Met nieuws over de pilots, mbo-verklaring en nieuwe praktijkvoorbeelden lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Oktober 2019
 
Aanpak 16-27 op de Voor de Jeugd Dag
Ervaren hoe een kwetsbare jongere zich voelt?
Op 7 oktober 2019 is de Voor de Jeugd Dag met als thema Samen in actie! Aanpak 16-27 is hier aanwezig met een eigen plein. Kom naar ons plein en ervaar zelf hoe kwetsbare jongeren zich voelen en welk pad zij afleggen tussen de 16 en 27 jaar. Collega’s van Aanpak 16-27 gaan graag met je in gesprek over de integrale aanpak en wat werken met een Toekomstplan inhoudt. 
De Participatiescan is vernieuwd!
Wil jij werken aan betere kansen voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt met focus op werk en talent? En wil je met je collega’s de randvoorwaarden voor efficiënte en succesvolle uitvoering versterken bij andere organisaties die bezig zijn met de jongeren? Bekijk de geheel vernieuwde Participatiescan in de stand van Aanpak 16-27 of vanaf maandag online.
 
Nieuws
Maatschappelijke diensttijd in februari van start
Jongeren tussen 14 en 27 jaar kunnen vanaf februari 2020 starten met een maatschappelijke diensttijd. In een half jaar doen ze minimaal tachtig uur ervaring op bij een organisatie. De maatschappelijke diensttijd is vrijwillig en moet zich onderscheiden van stage, betaald werk en vrijwilligerswerk.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
De waarde van een mbo-verklaring
Het kabinet is van plan om mbo-scholen een mbo-verklaring te laten uitreiken aan studenten tot 23 jaar die geen diploma of startkwalificatie hebben, maar wel resultaten hebben behaald. Met een pilot onderzoekt OCW met onderwijs en bedrijfsleven het testmodel.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Manifest voor de toekomst van jongeren
Coalitie-Y heeft een manifest geschreven om jongeren een eerlijke kans te geven in de samenleving. De coalitie bestaat uit meerdere jongerenorganisaties, studenten en verschillende politieke partijen. Samen willen zij de toenemende druk onder jongeren op de agenda zetten en oplossingen voorstellen. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Nieuws over de pilots
Regionaal 'knooppunt 16-27'
De regio Noord-Veluwe is een van de pilotdeelnemers aan de pilot Werken met een toekomstplan. Volgens Gerrit Huisman, 'transformatieversneller' op de Noord-Veluwe, heeft de pilot al veel opgeleverd. 'Zo zijn interessante inzichten opgehaald bij de gezamenlijke knelpuntenanalyse. En de pilot heeft bijgedragen aan het ontstaan van het regionale 'knooppunt 16-27': een nog bredere samenwerking van organisaties en sectoren.'
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Overzichtskaart lopende pilots
Aan de hand van pilots op diverse plekken in Nederland ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe werkwijzen en professionaliseren we bestaande werkwijzen om de overgang naar zelfstandigheid voor jongeren te versoepelen en maatwerk te bieden. Landelijke Aanpak 16-27 heeft met hulp van de VNG een overzichtskaart gemaakt van deze pilots. Ben je op zoek naar goede voorbeelden? Dan biedt deze kaart je wellicht informatie en inspiratie. De kaart wordt regelmatig bijgewerkt, dus mis je een pilot of je eigen gemeente? Mail de ontbrekende informatie aan info@16-27.nl o.v.v. aanvulling overzichtskaart.
Bekijk kaart
Twitter Facebook LinkedIn
 
Praktijkvoorbeelden integraal samenwerken
Er zijn al veel organisaties die samenwerken voor een goede verbinding tussen de verschillende leefdomeinen. Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Klas als werkplaats houdt studenten bij de les
Een vaste ondersteuner in de klas voor vragen die het onderwijs overstijgen, van gezondheidsproblemen en schulden tot verzuim en psychische klachten. Door het inzetten van een schoolmaatschappelijk werker, trajectbegeleider of een jeugdhulpverlener als zogeheten ‘KAW-er’ probeert het Rotterdamse Albeda College sinds 2014 voor eerstejaars studenten de drempel naar hulp te verlagen en schooluitval te voorkomen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Benieuwd naar meer voorbeelden uit de praktijk?
Op 16-27.nl staan verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.
Bekijk de voorbeelden
 
Agenda
 
 
07
 
 
okt
 
 
 

Expertmeeting jongeren en eenzaamheid
Eenzame jongeren signaleren en helpen
Tilburg

 
 
07
 
 
okt
 
 
 

Leercirkel motie Kwint
Ervaringen uitwisselen rondom de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt
Utrecht

 
 
08
 
 
okt
 
 
 

Bijeenkomst gemeentelijk netwerk 16-27
Bijeenkomst voor beleidsambtenaren over de landelijke ontwikkelingen
Utrecht

 
 
08
 
 
okt
 
 
 

Integrale samenwerking in Schotland
Inspiratie- en verdiepingssessie over de ondersteuning aan jongvolwassenen
Utrecht

 
 
09
 
 
okt
 
 
 

Van bovenschoolse voorziening, en terug
De zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het vo
Utrecht

 
 
10
 
 
okt
 
 
 

Bijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie
Kennis opdoen en meedenken over belangrijke thema's binnen de jeugdpsychiatrie
Utrecht

 
 
17
 
 
okt
 
 
 

Ruimte geven voor regie aan jongeren
Bijeenkomst over autonomie en het maken van keuzes
Rotterdam

 
 
30
 
 
okt
 
 
 

Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren
Over de huidige problematiek rondom suïcidaal gedrag en effectieve hulpverlening
Amsterdam

 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over Aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.