerking in Schotland
Inspiratie- en verdiepingssessie over de ondersteuning aan jongvolwassenen 
Utrecht
 
 
08
 
 
okt
 
 
  Bijeenkomst gemeentelijk netwerk 16-27
Bijeenkomst voor beleidsambtenaren over de landelijke ontwikkelingen
Utrecht
 
 
10
 
 
okt
 
 
  Bijeenkomst kinder en jeugdpsychiatrie
Learn & share bijeenkomst voor gemeenten
Utrecht
 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.