Nieuws over chronische stress, thuiszitters, gezinshuizen en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
21 februari 2019, nummer 7
Nieuws uit de jeugdsector
Juridische hulp voor arts bij toepassen meldcode
21-2-2019
De zorgplicht biedt artsen houvast wanneer zij zich geplaatst zien tussen enerzijds de meldcode kindermishandeling en anderzijds hun wettelijke beroepsgeheim. Dat stelt Mirjam Sombroek-van Doorm in het proefschrift waarop zij op 19 februari promoveerde aan de Universiteit Leiden.
WSG stelt selectiecoördinator aan voor jeugdhulp
20-2-2019
De William Schrikker Groep (WSG) gaat in een aantal Noord-Hollandse gemeenten strenger selecteren welke gezinnen jeugdhulp krijgen. Als dat goed werkt, komen ook elders in Nederland selectiecoördinatoren. Aanleiding voor de strengere selectie is gebrek aan personeel.
Aantal thuiszitters stijgt; Slob neemt maatregelen
20-2-2019
Vorig schooljaar steeg het aantal thuiszitters met ruim 200 tot een totaal van 4.479 kinderen, zo blijkt uit cijfers van OCW en VWS. Ministers Arie Slob, Hugo de Jonge en Sander Dekker laten in een Kamerbrief weten hierover ontevreden te zijn en kondigen versnelde maatregelen aan.
Aantal gezinshuizen stijgt met ruim 20 procent
20-2-2019
Nederland telde in 2018 937 gezinshuizen; ruim 20 procent meer dan in 2016. Daar werden vorig jaar 3.113 kinderen en jongeren geplaatst, blijkt uit de factsheet Gezinshuizen van Gezinspiratieplein.
Chronische stress op jonge leeftijd is ongezond
19-2-2019
Chronische stress op kinderleeftijd kan op latere leeftijd leiden tot gezondheidsklachten zoals depressie, longziekten, hart- en vaatziekten en overgewicht. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de Universiteit Maastricht.
Volgende week geen nieuwsbrief
In verband met de krokusvakantie verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd volgende week niet. U ontvangt de nieuwsbrief weer op donderdag 7 maart.
 
Innoveren in het jeugddomein
Oproep
De landelijke vereniging Associatie voor Jeugd organiseert op 16 april de bijeenkomst Samen toekomst maken, waar diverse organisaties uit het jeugddomein kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over innovatie bij elkaar brengen. Wilt u ook uw kennis delen en nieuwe kennis opdoen over innovatie en digitalisering? Er zijn nog plekken beschikbaar.
 
Lees meer
 
 
 
Nieuws van het NJi
Quickscan zorg in onderwijstijd
OCW en VWS kondigden in november maatregelen aan voor de bekostiging van zorg in onderwijstijd. Het Nederlands Jeugdinstituut voerde op dit thema een quickscan uit onder negentig scholen in het speciaal onderwijs met onder andere leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.
Kom naar Jeugd in Onderzoek
Op 23 mei bent u van harte welkom bij Jeugd in Onderzoek. Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers inspireren elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. Waarom? Om de hulp aan jeugd en ouders nog beter te maken. U kunt zich vanaf nu aanmelden.
Betere afstemming onderwijs en zorg
Kinderen moeten goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Als zij te maken hebben met jeugdhulp is het essentieel dat zorg en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie organiseerde hier samen met het Nederlands Jeugdinstituut een werkcafé over. Wat zijn knelpunten en werkzame factoren van goede voorbeelden?
 
Pas verschenen
Handle with care
Onder de noemer Handle with care werken in Wageningen en Heerlen onderwijs en politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. Een tussenevaluatie beschrijft de eerste resultaten.
Gehechtheid in de behandelkamer
Het vormen van een veilige gehechtheidsrelatie is een belangrijke mijlpaal in het leven van kinderen en is van groot belang voor de verdere gezonde ontwikkeling. Dit boek biedt een overzicht van van behandelingen en interventies die nu in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en de jeugd-ggz worden ingezet.
 
Agenda
7
mrt
Burgervoogd
Over de mogelijkheden van burgervoogdij
8
mrt
Kind Buiten Beeld
Symposium over de naoorlogse jeugdzorg
13
mrt
Vroegsignalering en Vroeghulp
Voor professionals die met jonge kinderen werken
14
mrt
Speelforum
Debat over het recht op spelen
14
mrt
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Kostendelersnorm en toeslagen
Bijeenkomst over jongeren op zoek naar werk, opleiding of andere dagbesteding
14
mrt
Verslavingsproblematiek
Over verslavingsproblemen bij jongeren
21
mrt
Ondersteunen van kwetsbare jongeren
Over jeugdhulp, mentoring en andere hulp
25
mrt
Bouw een Brug
Samenwerking bij hulp na conflictscheiding
28
mrt
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
29
mrt
Pedagogische allianties
Over het belang van verbinding
29
mrt
Van kwetsuur naar litteken
Hulpverlening bij verstandelijke beperking en complex trauma
3
apr
Schoolgericht werken in de jeugdhulp (locatie Eindhoven)
Themabijeenkomst over schoolgericht werken
4
apr
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over school- en sociale angst bij jeugd
8
apr
Transformeren kun je leren
Resultaten actieonderzoeken Lerend Transformeren
9
apr
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Praktijkleren
Bijeenkomst over jongeren op zoek naar werk, opleiding of andere dagbesteding
10
apr
Burgervoogd
Over de mogelijkheden van burgervoogdij
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in