Nieuws over de werksituatie van jongeren, nieuwe tools en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
November 2019
 
Nieuws
Steeds meer jongeren aan het werk
Het aantal jongeren met een betaalde baan neemt langzaam toe. In 2018 had bijna 67 procent van de jongeren tussen 15 en 27 jaar betaald werk. In 2014 was dit 62 procent. Jongeren met een startkwalificatie waren vaker aan het werk dan jongeren zonder startkwalificatie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Jonggehandicapten eerder een baan, minder inkomen
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen hebben sinds de invoering van de Participatiewet meer kans op een baan. Zij verdienen echter minder en ervaren minder financiële zekerheid dan Wajongers. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar de gevolgen van de Participatiewet voor 18- jarige jonggehandicapten. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld
Er zijn ongeveer 300.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben vaak meerdere problemen die het behalen van een diploma of het vinden van een baan in de weg staan. Dat blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO). Het kabinet streeft naar een meer integrale samenwerking tussen onder andere jeugdhulp, onderwijs en de arbeidsmarkt. De MBO Raad, VNG, Divosa, Jeugdzorg Nederland, SBB en Ingrado kwamen met een gezamenlijke reactie.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Jongeren begeleiden naar werk
Verbetertool jongeren en arbeid
Deze tool is bedoeld voor gemeentelijke en sociaal professionals die meer inzicht willen krijgen in hoe zij hun project of aanpak kunnen verbeteren. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van zeven thema’s jullie aanpak onder de loep neemt. Je begint met een check om erachter te komen hoe jouw project er voor staat. Vervolgens krijg je een lijst met verbetertips en tot slot stel je een verbeterplan op met behulp van de testscore en de verbetertips.
Direct naar de tool
Twitter Facebook LinkedIn
De vernieuwde Participatiescan
Wil jij werken aan betere kansen voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt met focus op werk en talent? En wil je met je collega’s de randvoorwaarden voor efficiënte en succesvolle uitvoering versterken bij andere organisaties die bezig zijn met de jongeren? Doe de geheel vernieuwde Participatiescan. De scan biedt praktijkvoorbeelden, cijfers, tips en andere relevante kennis en inzichten om minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Doe de scan
Twitter Facebook LinkedIn
 
Terugblik Voor de Jeugd Dag + netwerkkaart 16-27
Op 7 oktober was de Landelijke Aanpak 16-27 met een stand aanwezig op de Voor de Jeugd Dag. Bezoekers konden in de stand zelf ervaren hoe kwetsbare jongeren zich voelen en welk pad zij afleggen tussen de 16 en 27 jaar. De stand trok veel aandacht en er werden waardevolle gesprekken gevoerd. Naast de vernieuwde Participatiescan werd ook de ‘Netwerkkaart 16-27’ gepresenteerd. Deze kaart geeft inzicht in welke actieprogramma’s, pilots en andere initiatieven er op dit moment lopen.
Bekijk de netwerkkaart
Twitter Facebook LinkedIn
 
VNG Regiobijeenkomsten integrale aanpak 16-27
Nieuwe regio's gezocht
Werk je bij een gemeente en wil jij samen met alle partners uit de regio integrale afspraken maken rondom de samenwerking voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie? VNG ondersteunt enkele regio's bij het organiseren van regiobijeenkomsten om kennis te delen en afspraken te maken, waaronder de regiobijeenkomst in oktober voor Hart van Brabant. Het programma van de regiobijeenkomst van Hart van Brabant werd voorbereid door een ontwerpteam uit deze regio. Een ontwerpteam bestaat uit verschillende organisaties en afdelingen, samen gaan zij volgens een methodiek de regiobijeenkomst voorbereiden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Wonen en zorg voor jongeren in een kwetsbare positie
Wil je meer weten over wonen en zorg voor jongeren in een kwetsbare positie? Doe vanaf je werkplek mee aan het VNG webinar op 14 november. Tijdens het webinar ontvang je basisinformatie over het woonvraagstuk, delen we resultaten uit recent onderzoek en gaan we in gesprek met verschillende betrokkenen. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Jongerenparticipatie
Bijeenkomst VER_nieuw
Ben jij op zoek naar tips en inspiratie om jongeren binnen jouw organisatie duurzaam te betrekken? Kom op 3 december naar het event over jongerenparticipatie voor professionals, beleidsmakers en onderzoekers.
Meer informatie & aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Handboek Jeugdparticipatie
Hoe betrek je kinderen en jongeren op een goede manier bij alles wat er in hun leven gebeurt? Thuis, op school en in de politiek. Deskundigen delen ter inspiratie hun tips en ervaringen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
14
 
 
nov
 
 
  Wonen en zorg voor jongeren in een kwetsbare positie
Een webinar over het woonvraagstuk voor de doelgroep 16-27 
Online
 
 
19
 
 
nov
 
 
  De woonladder voorbij
Over woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
Utrecht
 
 
29
 
 
nov
 
 
  Congres over jongerenwerk
Over het stimuleren van talenten en voorkomen van uitval en zware jeugdhulp
Rotterdam
 
 
03
 
 
dec
 
 
  VER_nieuw
Event over het duurzaam betrekken van jongeren in organisaties en projecten 
Utrecht
 
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.