Nieuws over repressie, uitval bij behandeling, lerend transformeren en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
31 januari 2019, nummer 4
Nieuws uit de jeugdsector
Repressie beperkt effectiviteit residentiële hulp
31-1-2019
Jongeren accepteren tot op zekere hoogte dat residentiële instellingen structuur, regels, dwang en straf gebruiken om orde en veiligheid te creëren. Maar als ze vinden dat professionals oneerlijk of overdreven handelen, ervaren ze repressie en dat ondermijnt het effect van hun behandeling. Dat stelt Sophie de Valk op grond van onderzoek waarop zij op 6 februari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
'Voorkom uitval bij jeugd met langdurige problemen'
30-1-2019
Het is belangrijk om uitval te voorkomen bij de behandeling van jongeren die al op jonge leeftijd psychische problemen hebben en antisociaal gedrag vertonen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sjouk de Boer op 6 februari promoveert aan de Universiteit Leiden.
 
Passend onderwijs: deel uw ervaring
Oproep
Om de kwaliteit van passend onderwijs te verbeteren heeft minister Arie Slob van OCW een online 'vertelpunt' geopend waar leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen kunnen delen. Die verhalen moeten instellingen, professionals en gemeenten helpen om het onderwijs in de eigen regio beter en passender te maken. Het online vertelpunt is geopend tot en met 31 maart.
 
Lees meer
 
 
 
Nieuws van het Nji
Begrippen jeugdzorg en jeugdhulp
De begrippen 'jeugdzorg' en 'jeugdhulp' worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben sinds de decentralisatie een iets andere invulling gekregen. Het CBS hanteert sinds de decentralisatie het begrip 'jeugdzorg' als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Transformeren kun je leren
Het project Lerend transformeren van het NJi en TNO nadert de eindfase. Het doel van het project is om professionals en hun organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl en een ondersteuningsaanbod, passend bij de transformatiedoelen.
 
Pas verschenen
Achterstandspositie van vluchtelingenkinderen in Nederland
Vluchtelingenkinderen in Nederland zijn niet vanzelfsprekend in beeld bij de jeugdgezondheidszorg. En dat terwijl zij vaak extra kwetsbaar zijn. Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) deed onderzoek hiernaar en schreef een verkenning over hoe de positie van deze kinderen kan worden verbeterd.
Flexibel werken met gezinnen
Dit praktijkgerichte boek is voor iedereen die intensief werkt met ouders en gezinnen met complexe opvoed- en gezinsproblematiek. De methodiek onderscheidt zich door de aandacht voor oudergericht werken.
 
Agenda
8
feb
Jeugdige Delinquenten
Seminar over vooroordelen over criminele jongeren
12
feb
Burgervoogd
Over de mogelijkheden van burgervoogdij
12
feb
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27
Bijeenkomst over jongeren op zoek naar werk, opleiding of andere dagbesteding
19
feb
NJi Kennismakingsmiddag studenten
Maak kennis met het Nederlands Jeugdinstituut!
26
feb
Goed scheiden
Een voorstelling van zaken: goed scheiden
26
feb
De IJslandse preventieaanpak middelengebruik in Nederland: werkt dat?
Wat kunnen Nederlandse gemeenten leren van IJslandse aanpak?
7
mrt
Burgervoogd
Over de mogelijkheden van burgervoogdij
8
mrt
Kind Buiten Beeld
Symposium over de naoorlogse jeugdzorg
14
mrt
Verslavingsproblematiek
Over verslavingsproblemen bij jongeren
21
mrt
Ondersteunen van kwetsbare jongeren
Over jeugdhulp, mentoring en andere hulp
25
mrt
Bouw een Brug
Samenwerking bij hulp na conflictscheiding
28
mrt
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
29
mrt
Pedagogische allianties
Over het belang van verbinding
29
mrt
Van kwetsuur naar litteken
Hulpverlening bij verstandelijke beperking en complex trauma
4
apr
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over school- en sociale angst bij jeugd
8
apr
Transformeren kun je leren
Resultaten actieonderzoeken Lerend Transformeren
Naar de volledige agenda
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in