Nieuws over de inspectie, JJi's, onderwijssegregatie en meer

Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
14 maart 2019, nummer 9
Nieuws uit de jeugdsector
'Schooladvies bepalend voor onderwijssegregatie'
14-3-2019
De mate van segregatie bij middelbare scholen is deels te verklaren door het schooladvies dat leerlingen krijgen. Deels blijkt segregatie ook een keuze van de leerlingen zelf. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sándor Sóvágó op 22 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Kleinschalige jeugdhulp tevreden over de inspectie
13-3-2019
Kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf zijn over het algemeen tevreden over de inspectiebezoeken. Wel vinden ze dat de inspectie het accent meer moet leggen op haar adviserende rol, om de kwaliteit en veiligheid van zorgaanbod te blijven verbeteren. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
JJi's scoren goed op leef-, leer- en werkklimaat
13-3-2019
De zeven justitiële jeugdinstellingen (JJi's) hebben een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dat blijkt uit herhaald onderzoek van de Hogeschool Leiden.
'Patstelling jeugdhulp schaadt kwetsbaarste jeugd'
13-3-2019
De kwetsbaarste kinderen hebben het meeste last van de patstelling tussen gemeenten en aanbieders in de jeugdhulp. Dat zegt Hans du Prie, bestuurder van het samenwerkingsverband iHub, in NRC.
Pedagogenplatform Kindercentra heft zichzelf op
13-3-2019
Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra stopt op 1 mei, omdat het doel van het platform is bereikt: in de kinderopvang is er aandacht voor het belang van de pedagogiek.
 
Consultatie voorschoolse educatie
Oproep
Het ministerie van OCW heeft twee beoogde maatregelen gericht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie opengesteld voor commentaar in een internetconsultatie. Het gaat om uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op elke groep. Reageren kan tot 22 maart.
 
Naar de consulatie
 
 
 
Nieuws van het NJi
Makkelijker zoeken naar jeugdinterventies
De zoekfunctie in de databank Effectieve Jeugdinterventies is verbeterd. Met logische zoekvelden vinden gebruikers voortaan makkelijker hun weg. Ook is er nu onderscheid in interventies die door basisvoorzieningen, wijkteams of specialistische voorzieningen kunnen worden uitgevoerd. Verder worden de zoekresultaten overzichtelijker weergegeven, bijvoorbeeld op volgorde van de mate van werkzaamheid.
Kom naar Samen toekomst maken
Wilt u nieuwe kennis opdoen over innovatie en digitalisering in het jeugddomein? Kom dan op 16 april naar de bijeenkomst Samen toekomst maken. Ook voor gemeenten zijn er interessante masterclasses rond innovatie, zoals: 'Effecten van datasturing' en 'Innovatie in de zorg: vergeet de rol van de professional niet'.
 
Tool Triggerfactoren
De online Tool Triggerfactoren laat voor verschillende beroepsgroepen zien op welke 'triggerfactoren' in het proces van radicalisering ziij invloed kunnen uitoefenen.
Leren van thuiszittersinitiatieven
Dit rapport geeft een schets van meer dan twintig thuiszittersinitiatieven en een analyse van hun succesfactoren en knelpunten.
 
Agenda
25
mrt
Bouw een Brug
Samenwerking bij hulp na conflictscheiding
28
mrt
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
29
mrt
Pedagogische allianties
Over het belang van verbinding
29
mrt
Van kwetsuur naar litteken
Hulpverlening bij verstandelijke beperking en complex trauma
3
apr
Schoolgericht werken in de jeugdhulp (locatie Eindhoven)
Themabijeenkomst over schoolgericht werken
4
apr
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over school- en sociale angst bij jeugd
4
apr
Utrechtse Jeugd Meetup
Over opgroeien in armoede
4
apr
Interaqtie 2019
Vanuit samenwerking naar nieuwe perspectieven
8
apr
Transformeren kun je leren
Resultaten actieonderzoeken Lerend Transformeren
9
apr
Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27: Praktijkleren
Bijeenkomst over jongeren op zoek naar werk, opleiding of andere dagbesteding
10
apr
Schoolgericht werken in de jeugdhulp (locatie Utrecht)
Themabijeenkomst over schoolgericht werken
11
apr
Samen slim in het sociaal domein
Congres over het verbeteren van jeugdzorg
11
apr
Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
Voorkomen, signaleren, verwijzen, begeleiden en behandelen
12
apr
Burgervoogd
Over de mogelijkheden van burgervoogdij
12
apr
Voorbij de Knoop
Over een systemisch perspectief op jeugdzorg
16
apr
Samen toekomst maken
Inspiratie over 'anders' digitaal innoveren
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in