Nieuws over jongerenparticipatie, toekomstgericht werken en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Februari 2021
Nieuws
 
Hoe begeleid je entreestudenten naar werk?
Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’. Demissionair minister Van Engelshoven van OCW ontving het eerste exemplaar.
Lees meer
 
Oproep van het Kennisnetwerk Toekomstgericht werken
Wat vraagt het van professionals om toekomstgericht te werken? Hoe krijgen en houden we jongeren in de lead? Hoe kunnen we van elkaar leren om toekomstgericht te werken met jongeren met specifieke behoeftes? Heb je hier ideeën over, voeg je dan bij het Kennisnetwerk Toekomstgericht werken dat een aantal keer per jaar samenkomt. Aanmelden kan tot 14 februari.
Meld je aan
 
Passend onderwijs voor kwetsbare jongeren
Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. En stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast. Deze adviezen staan in het rapport Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer
 
Consultatie: knelpunten rond toekomstgericht werken
Heb je ervaring met het begeleiden van jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar bij de overgang naar zelfstandigheid? Wil je meewerken aan verbetering van de ondersteuning die ze krijgen? Doe dan mee aan onze online consultatie over knelpunten en vragen rond het toekomstgericht werken met jongeren in overgang naar volwassenheid.
Lees meer
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Jongeren bereiken en betrekken in coronatijd
 
Nieuwe handreiking over duurzame jongerenparticipatie
Hoe bereik en activeer je jongeren succesvol als gemeente? Hier geeft de nieuwe handreiking Duurzame Jongerenparticipatie handvatten voor. De dialoog tussen jongeren en besluitvormers is hard nodig om jongeren succesvol te bereiken en te betrekken bij beleid en uitvoering. Ook op de langere termijn.
Lees meer
Aandacht besteden aan het mentaal welzijn van jongeren
In de publicatie 'Werken aan mentale gezondheid van jongeren: Adviezen voor gemeenten tijdens de coronacrisis' vind je concrete aanknopingspunten op basis van actuele kennis. In de publicatie vind je meer informatie over hoe je als gemeente kan zorgen dat jongeren mentaal gezond blijven.
Lees meer
 
Gemeentelijk netwerk 16-27
 
Oproep: doe mee met het gemeentelijk netwerk 16-27
In het gemeentelijk netwerk 16-27 wisselen gemeenten uit over de aanpak 16-27. Hoe zet je 16-27 op de agenda? Welke lessen kunnen we van elkaar leren als het gaat om de verschillende onderdelen van de Big 5? Binnen het landelijk netwerk worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar kennis en actualiteiten worden gedeeld. Het netwerk wordt gefaciliteerd door de VNG. 
Meld je aan
 
Agenda
 
 
 
09
 
 
feb
 
 
  Wanna Media
Over gezond, veilig en kansrijk opgroeien in de digitale samenleving
Online event
 
 
 
11
 
 
feb
 
 
  Gegevensdeling van jongvolwassenen in een kwetsbare positie
   Hoe kunnen we veilig informatie delen die nodig is om een jongere te ondersteunen?
Online meedenksessie
 
 
 
03
 
 
mrt
 
 
  Doorlopende zorg en ondersteuning
   Hoe kunnen we doorlopende ondersteuning realiseren voor de doelgroep 16-27?
Online meedenksessie
 
 
 
11
 
 
mrt
 
 
  Support voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie
   Hoe kunnen we de informele ondersteuning voor jongvolwassenen verbeteren?
Online sessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.