Nieuws over jeugdwerkloosheid, steunpakketten en meer

lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
April 2021
Nieuws
 
Resultaatgerichte begeleiding met de Routekaart RMC
De Routekaart RMC, ontwikkeld door Ingrado, beschrijft een methodische werkwijze voor de de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De routekaart heeft betrekking op jongeren van 18 tot 23 jaar en is bedoeld als hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC.
Lees meer
 
SCP: 'Coronacrisis heeft grote impact op jongeren'
Kwetsbare groepen in de samenleving zoals jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau, zijn er sinds de coronacrisis verder op achteruit gegaan. De verschillen tussen groepen worden onder invloed van corona groter. Dat blijkt uit het rapport Een jaar met corona van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Lees meer
 
Amsterdam start met aanpak van jeugdwerkloosheid
Jongeren worden hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. In Amsterdam is de jeugdwerkloosheid van 6,5% in 2019 gestegen naar 8,5% in 2020. Om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant komen te staan en hen blijvend perspectief op de arbeidsmarkt te bieden, start de gemeente Amsterdam een aanpak jeugdwerkloosheid.
Lees meer
 
Onderzoek naar passende ondersteuning 16-17 jarigen
Hoe kan professionele ondersteuning beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren en bijdragen aan hun veerkracht en volwassenwording? Het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) interviewde jongeren van 16 en 17 jaar om een beter beeld te krijgen van hun leefwereld. De opbrengsten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapport.
Lees meer
 
Jongeren bereiken en betrekken in coronatijd
 
Overzicht van steunpakketten voor jeugd
De sociale impact van het coronavirus op het leven van kinderen en jongeren is groot. Daarom heeft het kabinet steunpakketten vrijgemaakt voor jeugd, voor zowel de korte als de langere termijn. Ben je op zoek naar de juiste regelingen om de jeugd in jouw gemeente te helpen? Het NJi heeft samen met de VNG een overzicht gemaakt van alle coronasteunpakketten voor jeugd.
Lees meer
 
Overig nieuws
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren
In het Koplopersproject is Movisie samen met gemeenten aan de slag met de vraag: 'Hoe kunnen gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning inzetten voor jongeren die te maken hebben met complexe problematiek en de overgang van 18- naar 18+?' In 2021 zal een handreiking verschijnen met de belangrijkste inzichten. Dit artikel is een eerste inkijk met tips voor gemeenten.
Lees het artikel
 
Webinar voor gemeenten over jongeren met schulden
Hoe kunnen gemeenten jongeren met schulden op een goede manier begeleiden en ondersteunen? Wat kunnen gemeenten van elkaar leren? Wijzer in geldzaken maakt tijdens dit webinar samen met partners een start voor een wegwijzer voor gemeenten. Doel van deze wegwijzer is om best practices inzichtelijk te maken en van elkaar te kunnen leren. De wegwijzer is onderdeel van de Week van het geld.
Lees meer
 
Inspectie: 'Jeugd-ggz kan problemen niet aan'
Het aantal kinderen en jongeren dat psychische hulp nodig heeft groeit en hun problemen worden ernstiger. Bestaande knelpunten in de jeugd-ggz zijn door de coronacrisis verscherpt. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na werkbezoeken aan twintig instellingen in zes regio's.
Lees meer
 
Ga voor meer nieuws naar 16-27.nl
 
Agenda
 
 
 
13
 
 
apr
 
 
  Gevensdeling jongvolwassenen in een kwetsbare positie
Hoe kunnen we op een veilige manier informatie delen?
Online sessie
 
 
 
14
 
 
apr
 
 
  Mbo-opleidingen met een gunstige arbeidspositie
Hoe kunnen we loopbaanoriëntatie en -begeleiding verbeteren?
Online sessie
 
 
 
22
 
 
apr
 
 
  Support voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie
   In dit webinar staat de informele ondersteuning van jongeren centraal
Online sessie
 
 
 
11
 
 
mei
 
 
  Meedenksessie doorlopende zorg en ondersteuning
   Hoe kunnen we doorlopende ondersteuning realiseren voor de doelgroep 16-27?
Online sessie
 
Bekijk de complete agenda
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, JWB en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Deze integrale samenwerking is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.