Nieuws over zelfredzaamheid, toekomstgericht werken en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
December 2020
Nieuws
 
SCP: 'Zorg voor kwetsbare jongeren nog niet op orde'
Vijf jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg is de ondersteuning van kwetsbare jongeren in het sociaal domein nog niet op orde. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Update: selectie regio's Toekomstgericht werken
Het NJi en OZJ helpen met de aanpak Toekomstgericht werken een aantal regio’s in Nederland om een duurzame werkwijze te ontwikkelen om jongeren in een kwetsbare positie een stabiele basis te geven op weg naar volwassenheid. Tot eind september stond de inschrijving open voor regio’s die willen meedoen met deze aanpak. We gaan nu met drie regio’s aan de slag: Midden-Holland, Leiden en Bollenstreek, en Lekstroom. 
Lees meer over toekomstgericht werken
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nieuwe instrumenten voor meten zelfredzaamheid
Er zijn twee nieuwe meetinstrumenten die de zelfredzaamheid van kwetsbare personen in kaart brengen. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) Jongeren meet de zelfredzaamheid van personen vanaf 12 jaar. Het instrument ZRM-Huishoudens meet de zelfredzaamheid van een meerpersoonshuishouden. De instrumenten zijn ontwikkeld door de GGD Amsterdam, Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Financiële zelfredzaamheid van jonge vluchtelingen
Voor iedereen in Nederland is de achttiende verjaardag een uitdagende mijlpaal richting financiële zelfredzaamheid. Dat geldt helemaal voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzoekt hoe zij het best ondersteund kunnen worden. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Jongeren bereiken en betrekken in coronatijd
 
Inspirerende voorbeelden van en voor gemeenten
Hoe kun je als gemeente in coronatijd op een verantwoorde manier activiteiten aanbieden aan jongeren? En hoe betrek je hen bij de coronamaatregelen? Deze pagina van het NJi wordt de komende maanden gevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden van en voor gemeenten. Voorbeeld aandragen? Dat kan. Bekijk de oproep hieronder. 
Lees meer
Jongeren: 'Beleidsmakers, ga met ons in gesprek' 
Gemeenten doen steeds meer hun best om de jeugd bij hun beleid te betrekken, maar er valt nog veel te winnen op dat terrein. Hoe ervaren jongeren zelf de participatie? Wat gaat goed en wat kan beter? En wat voor advies hebben zij aan organisaties? Je leest het in dit artikel over jongerenparticipatie.
Lees meer
 
Oproep: deel praktijkvoorbeelden uit jouw gemeente
We zijn benieuwd naar de praktijkvoorbeelden uit jouw gemeente omtrent het bereiken en betrekken van jongeren in coronatijd. Wat is het mooiste initiatief dat samen met jongeren of door jongeren in jullie gemeente is uitgevoerd? Wat is de impact van dit initiatief geweest? En naar welke informatie omtrent jongerenparticipatie in coronatijd ben je nog op zoek? Wat mis je? Laat het ons weten via onderstaand formulier.
Deel praktijkvoorbeelden uit jouw gemeente
 
Pas verschenen
 
Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Jongeren hebben vaak weinig vertrouwen in de overheid en melden zich daarom niet direct als dakloze bij de gemeente. In deze publicatie van Divosa wordt onderzocht wat gemeenten kunnen doen bij het terugdringen van dakloosheid onder jongeren.
Lees meer
Eindrapportage Fieldlab Toekomstplannen Jongeren
Hoe denken Amsterdamse jongeren na over hun toekomst? En hoe kunnen ze daarbij het beste worden ondersteund? Dit waren centrale vragen in het praktijkonderzoek Fieldlab Toekomstplannen Jongeren. Deze rapportage is uitgebracht ter afronding van dat onderzoeksproject.
Lees meer
 
Terugblik op bijeenkomsten
 
Verslag workspace hulpverlening op het mbo
Dinsdag 10 november 2020 heeft Ingrado voor een grote groep belangstellenden een workspace georganiseerd met als thema 'Hulpverlening op het mbo'. Tijdens de workspace gaven een aantal scholen een introductie over hoe de hulpverlening op het mbo in hun regio geregeld is.
Lees meer
Meedenksessie doorlopende zorg en ondersteuning
Waarom is doorlopende zorg en ondersteuning zo belangrijk voor de doelgroep 16-27? Hoe kunnen we dit realiseren? Welke verantwoordelijkheid hebben de verschillende betrokken partijen hierin? Daarover gingen de gemeenten en partners in gesprek tijdens deze online meedenksessie.
Lees meer
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Agenda
 
 
 
8
 
 
dec
 
 
  Informele netwerkbijeenkomst 16-27 (VNG)
   Terugblikken op de afgelopen periode en vooruitkijken naar het komende jaar
Online bijeenkomst
 
 
 
14
 
 
dec
 
 
  Eindbijeenkomst Een soepele overgang van school naar werk
   Wat hebben we geleerd in de reeks van leercirkels en wat nemen we mee?
Online bijeenkomst
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.