Nieuws over onder meer integraal kindcentrum, jeugd-ggz, aanbesteding en inkoop jeugdhulp

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
22 juni 2017, nummer 20
'Jeugd in psychische crisis wacht te lang op hulp'
22-6-2017
Zeker twintig kinderen met ernstige psychische problemen moeten te lang wachten op behandeling. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie waarover de Volkskrant bericht.
Kindcentrum hoog op verlanglijst van ouders
21-6-2017
40 procent van de ouders met een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf zou het kind naar een integraal kindcentrum (IKC) sturen als er een in de buurt was. Dat blijkt uit het onderzoek 'Ouders over kindcentra', dat onderzoeksbureau Oberon op 19 juni overhandigde aan ouderorganisaties in onderwijs en kinderopvang.
Jongeren beginnen later aan seks
21-6-2017
Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 was dat met 17,1 jaar het geval. Dat blijkt uit de derde editie van het onderzoek Seks onder je 25e, van Rutgers en Soa Aids Nederland.
Inspecties tevreden over kleinschalige jeugdhulp
21-6-2017
De meeste zorgboerderijen en gezinshuizen die het afgelopen half jaar zijn geïnspecteerd, voldoen geheel of grotendeels aan de eisen voor aanbieders van kleinschalige jeugdhulp. Dat hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekendgemaakt.
Laagste jeugdwerkloosheid in ruim acht jaar
21-6-2017
Nederland heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim acht jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Kamer: Jeugdbescherming niet verplicht aanbesteden
20-6-2017
Gemeenten hoeven door gecertificeerde instellingen aangeboden jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken niet aan te besteden. De motie van Ingrid van Engelshoven (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Nevin Özütok (GL) is 8 juni door de Tweede Kamer aangenomen.
Zuid-Limburg verdeeld over inkoop jeugdhulp
20-6-2017
Heerlen, Landgraaf en Voerendaal willen niet meer samen met Maastricht gezamenlijk jeugdhulp inkopen. De Zuid-Limburgse gemeenten stappen uit het samenwerkingsverband omdat ze het te bureaucratisch vinden. Dat meldde De Limburger 16 juni.
UNICEF: Jeugdhulp staat onder druk
19-6-2017
De jeugdhulp staat onder zware druk en kinderen zijn hier de dupe van. Dat stellen UNICEF Nederland en Defence for Children in hun Jaarbericht Kinderrechten.
'Monitor de ontwikkeling van pleegkinderen'
16-6-2017
Screen de ontwikkeling van pleegkinderen om gedragsproblemen op tijd te signaleren, om te voorkomen dat pleegouders voortijdig stoppen met de zorg voor hun pleegkind. Dat adviseert Anouk Goemans in het proefschrift waarop zij op 27 juni promoveert aan de Universiteit Leiden.
Van Rijn: Uithuisplaatsingen zijn gezinsgericht
15-6-2017
Meer kinderen en jongeren krijgen jeugdhulp. Dat komt vooral doordat wijkteams meer hulp verlenen. Daarnaast is het aantal cliënten dat gezinsgerichte hulp krijgt gelijk aan de lichte daling van het aantal in pleegzorg. Dat antwoordt staatssecretaris Martin van Rijn op Kamervragen van Nine Kooiman (SP).
 
Een gezonde kinderopvang in de praktijk
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met andere organisaties de scholing 'Een Gezonde Start' en 'Aanpak Gezonde Kinderopvang' geëvalueerd bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen. De resultaten van 2016 zijn te lezen in de brochure 'Een gezonde kinderopvang in de praktijk'.
Wachten op jeugdhulp
Nieuws van het NJi
Kinderen moeten soms wachten op hulp; hier en daar ontstaan wachtlijsten. Het Nederlands Jeugdinstituut deed er onderzoek naar en concludeert dat wachttijden niet altijd te vermijden zijn. Wel biedt de decentralisatie meer kansen voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod.
 
Naar rapport Wacht maar
 
 
Kennisnet Jeugd
Geef uit huis geplaatste kinderen hun netwerk terug
Blog: Grootouders, buren, familie en vrienden worden alleen maar belangrijk als kinderen niet meer bij hun ouders kunnen worden. Zorg dat dat netwerk in stand blijft, zegt Nic Drion.
 
Pas verschenen
Highlights van Halt
Uit het jaarbericht over 2016 blijkt dat er meer justitieverwijzingen naar Halt waren dan in 2015. In driekwart van de gevallen komt de jongere niet nog een keer met het strafrecht in aanraking.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen of onderwijs kunnen gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze folder geeft aan wat dat inhoudt en waar ouders recht op hebben.
Als pleegkind heb je écht wel wat te zeggen
Dit onderzoeksmagazine gaat over het Behoeften Onderzoek Pleegkinderen (Project BOP), dat de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart brengt. Pleegkinderen komen zelf aan het woord.
Effectief bereik van alle doelgroepen door jeugdhulp Den Haag
De gemeente Den Haag vroeg het Verwey-Jonker Instituut te onderzoeken in hoeverre de jeugdhulp gezinnen met een migratieachtergrond en lage-inkomensgroepen bereikt. Op basis van dit rapport heeft de gemeente aan plan opgesteld om bereik van preventieve jeugdhulp te vergroten.
 
Agenda
30
jun
Samen naar School Klas
Werkbezoek aan klas waar kinderen met ernstige beperking les krijgen binnen muren van een reguliere school.
31
aug
Summerschool
Diverse lessen voor professionals in wijkteams
15
sep
Dag van de Jeugdprofessional
Praten over je beroep, registratie en tuchtrecht
18
sep
De jeugdbescherming van morgen!
Hét symposium voor iedereen die het beschermen van kinderen tot hun verantwoordelijkheid rekent
19
sep
Trauma bij kinderen
Congres over het ondersteunen van kinderen met een trauma
20
sep
(Preventief) werken aan een kindgerichte jeugdhulp
Hoe het kind centraal staat in de jeugdhulp en het onderwijs in Zweden.
26
sep
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
2
okt
De belofte van de jeugd
Over pedagogiek in de 21e eeuw
5
okt
Hechten met hindernissen
Jaarlijks congres over hechtingsproblematiek
5
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
10
okt
ReflectieLab
Leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen
14
dec
Meisjes in de Zorg en Hulpverlening
Seksespecifieke zorg en hulp voor meisjes
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich hier aanmelden.
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in