Nieuws over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Januari 2021
Nieuws
 
Kabinet biedt jongeren perspectief in coronatijd
Het kabinet stelt 58,5 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling.
Lees meer
 
Mbo-scholen aan de slag met regionale mobiliteitsteams
Het mbo gaat een cruciale rol spelen in de aanvullende crisisdienstverlening die het kabinet in het kader van het derde steunpakket op poten zet om werkenden en werkzoekenden snel te helpen aan nieuw perspectief. De MBO Raad is enthousiast over de mogelijkheden die scholen krijgen om hun aandeel te leveren in de uitvoering van het derde steunpakket.

Lees meer
 
Hoe hebben jongeren het afgelopen jaar beleefd
Het jaar 2020 was voor iedereen een raar jaar. Ook voor jongeren. Podcast De Dag van NPO Radio 1 ging met studenten in gesprek om te kijken hoe zij dit jaar hebben beleefd. Student Bestuurskunde Charifa Soulami vertelt over de zorgen die zij en haar leeftijdsgenoten hebben over onder andere het wegvallen van opleiding, stage en bijbaantjes. 
Beluister de podcast
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Jongeren bereiken en betrekken in coronatijd
 
Stappenplan voor succesvolle jongerenparticipatie
Gemeenten ontvangen vanuit het Jeugdpakket extra budget vanuit het Rijk voor het welzijn van jongeren. Dit extra budget is bedoeld om winteractiviteiten voor jongeren te organiseren. Het NJi stelde een stappenplan op vanuit actuele kennis uit het veld. Dit stappenplan is bedoeld als kader van waaruit gemeenten activiteiten voor jongeren kunnen organiseren om hun welzijn te verbeteren.
Lees meer
 
Hoe kun je als gemeente het Jeugdpakket inzetten?
Het kabinet heeft 58,5 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Op deze pagina van het NJi vind je meer informatie over alle regelingen omtrent jongerenparticipatie. Ook vind je hier inspiratie voor online winteractiviteiten. 
Lees meer
Praktijkvoorbeelden op de website van de VNG
Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels circa 30 ideeën en projecten verzameld waar vanuit gemeenten aan wordt gewerkt in het kader van het Jeugdpakket. Je kunt de activiteiten zoeken op grootte van gemeente of stad.
Lees meer
 
Overgang van school naar werk
 
Eindbijeenkomst van de pilot motie Kwint-Özdil
Maandag 14 december 2020 was de eindbijeenkomst 'Een soepele overgang van school naar werk' van de pilot motie Kwint-Özdil. De pilot heeft geleid tot mooie initiatieven en goede voorbeelden van begeleiding van jongeren bij hun start op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over de geleerde lessen.
Lees meer
De werkgroep MBO Routekaart is op zoek naar jouw input
Een overzichtelijke routekaart met rollen, acties en samenwerkingen tussen partijen om zo de route van school naar werk voor MBO-studenten makkelijker en beter te maken. Dat is het doel van de Werkgroep MBO Routekaart. Houd jij je bezig met de route van school naar werk? Deel dan jouw input voor 14 januari 2021.
Lees meer
 
Overig nieuws
 
Gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren
Stichting Alexander heeft samen met vele andere partners - jongeren en professionals - een tweejarig onderzoek afgerond. In dit onderzoek stond participatief werken met kwetsbare jongeren centraal. Hoe organiseer je dit? Waar kan je tegenaan lopen en hoe ga je daarmee om? De gids is gratis te bestellen.
Lees meer
Praktijkvoorbeelden over het terugdringen van dakloosheid
Een fundamenteel andere aanpak is nodig om dak- en thuisloze mensen goed te kunnen helpen. De afgelopen tijd zijn er belangrijke stappen gezet. De inspirerende verhalen van gemeenten en maatschappelijke organisaties die al voortvarend aan de slag zijn gegaan, zijn nu gebundeld in een magazine.
Lees meer
 
Agenda
 
 
 
28
 
 
jan
 
 
  Online meedenksessie wonen en zorg voor jongvolwassenen
   Hoe realiseren we meer geschikte en betaalbare woningen voor jongvolwassenen?
Online meedenksessie
 
 
 
28
 
 
jan
 
 
  Veiligheid in gezinnen: een zaak voor iedereen
   Hoe ziet (on)veiligheid eruit in de dagelijkse praktijk
Online sessie
 
 
 
2
 
 
mrt
 
 
  Hoe kun je jongeren effectief begeleiden?
    Tijdens deze sessies leer je hoe jij de jongeren aan jouw bureau verder kunt helpen
Online sessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.