Nieuws over extra geld voor onderwijs en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Maart 2021
Nieuws
 
8,5 miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs
Ministers Slob en van Engelshoven presenteren het Nationaal Programma Onderwijs om de huidige generatie leerlingen en studenten alle kansen te geven op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Het ministerie van OCW meldt dat hiervoor in totaal 8,5 miljard euro wordt geïnvesteerd. 

.
Lees meer
 
Combinatiefunctionaris arbeid helpt jongeren met werk
De overgang van school naar werk is voor veel jongeren een flinke uitdaging. De gemeente Arnhem en de scholen van De Onderwijsspecialisten werken nauw samen om deze jongeren niet alleen aan het werk te helpen, maar ook aan het werk te houden. Een pilot met 'combinatiefunctionarissen arbeid' moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Lees meer
 
40 miljoen euro extra voor steun aan jeugd
Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een steunpakket gericht op sociaal, fysiek en mentaal welzijn in coronatijd. 40 miljoen daarvan is gereserveerd voor de jeugd. Dat schrijven de bewindslieden van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Het steunpakket is erop gericht om de negatieve gevolgen van de crisis te dempen en structurele schade te voorkomen.
Lees meer
 
Zelfstandige huisvesting voor jongeren uit de jeugdzorg
Jongeren die achttien jaar worden en uitstromen uit de specialistische jeugdzorg verdienen een ‘eigen thuis’. Met de Handleiding 'eigen Stek, eigen Toekomst' van Zorg voor de Jeugd is er nu een praktische leidraad met achtergronden, tips & tricks, stappenplannen, uitstroomprofielen en best practices. Alles gebaseerd op ervaringen van jongeren, adviseurs, jeugdhulpverleners en beleidsmedewerkers.
Lees meer
 
Voortijdig schoolverlaters en thuiszitters
 
Stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is fors gedaald. Wel is er de gedeelde zorg dat dit studiejaar veel studenten uitvallen of forse studievertraging oplopen. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister van Engelshoven. Scholen, gemeenten en andere partijen werken samen om te voorkomen dat zo min mogelijk jongeren uitvallen. 
Lees meer
Publicatie Movisie: Leren van thuiszittersinitiatieven
Voor deze publicatie heeft Movisie verschillende thuiszittersinitiatieven verzameld en met een aantal van de initiatieven gesproken. Het belangrijkste inzicht is dat het er veel te leren valt van de initiatieven voor thuiszitters. Het zou goed zijn als deze wijsheid ingezet wordt in de zoektocht naar een duurzame aanpak van de problematiek. 
Lees meer
 
Overig nieuws
 
Financiële zelfredzaamheid van alleenstaande vluchtelingen
Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien worden, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) brengt in een nieuw rapport ‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’ het vraagstuk in kaart.
Lees meer
Mbo-routekaart: aanpak van jeugdwerkloosheid
Een van de thema’s vanuit de Landelijke Aanpak 16-27 is de transitie van school naar werk. Een deel van de jongeren in het mbo kan ondersteuning gebruiken bij deze overgangVanuit bestaande kennis en ervaringen is er een routekaart ontwikkeld met aanbevelingen om jongeren te ondersteunen bij de overgang van school naar werk.
Lees meer
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Agenda
 
 
 
18
 
 
mrt
 
 
  Onderwijs-arbeidsmarkt: jongvolwassenen met een zorgvraag
   Welke mogelijkheden zijn er voor deze jongvolwassenen beschikbaar?
Online meedenksessie
 
 
 
08
 
 
apr
 
 
  Methodische aanpak schoolverzuim
    Over het ontstaan en toepassen van de methodische aanpak schoolverzuim
Online training
 
 
 
22
 
 
apr
 
 
  Support voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie
Over de informele ondersteuning van de doelgroep 16-27.
Online sessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.